Humanisten stimuleren godsdienstonderwijs op openbare school

Kritische maatschappij gerichte hersenspinselen...:)

Moderator: Moderators

David Bakker
Banned
Berichten: 526
Lid geworden op: 19 feb 2010 14:01

Humanisten stimuleren godsdienstonderwijs op openbare school

Bericht door David Bakker » 13 jun 2010 13:25

Humanisten stimuleren godsdienstonderwijs op openbare school
Enige tijd geleden vond er een discussie plaats over koranlessen op openbare scholen. Aanleiding waren berichten over lijfstraffen tijdens koranlessen in een moskee in Amsterdam. Marcouch kwam toen met het idee om dit onderwijs openbare scholen te organiseren (Zie Carel Brendel: http://www.hetverraadvanlinks.nl/Islamonderwijs.htm). Dit lijkt in eerste instantie een belachelijk idee. Maar de mogelijkheid van godsdienstonderwijs op openbare scholen bestaat al sinds de 19e eeuw (zie voor achtergronden: http://www.gvoenhvo.nl/meer-informatie/publicaties.html) en is geregeld in de artikelen 50 en 51 van de Wet op het Primair Onderwijs **). Deze artikelen bieden ook de mogelijkheid tot het geven van levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. Op dit moment genieten zo’n 70.000 kinderen deze vorm van onderwijs dat vooral wordt georganiseerd door protestants-christelijke organisaties (godsdienstonderwijs) en humanistische organisaties (humanistisch vormingsonderwijs).

De financiering van dat onderwijs vindt plaats door genoemde organisaties zelf, eventueel aangevuld met gemeentelijke subsidies. Afgelopen jaren heeft er een lobby plaatsgevonden voor meer subsidie voor art. 50/51 onderwijs. Resultaat daarvan is dat er inmiddels rijkssubsidies zijn toegekend. Dubieus is dat humanistische organisaties bij de lobby samen met godsdienstige organisaties optrokken. En nog steeds werken humanisten samen met godsdienstijveraars bijv. via het Dienstencentrum GVO en HVO ( http://www.gvoenhvo.nl ) dat het art. 50/51 onderwijs tracht te professionaliseren. Deze samenwerking betekent de facto dat humanisten godsdienstonderwijs bevorderen en daarmee in strijd handelen met hun eigen principes dat onderwijs vrij van indoctrinatie moet zijn (zie punt 4 van De Verklaring van Amsterdam: http://www.humanistischverbond.nl/human ... namsterdam).

Naar mijn mening is hier de scheiding van kerk en staat in het geding. Het is al erg genoeg dat we bijzonder onderwijs hebben. Moet er dan ook nog godsdienstonderwijs op openbare scholen worden gegeven? Kan niet dit gewoon op een zondagschool? Het is ook jammer dat humanisten hier aan meewerken. Maar als er subsidies in het verschiet liggen zetten humanisten hun principes blijkbaar graag opzij. DVG en vrijdenkers zouden hier afstand van moeten nemen. Maar het tegendeel is het geval. Tijdens de laatste DVG-bijeenkomst ‘Opvoeden zonder waan’ d.d. 29 mei 2010 was een van de sprekers, Alexandra Bronsveld, een onderwijskundig medewerkster van het humanistisch vormingsonderwijs (http://www.hvo.nl/HVO/over+HVO/medewerk ... nsveld.htm). DVG had net zo goed een dominee of een imam kunnen uitnodigen om te komen vertellen over de geneugten van godsdienstonderwijs.

Maar humanisten gaan nog een stapje verder. Ze hebben zelfs een universiteit opgericht (uiteraard met de nodige subsidies): Universiteit voor Humanistiek. U moet de website maar eens bekijken: http://www.uvh.nl/default.asp en dan zult u zich wellicht afvragen wat deze New age-achtige zingevingsonzin nog met wetenschap te maken heeft. Ben ik even blij dat ik geen humanist maar vrijdenker ben.
**)
Artikel 50. Mogelijkheid godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs
Het bevoegd gezag stelt de leerlingen in de gelegenheid op de school, binnen de schooltijden, godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te ontvangen. Van de tijd daaraan te besteden worden ten hoogste 120 uren per schooljaar meegeteld voor het aantal uren onderwijs dat de leerlingen krachtens artikel 8, zevende lid, aanhef en onder b, ten minste moeten ontvangen. Voor de leerlingen die dit onderwijs niet volgen, voorziet het bevoegd gezag in andere onderwijsactiviteiten op de school.

