Pagina 20 van 28

Re: standpunten Forum voor Democratie

Geplaatst: 10 apr 2019 16:21
door lanier
Fascisme heb je in gradaties. Het nazisme is een hyper-extreme vorm van fascisme, en terwijl het een universeel nare regeringsvorm is, heb je inderdaad ook veel mildere variaties. Het zou best kunnen dat Baudet een vorm van Fascisme light ambieert. Nou liever niet dus.
Ik denk dat je dit zelf hebt verzonnen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fascisme
Het fascisme (Italiaans: fascismo) is een extreme vorm van autoritair nationalisme en is antidemocratisch, anticommunistisch, antiliberaal, antiparlementair en anti-intellectueel.[1] Het is een politiek stelsel dat onder meer werd ingesteld in Italië van 1922 - 1943. Zo is ook het nationaalsocialistisch bewind van Adolf Hitler en zijn partij de NSDAP van 1933 - 1945 in Duitsland fascistisch. Eén partij of persoon heeft alle macht. Door middel van partijmilities (in uniform), massademonstraties en verheerlijking van de leider probeerde men het volk tot een eenheid te smeden.
...
...
...
Het begrip 'fascisme' is niet eenduidig te definiëren. Het is een complex en gevarieerd verschijnsel dat moeilijk beknopt is te omschrijven. Toch heeft het fascisme een aantal basiskenmerken die het onderscheidt van andere politieke stromingen. Deze zijn:

Het fascisme is de tegenstander van zowel de traditioneel linkse als rechtse politieke partijen.[4]
Het fascisme minacht eigentijdse conservatieve instellingen.[4]
Het fascisme vereert machtsvertoon en het gebruik van geweld, voor zover dat is gericht op de omverwerping van de bestaande maatschappelijke orde.
Het fascisme kent een autoritaire structuur met aan het hoofd daarvan een leider aan wie charismatische eigenschappen worden toegeschreven.
Het fascisme streeft naar de instelling van een politieke dictatuur.
Het fascisme streeft naar een totalitaire staat — de volledige controle over het maatschappelijk leven en de sociale en culturele organisaties.
Het fascisme is extreem nationalistisch.
Het fascisme pleit voor een continue strijd om de eigen natie te kunnen doen overleven te midden van andere staten.
Het fascisme berust in hoofdzaak op de maatschappelijke middenklasse.
Het fascisme streeft naar sociale eenheid en de opheffing van alle bestaande klassen- en belangentegenstellingen.


Baudet is een populist:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Populisme
Politicologen kennen kenmerken toe aan populistische politici:[5]
1. afkeer van het partijestablishment
2. het volk staat centraal en aan zijn wil wordt constant gerefereerd
3. charismatisch leiderschap
4. er wordt een beroep gedaan op eenheid, homogeniteit en vaderlandsliefde.

Re: standpunten Forum voor Democratie

Geplaatst: 11 apr 2019 07:44
door Marinus
lanier schreef:
10 apr 2019 16:21

Ik denk dat je dit zelf hebt verzonnen.

Ik zie eigenlijk niet zoveel wat direct in tegenspraak is met wat ik zei

Re: standpunten Forum voor Democratie

Geplaatst: 11 apr 2019 16:12
door appelfflap
Marinus schreef:
11 apr 2019 07:44
Ik zie eigenlijk niet zoveel wat direct in tegenspraak is met wat ik zei
beweren dat nazisme een hyperextreme vorm van fascisme zou zijn is onzin, uiteraard geen tegenspraak met iets anders

Re: standpunten Forum voor Democratie

Geplaatst: 11 apr 2019 22:40
door Marinus
appelfflap schreef:
11 apr 2019 16:12

beweren dat nazisme een hyperextreme vorm van fascisme zou zijn is onzin, uiteraard geen tegenspraak met iets anders
Als jij wilt geloven dat (onder andere) de massamoord van 12.000.000 mensen op pseudowetenschappelijke grond typisch is voor een fascistisch regime, dan mag dat. Ik denk dat het zelfs voor zoiets als fascisme een uitwas is. Omdat alles in de geschiedenis daarop wijst, zeg maar. Ik ben tegen de mythologisering van de Nazi's. maar het was een vrij extreem verschijnsel in zijn soort denk ik.