Artikel 51. Leraren godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs
Godsdienstonderwijs wordt gegeven door leraren daartoe aangewezen door kerkelijke gemeenten, plaatselijke kerken, of rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid die zich blijkens hun statuten het geven van godsdienstonderwijs ten doel stellen. Levensbeschouwelijk vormingsonderwijs wordt gegeven door leraren daartoe aangewezen door volledige rechtsbevoegdheid bezittende organisaties op geestelijke grondslag.
Het bevoegd gezag ziet erop toe dat dit onderwijs uitsluitend wordt gegeven door een leraar die blijkens een daartoe strekkende verklaring van de aanwijzende instantie:
a. voldoet aan de bekwaamheidseisen die krachtens artikel 32a, eerste lid, voor het geven van dat onderwijs zijn vastgesteld, en
b. zijn bekwaamheid onderhoudt.

els
Forum fan
Berichten: 370
Lid geworden op: 18 feb 2005 21:22
Contacteer:

Re: Humanisten stimuleren godsdienstonderwijs op openbare school

Bericht door els » 13 jun 2010 21:58

Ik heb ook godsdienstonderwijs op de openbare school gehad, dus helemaal nieuw is het niet. Maar ik zou het wel regressief willen noemen. Waarom anno 2010 kinderen nog volproppen met sprookjes en geschiedvervalsing en ze indoctrineren met de valse notie dat religie iets moois is dat goed is voor de mensen?

Godsdienstonderwijs zou alleen moeten zijn toegestaan in combinatie met godsdienstkritiek, om de kinderen weerbaar te maken tegen leugenverhalen en propaganda. Humanisten die dit niet inzien zijn zelf beneveld door de mooiweerpraatjes die de religies over zichzelf verspreiden.
Ook moet er worden uitgelegd wat atheïsme is, en waarom mensen niet meer in goden en religieuze waarden geloven. En geschiedenisles over de totalitaire theocratieën, en over de discriminatie en vooroordelen die samengaan met religie.

Het is ook vervelend dat je kinderen nu zelfs op de openbare school niet meer veilig zijn voor religieuze propaganda en zieltjeswinnerij. Ze moeten nu op de openbare school wel respect aanleren voor de religie, maar ze leren niet hoe religies mensen onderdrukken en het denken belemmeren. Je kan er niet over in discussie. Kinderen zijn gewoon overlegeverd aan leugens. Waar zouden ze de bagage vandaan moeten halen om te begrijpen wat er mis is met de religieuze deugdzaamheid?

Er wordt weliswaar gezegd dat ouders ook voorstander zijn van religieonderwijs, maar die weten niet dat dit onderwijs een vorm van propaganda is die de onwelgevallige werkelijkheid verzwijgt.

Het wordt waarschijnlijk tijd voor het oprichten van 'seculiere scholen', waar religie gewoon niet meer aanwezig is en kinderen zich bezighouden met onderwijs en ontwikkeling. Voor godsdienst gaan ze dan maar naar de zondagsschool.

Gebruikersavatar
Demiurg
Diehard
Berichten: 1033
Lid geworden op: 03 okt 2009 08:34

Re: Humanisten stimuleren godsdienstonderwijs op openbare school

Bericht door Demiurg » 16 jun 2010 09:15

David Bakker schreef: Naar mijn mening is hier de scheiding van kerk en staat in het geding. Het is al erg genoeg dat we bijzonder onderwijs hebben.
Ik zie niet hoe de scheiding van kerk en staat hier in het geding is.
De overheid geeft juist de ruimte aan elke levensbeschouwelijke stroming zonder zelf een standpunt in te nemen.
En zo hoort het.
Want waar echte scheiding van kerk en staat is mag de overheid ook atheisme niet opdringen, of elke andere levensbeschouwing actief uit het openbare leven bannen.
Moet er dan ook nog godsdienstonderwijs op openbare scholen worden gegeven? Kan niet dit gewoon op een zondagschool?
Kan gym niet op de sportvereniging gegeven worden, kan kunstonderwijs niet op hobbyclubs gegeven worden...etc.?
Als je met zo'n kruideniersmentaliteit gaat redeneren hou je alleen taal en rekenen over en vervalt elke andere vormingstaak die de school ook heeft.
Een idealere vorm op een openbare school zou volgens mij trouwens zijn dat er gewoon een algemeen vak levensbeschouwing gegeven wordt, waarbij alle relevante levensbeschouwingen aan bod komen.
"What’s now being called 'new atheism' or atheist fundamentalism is really nothing more than the triumph of the jerks. Unsubtle, unlearned (but pretentious), unreflective (but persistent)."
R.J. Hoffmann

David Bakker
Banned
Berichten: 526
Lid geworden op: 19 feb 2010 14:01

Re: Humanisten stimuleren godsdienstonderwijs op openbare school

Bericht door David Bakker » 16 jun 2010 10:19

Demiurg schreef:Ik zie niet hoe de scheiding van kerk en staat hier in het geding is.
De overheid geeft juist de ruimte aan elke levensbeschouwelijke stroming zonder zelf een standpunt in te nemen. En zo hoort het. Want waar echte scheiding van kerk en staat is mag de overheid ook atheisme niet opdringen, of elke andere levensbeschouwing actief uit het openbare leven bannen.
Volgens mij begrijp je het niet. Het is nu mogelijk dat bijv. een imam, op verzoek van de ouders, op een openbare school komt vertellen dat de Islam de enige juiste juiste levenswijze is. School is niet verantwoordelijk voor dit onderwijs maar moet binnen schooltijd faciliteiten (lesruimte ed) verlenen.
Dus kinderen (alleen de kinderen van wie de ouders dat willen) kunnen dus ook op openbare scholen worden geindoctrineerd. En dat vind ik in strijd met scheiding van kerk en staat. Ook ik vind dat de overheid kinderen helemaal niets moet opdringen. En volgens mij zijn we het met elkaar eens want je zegt:
Demiurg schreef:Een idealere vorm op een openbare school zou volgens mij trouwens zijn dat er gewoon een algemeen vak levensbeschouwing gegeven wordt, waarbij alle relevante levensbeschouwingen aan bod komen.
En daar ben ik ook voorstander van: een vak waar godsdiensten/levensbeschouwingen objectief worden besproken. Maar reli's zullen hier geen voorstander van zijn omdat je dan hun 'geloof' gaat relativeren terwijl ze liever aan de kinderen vertellen dat hun geloof de absolute waarheid behelst.

Gebruikersavatar
axxyanus
Moderator
Berichten: 7879
Lid geworden op: 08 nov 2008 21:23

Re: Humanisten stimuleren godsdienstonderwijs op openbare school

Bericht door axxyanus » 16 jun 2010 11:23

David Bakker schreef: Maar humanisten gaan nog een stapje verder. Ze hebben zelfs een universiteit opgericht (uiteraard met de nodige subsidies): Universiteit voor Humanistiek. U moet de website maar eens bekijken: http://www.uvh.nl/default.asp en dan zult u zich wellicht afvragen wat deze New age-achtige zingevingsonzin nog met wetenschap te maken heeft. Ben ik even blij dat ik geen humanist maar vrijdenker ben.
Zo heb je als vrijdenken dan de moeite gedaan om te informeren naar welke rol wetenschap in die zingeving speelt op de universiteit voor Humanistiek of ben je er gewoon op voorhand van uitgegaan dat wetenschap daar niets mee te maken heeft?

Ik weet niets over het programma van de Universiteit voor Humanistiek maar ik weet wel dat wetenschappers zich weldegelijk hebben bezig gehouden met de vraag op welke manieren mensen zin/betekenis halen uit of geven aan het leven.

Zo is er bv uit onderzoek gebleken dat mensen die betekenis kunnen geven aan een traumatische gebeurtenis, daar over het algemeen beter mee omkunnen dan mensen die dat niet kunnen. Een redelijk typisch voorbeeld is mensen die naar aanleiding van de dood van hun kind actief worden in een vereniging die de doodsoorzaak van hun kind bestrijd.
Al mijn hier gebrachte meningen, zijn voor herziening vatbaar.
De illusie het verleden te begrijpen, voedt de illusie dat de toekomst voorspelbaar en beheersbaar is -- naar Daniël Kahneman

Gebruikersavatar
The Prophet
Bevlogen
Berichten: 2870
Lid geworden op: 09 mei 2007 14:24
Contacteer:

Re: Humanisten stimuleren godsdienstonderwijs op openbare school

Bericht door The Prophet » 16 jun 2010 11:31

Je zou verwachten dat juist vrijdenkers op de hoogte zijn van wat de scheiding van kerk en staat inhoudt, maar in de praktijk ligt dat vaak anders, helaas.
Wikipedia schreef:Van scheiding van kerk en staat is sprake wanneer de kerkelijke macht en staatkundige macht niet in dezelfde handen zijn en zij geen beslissende invloed op elkaar uitoefenen.