Re: standpunten Forum voor Democratie

Geplaatst: 18 apr 2019 19:41
door lanier
Baudet vindt het nodig om zich zo uit te spreken via een tweet over Greta Thunberg, het 16-jarige Zweedse meisje die strijdt voor een beter klimaat:

Haha. Dat dit vroegrijpe Alice Miller-syndroom mag “speechen” in het Europees Parlement is de ultieme illustratie v/h failliet van de huidige elites. Laten we de kneuzen die meejanken met dit narcistisch pubertijdsperikel vervangen en verslaan. #FVD http://fvd.nl

Kritiek op hem is niet mals...

Re: standpunten Forum voor Democratie

Geplaatst: 18 apr 2019 21:33
door Boerenverstand
lanier schreef:
18 apr 2019 19:41
Baudet vindt het nodig om zich zo uit te spreken via een tweet over Greta Thunberg, het 16-jarige Zweedse meisje die strijdt voor een beter klimaat:

Haha. Dat dit vroegrijpe Alice Miller-syndroom mag “speechen” in het Europees Parlement is de ultieme illustratie v/h failliet van de huidige elites. Laten we de kneuzen die meejanken met dit narcistisch pubertijdsperikel vervangen en verslaan. #FVD http://fvd.nl

Kritiek op hem is niet mals...
Baudet had dit anders kunnen overbrengen. Nu lijkt het net of hij flink gesnoven heeft voordat hij ging twitteren.

edit: Ach, het zullen wel die nieuwe stappen zijn in professionalisering van de partij, wellicht is dat een betere verklaring voor die tweet?

Re: standpunten Forum voor Democratie

Geplaatst: 19 apr 2019 04:31
door Peter van Velzen
De opmerkingen van Baudet aan het adres van Greta Thunberg zijn uiteraard geen officiëel standpunt van het FvD, Zijn agresseieve houding ten opzichte van hen die de opwarming van de aarde en de stijging van de zeespiegel willen beperken is echter wel degelijk een stellingname van het forum. Ze willen blijkbaar een hogere temperatuur en een hogere zeespiegel. Niet bepaald iets waar we op zitten te wachten.

Waar deze politiek op gebaseerd us, is niet duidelijk. Blijkbaar denkt hij dat we op de korte termijn rijker worden als we op de lange termijn wel degelijk naar de knoppen gaan en dat zulks wenselijk is. Daarmee dwingt het forum mensen zoals ik om haar op alle mogelijke manieren te bestrijden. Helaas!

Re: standpunten Forum voor Democratie

Geplaatst: 19 apr 2019 09:39
door windsurfer
Baudet verwoordt het veel te grof, mogelijk expres om effect te sorteren. Dat is 'm dan gelukt.

Toch vind ik ook dat Greta Thurnberg gebruikt wordt, als mascotte ingezet wordt. Greta is een minderjarig meisje, bekend met autisme (Asperger) en ocs. De emo- kaart wordt door haar naar voren te schuiven gespeeld, waarmee kritiek op voorhand al lastig is. Dat sommige politici waaronder Baudet daar wat van vinden begrijp ik heel goed, ik vind het ook niet deugen.

Re: standpunten Forum voor Democratie

Geplaatst: 19 apr 2019 10:20
door lanier
De opmerkingen van Baudet aan het adres van Greta Thunberg zijn uiteraard geen officiëel standpunt van het FvD,
Dat klopt, maar Baudet IS FvD. De partijtop staat ver af van de leden en aanhang. Het is éénrichtingsverkeer wat communicatie betreft. Alle uitspraken komen nagenoeg van hem of van Theo Hiddema.

Interessant om te weten:
https://tpo.nl/2019/04/16/de-profession ... vriendjes/
FvD heeft ‘leden’ en is dus formeel een vereniging zoals andere partijen, maar in de praktijk hebben die leden niets te zeggen. Uit de statuten (artikelen 28.1 en 28.4) blijkt glashelder dat de leden het bestuur niet kunnen vervangen. Daarmee hebben ze ook geen invloed op het dagelijkse reilen en zeilen van de partijtop. Leden kunnen hooguit hun lidmaatschap opzeggen. Waar bij andere partijen door leden geklaagd kan worden over organisatorische kwesties – het aanstellen van adviseurs bijvoorbeeld – kan dat bij FvD in de praktijk niet. Je kunt wel klagen, maar niemand hoeft naar je te luisteren.

Ze willen blijkbaar een hogere temperatuur en een hogere zeespiegel. Niet bepaald iets waar we op zitten te wachten.
Baudet heeft het maar over één ding: Extreem hoge kosten. Daar blijkt de gemiddelde burger die niet verder kijkt dan z'n achtertuin toch erg gevoelig voor te zijn. Die is alleen geïnteresseerd in z'n eigen portemonnee en maalt niet om de rest van de wereld. Burgers zijn ontevreden, niet alleen hier maar ook in Engeland, Italië, Hongarije, Amerika (Trump), Oostenrijk, Bulgarije en Polen is het al omgeslagen terwijl veel andere landen mogelijk volgen. Zo zijn er dit najaar verkiezingen in een aantal deelstaten in Duitsland, en het ziet er niet goed uit voor Merkel. Dus er is heel veel gaande en de vraag is wat de oplossing is. Populisten hameren op eigen identiteit, economische groei en vooruitgang (lastenverlaging) voor de burgers. In de praktijk betekent dit polarisatie, rijken worden rijker, milieu gaat erop achteruit en de burgers krijgen niet wat hun wordt beloofd. Maar ja, zoete woorden worden snel geslikt.

Re: standpunten Forum voor Democratie

Geplaatst: 19 apr 2019 12:37
door Maria
lanier schreef:
18 apr 2019 19:41
Haha. Dat dit vroegrijpe Alice Miller-syndroom mag “speechen” in het Europees Parlement is de ultieme illustratie v/h failliet van de huidige elites. Laten we de kneuzen die meejanken met dit narcistisch pubertijdsperikel vervangen en verslaan. #FVD http://fvd.nl
Een Miller syndroom bestaat wel, maar is compleet iets anders.
Wie kent het "Alice Miller syndroom"?
Alice Miller heeft zich met andere zaken bezig gehouden en wel met de gevolgen van kindermishandeling tijdens de opvoeding.
Alice Miller .......... was een psychologe, schrijfster en kunstschilderes. Zij is bekend geworden door haar onderzoek naar en haar strijd tegen kindermishandeling.
..............
Die opvoeding kan een gespletenheid veroorzaken als de volwassene authentieke gevoelens en delen van zijn ik heeft verdrongen doordat hij als kind onderworpen is geweest aan de macht, de (te) hoge verwachtingen en het fysieke, seksuele of psychische geweld van zijn ouders.
......
Miller schreef meer dan dertien boeken, die vertaald zijn in dertig talen. Het fundament van haar werk en onderzoek is te lezen in Het drama van het begaafde kind (1979,
Baudet kent deze Miller dus wel, maar de vraag is waarom hij hiermee komt in zijn duidelijk als schelden bedoelde uitspraak en in dit verband.
Weet hij meer dan wij?
Cognitieve dissonantie zou ook hier wel eens een oorzaak kunnen zijn van deze uitingen van zijn gedachtewereld over Greta.
Maar dat is misschien wat teveel associëren.

Re: standpunten Forum voor Democratie

Geplaatst: 19 apr 2019 12:52
door Maria
windsurfer schreef:
19 apr 2019 09:39
Baudet verwoordt het veel te grof, mogelijk expres om effect te sorteren. Dat is 'm dan gelukt.

Toch vind ik ook dat Greta Thurnberg gebruikt wordt, als mascotte ingezet wordt. Greta is een minderjarig meisje, bekend met autisme (Asperger) en ocs. De emo- kaart wordt door haar naar voren te schuiven gespeeld, waarmee kritiek op voorhand al lastig is. Dat sommige politici waaronder Baudet daar wat van vinden begrijp ik heel goed, ik vind het ook niet deugen.
Een ieder in die branche doet van alles om eigen politiek gewin.
Dat is inherent aan politiek.
De uitspraken, die hij doet zou hij eens voor de spiegel moeten uitspreken.
Misschien dat hij er dan achter zou komen, dat bij veel van wat hij zegt, meer wat zegt over zichzelf dan over de ander.

En dat er meerdere soorten gedachten zijn over dit hele gebeuren is evident.
Daar kun je gewoon netjes over praten.
En komen met argumenten.
Mensen, die gaan schelden en met ziekten gaan gooien, zijn voor mij geen partij.