Scheiding van kerk en staat betekent dat de staat en de kerk ieder hun eigen zaken regelen en zich niet met elkaar bemoeien of elkaar de regels voorschrijven. Het gaat bij deze scheiding dus in de eerste plaats om het organisatorisch en bestuurlijk gescheiden houden van deze twee grootheden. De overheidsdienaren bemoeien zich niet met de kerk en de dienaren van de kerk bemoeien zich niet met de staat. Aanhangers van het secularisme beijveren zich in de regel voor deze scheiding.

De scheiding van kerk en staat betekent dus niet de scheiding van religie en politiek, al is dat een gangbare misvatting.
Het is dus een tweesnijdend zwaard: kerkelijke macht bemoeit zich niet met de staat en vice versa. Dit betekent dus bijvoorbeeld dat er geen sprake kan zijn van een staatskerk of van bisschoppen die essentiele functies binnen de overheid vervullen.

De religieuze beleving en invulling daarvan van burgers is dus GEEN onderdeel van de scheiding van kerk en staat. Het toestaan van religieus onderwijs op openbare scholen heeft dus niets te maken met scheiding kerk/staat. Het wordt anders als de overheid dwingend voorschrijft dat er een specifiek religieuze invulling aan het godsdienstonderwijs op alle scholen moet worden gegeven.

Scheiding kerk/staat moet je dus los zien van het toestaan van religieus onderwijs op openbare scholen, ongeacht hoe je daar over denkt.

Persoonlijk ben ik helemaal geen voorstander van religieus onderwijs op openbare scholen. Daar zijn het nou juist openbare scholen voor. Ik denk dat de achtergrond ligt in het feit dat er weinig islamitisch bijzonder onderwijs is en kinderen van moslims derhalve vaak op openbare scholen zitten. Het is dus een middel om via een achterdeurtje toch islamitisch religieus onderwijs te regelen.

Ik zet sowiso al vraagtekens bij bijzonder (religieus dus) onderwijs in het algemeen, dat is een erfenis van de schoolstrijd, maar om het ook in openbare scholen toe te staan is nog weer een stap verder. Kinderen moeten qua religie / levensvisie zoveel mogelijk neutraal worden opgevoed, met aandacht voor verschillende stromingen zonder voorkeur, opdat men later zelf kan kiezen. Geen indoctrinatie van kinderen.
Omni Padhni Disney Iceman Acme Leary Marx Illuminatus Christus Clark

fred neerhoff
Forum fan
Berichten: 482
Lid geworden op: 27 jan 2010 10:17

Re: Humanisten stimuleren godsdienstonderwijs op openbare school

Bericht door fred neerhoff » 16 jun 2010 11:41

Naar mijn mening zou de Staat de kerk op afstand moeten houden. Dat geldt evenzeer voor de moskee, synagoge en het georganiseerde humanisme.

Artikel 23 van de grondwet houdt dit tegen.

Gebruikersavatar
axxyanus
Moderator
Berichten: 7879
Lid geworden op: 08 nov 2008 21:23