Re: standpunten Forum voor Democratie

Geplaatst: 19 apr 2019 13:51
door windsurfer
Zoals ik zijn woorden begrijp doelt hij met 'Alice Miller syndroom' op dat hij het naar voren schuiven van dit meisje een vorm van kindermishandeling vindt. In de theorie van Alice Miller wordt het kwetsbare maar ook begaafde kind ingezet ten behoeve van de behoeften van de ouders, als een narcistisch verlengstuk.
Een ieder in die branche doet van alles om eigen politiek gewin.
Dat is inherent aan politiek.
De uitspraken, die hij doet zou hij eens voor de spiegel moeten uitspreken.
Misschien dat hij er dan achter zou komen, dat bij veel van wat hij zegt, meer wat zegt over zichzelf dan over de ander.
Ook al 'doet een ieder in die branche alles voor politiek gewin' - wat volgens mij al niet waar is maar soit, dan nog betekent dat toch niet dat het ok is om Greta als zodanig in te zetten. Wat betreft je opmerking over de spiegel, die veronderstelt blijkbaar een vorm van projectie. Dat vindt ik ook toch wel een dooddoener, want waar ligt dan de grens tussen iets van mening zijn en iets projecteren.
En dat er meerdere soorten gedachten zijn over dit hele gebeuren is evident.
Daar kun je gewoon netjes over praten.
En komen met argumenten.
Mensen, die gaan schelden en met ziekten gaan gooien, zijn voor mij geen partij.
Het eerst ben ik met je eens, schelden is niet nodig. Anderzijds kan je hier ook je bovengenoemde argument inzetten: het is inherent aan politiek dat je soms gebruikt maakt van overdrijving, stijlfiguren of ronduit de confrontatie zoekt. In dit geval zijn de woorden van Baudet mislukt, want velen vallen (terecht mijns inziens) over de vorm waardoor de inhoud onbesproken blijft. En dat is jammer want nogal wat mensen, mijzelf incluis, vinden dat Baudet toch een goed punt maakt.

Re: standpunten Forum voor Democratie

Geplaatst: 19 apr 2019 13:59
door Boerenverstand
Haha. Dat dit vroegrijpe Alice Miller-syndroom mag “speechen” in het Europees Parlement is de ultieme illustratie v/h failliet van de huidige elites. Laten we de kneuzen die meejanken met dit narcistisch pubertijdsperikel vervangen en verslaan. #FVD http://fvd.nl
Baudet spreekt over vervangen en verslaan. Heeft Baudet andere "elites" dan de huidige op het oog? Als die eventuele andere elites zich zullen gaan bedienen van van taal en gedrag gelijk aan de quote hierboven, zou dat dan een ook een soort failliet zijn?

Re: standpunten Forum voor Democratie

Geplaatst: 19 apr 2019 16:09
door Maria
windsurfer schreef:
19 apr 2019 13:51
Zoals ik zijn woorden begrijp doelt hij met 'Alice Miller syndroom' op dat hij het naar voren schuiven van dit meisje een vorm van kindermishandeling vindt. In de theorie van Alice Miller wordt het kwetsbare maar ook begaafde kind ingezet ten behoeve van de behoeften van de ouders, als een narcistisch verlengstuk
Sorry, maar dat doet hij mi. dan wel heel vreemd.
Jij doet vast je best om dit zo uit te willen leggen, maar Ik kan het er in de verste verte niet in zien.
Hij heeft het toch heel duidelijk over haar.
Dat dit vroegrijpe Alice Miller-syndroom mag “speechen”
....
Laten we de kneuzen, die meejanken met dit narcistisch pubertijdsperikel ,vervangen en verslaan.
Stel dat je gelijk hebt.
Dan doet hij dat zeker wel over de rug van haar.
Wat betreft je opmerking over de spiegel, die veronderstelt blijkbaar een vorm van projectie. Dat vindt ik ook toch wel een dooddoener, want waar ligt dan de grens tussen iets van mening zijn en iets projecteren.

De grens ligt daar, waar je iets heel raars zegt wat van alle logica is gespeend en (bijna) iedereen over je heen valt wegens het vreemde ervan.
En anderen, die dat ook zo vinden, maar er overheen stappen met een opmerking, dat hij toch ook wel iets zinnigs zegt.
Ja, als je zoekt dan kun je bij iedereen wel iets goeds ontdekken.
Dan ga je toch onwillekeurig een verklaring zoeken, want is die verklaring er niet, dan is het alleen maar nog gekker.
Dat woordgebruik is toch een product van degene, die ze uitspreekt en niet van de luisteraar.
Met dooddoener heeft het dus niets te maken.

En zeker is dat een punt van discussie, maar eentje waar je het niet mee eens hoeft te zijn. "Vroegrijp" was het toch?
Die laat niet met zich sollen.
En dat is jammer want nogal wat mensen, mijzelf incluis, vinden dat Baudet toch een goed punt maakt.
Misschien, ik geef het het voordeel van de twijfel, maar soms kun je die intentie helemaal verknallen door het domme van je acties.
Hij zou haar dus willen beschermen, maar ondertussen haalt hij haar wel door het slijk.
Dan kun je nog zo veel vertellen, dat dat zijn bedoeling niet was, wat trouwens ook een cognitie is van jou, de praktijk is wel zo.

Re: standpunten Forum voor Democratie

Geplaatst: 19 apr 2019 16:42
door windsurfer
Jij doet vast je best om dit zo uit te willen leggen, maar Ik kan het er in de verste verte niet in zien.
Hij heeft het toch heel duidelijk over haar.
Ik doe niet eens mijn best. Ik heb die boeken van Alice Miller hier in de kast staan, en 'drama van het begaafde kind' heb ik menig patiënt geadviseerd, ik vind het een goed boek. 1 en 1 is 2.
Dan doet hij dat zeker wel over de rug van haar.
Volgens mij spreekt hij met name de mensen achter Greta aan - die dat doen. Dat Greta hiermee ook een sneer krijgt is zonder meer waar en was niet nodig geweest.
De grens ligt daar, waar je iets heel raars zegt wat van alle logica is gespeend en (bijna) iedereen over je heen valt wegens het vreemde ervan.
En anderen, die dat ook zo vinden, maar er overheen stappen met een opmerking, dat hij toch ook wel iets zinnigs zegt.
Ja, als je zoekt dan kun je bij iedereen wel iets goeds ontdekken.
Dan ga je toch onwillekeurig een verklaring zoeken, want is die verklaring er niet, dan is het alleen maar nog gekker.
Dat woordgebruik is toch een product van degene, die ze uitspreekt en niet van de luisteraar.
Met dooddoener heeft het dus niets te maken.
Jij vind het inhoudelijk blijkbaar heel raar wat er gezegd wordt, en 'van alle logica gespeend', maar dat hoeven anderen daarom nog niet te vinden.
De dooddoener zie ik in je opmerking dat Baudet eens in de spiegel moet kijken. Want waar is dat een beargumenteerde weerlegging van dan.
Dat men 'onwillekeurig een verklaring gaat zoeken' deel ik dus ook niet, ik vind dat Baudet terecht een punt maakt en niet 'na goed zoeken'. Maar hij verwoordt het bot en dat is dom. Het woordgebruik is, Baudet onderhand typerend, hoogdravend en schiet zijn doel voorbij.
Misschien, ik geef het het voordeel van de twijfel, maar soms kun je die intentie helemaal verknallen door het domme van je acties.
Hij zou haar dus willen beschermen, maar ondertussen haalt hij haar wel door het slijk.
Dan kun je nog zo veel vertellen, dat dat zijn bedoeling niet was, wat trouwens ook een cognitie is van jou, de praktijk is wel zo.
Ik denk dat het juist wel zijn bedoeling is om te provoceren met die opmerking, vooral richting de mensen achter die Greta en de politici die kritiekloos een autistisch meisje van 16 jaar als mascotte een podium geven.
Maar duidelijk is, en dat vinden velen in dit topic zo te lezen ook, dat de aandacht nu naar de vorm gaat en niet naar de inhoud. "Het maakt niet uit hoe er over je gesproken wordt, als er maar over je gesproken wordt' of zoiets.

Ik vind het optreden van Baudet en met name de reacties op hem fascinerend. Ik zie een wat narcistische jongeman met een grote bek die met veel bravoure prikt en jent waar anderen, politici en burgers, vervolgens als door een wesp gestoken op reageren. Emoties voeren de boventoon, over inhoud gaat het daardoor helaas te weinig.