Re: Humanisten stimuleren godsdienstonderwijs op openbare school

Bericht door axxyanus » 16 jun 2010 11:41

Demiurg schreef:
David Bakker schreef: Naar mijn mening is hier de scheiding van kerk en staat in het geding. Het is al erg genoeg dat we bijzonder onderwijs hebben.
Ik zie niet hoe de scheiding van kerk en staat hier in het geding is.
De overheid geeft juist de ruimte aan elke levensbeschouwelijke stroming zonder zelf een standpunt in te nemen.
Dat is niet waar. Door godsdienstlessen te geven geeft de staat haar goedkeuring aan die lessen die er gegeven worden. Vooral omdat het godsdienstonderricht is. Nemen we het voorbeeld van islam. Gaan de islamlessen de soennitische of de sjiitische strekkingen aanleren? Welke oplossing er ook uitkomt, die oplossing krijgt dan de impliviete steun van de staat doordat ze in het onderwijs wordt aangeboden t.o.v. de andere strekkingen binnen de religie.
demiurg schreef:Want waar echte scheiding van kerk en staat is mag de overheid ook atheisme niet opdringen, of elke andere levensbeschouwing actief uit het openbare leven bannen.
Geen godsdienstonderricht, is niet het zelfde als atheïsme opdringen of die godsdiensten uit het openbare leven bannen.
Diurg schreef:
Moet er dan ook nog godsdienstonderwijs op openbare scholen worden gegeven? Kan niet dit gewoon op een zondagschool?
Kan gym niet op de sportvereniging gegeven worden, kan kunstonderwijs niet op hobbyclubs gegeven worden...etc.?
Als je met zo'n kruideniersmentaliteit gaat redeneren hou je alleen taal en rekenen over en vervalt elke andere vormingstaak die de school ook heeft.
Een idealere vorm op een openbare school zou volgens mij trouwens zijn dat er gewoon een algemeen vak levensbeschouwing gegeven wordt, waarbij alle relevante levensbeschouwingen aan bod komen.
De vormingstaken op school zijn van nature heel algemeen. Je krijgt een algemeen overzich over kunst, je krijgt een algemene lichamelijke opvoeding. Het is niet mogelijk om tijdens de lessen L.O. te kiezen in specifiek sportonderricht of tijdens de lessen kunstgeschiedenis te kiezen voor specifiek kunstonderricht. Maar dit is nu net wat we wel zien tijdens godsdienstonderricht wat VZIW geen algemeen vak dat een overzicht geeft over de verschillende levensbeschouwelijke stromingen maar een vak dat specifiek gericht is op een godsdienst.
Al mijn hier gebrachte meningen, zijn voor herziening vatbaar.
De illusie het verleden te begrijpen, voedt de illusie dat de toekomst voorspelbaar en beheersbaar is -- naar Daniël Kahneman

David Bakker
Banned
Berichten: 526
Lid geworden op: 19 feb 2010 14:01

Re: Humanisten stimuleren godsdienstonderwijs op openbare school

Bericht door David Bakker » 16 jun 2010 14:11

axxyanus schreef:
David Bakker schreef: Maar humanisten gaan nog een stapje verder. Ze hebben zelfs een universiteit opgericht (uiteraard met de nodige subsidies): Universiteit voor Humanistiek. U moet de website maar eens bekijken: http://www.uvh.nl/default.asp en dan zult u zich wellicht afvragen wat deze New age-achtige zingevingsonzin nog met wetenschap te maken heeft. Ben ik even blij dat ik geen humanist maar vrijdenker ben.
Zo heb je als vrijdenken dan de moeite gedaan om te informeren naar welke rol wetenschap in die zingeving speelt op de universiteit voor Humanistiek of ben je er gewoon op voorhand van uitgegaan dat wetenschap daar niets mee te maken heeft?

Ik weet niets over het programma van de Universiteit voor Humanistiek maar ik weet wel dat wetenschappers zich weldegelijk hebben bezig gehouden met de vraag op welke manieren mensen zin/betekenis halen uit of geven aan het leven.

Zo is er bv uit onderzoek gebleken dat mensen die betekenis kunnen geven aan een traumatische gebeurtenis, daar over het algemeen beter mee omkunnen dan mensen die dat niet kunnen. Een redelijk typisch voorbeeld is mensen die naar aanleiding van de dood van hun kind actief worden in een vereniging die de doodsoorzaak van hun kind bestrijd.
"De Universiteit voor Humanistiek is een kleine, onafhankelijke universiteit die zich laat inspireren door het humanistisch gedachtegoed."' staat op de website. Deze universiteit opereert vanuit een bepaalde ideologie en dat is voor de wetenschap volgens mij geen goed startpunt. Met de oprichting van zo'n universiteit treden humanisten in het voetspoor van Abraham Kuyper die De Vrije Universiteit oprichtte, een universiteit geinspireerd door het prot.chris. anti-revolutionaire gedachtegoed.

Zingevingsvraagstukken kunnen bij een studie als psychologie aan de orde komen. Daar hoef je geen nieuwe universiteit voor op te richten met een zelfverzonnen wetenschap genaamd humanistiek. Humanisten zijn gewoon bezig een eigen zuiltje op te richten.

Gebruikersavatar
Joe Hn
Bevlogen
Berichten: 1704
Lid geworden op: 13 feb 2008 17:28

Maar dan ... ?

Bericht door Joe Hn » 16 jun 2010 14:15

Vertel ons hoe het wel moet.
Remember kids, fly, fear, fall, flare, fight, forgive, find out. Always remember.

David Bakker
Banned
Berichten: 526
Lid geworden op: 19 feb 2010 14:01

Re: Maar dan ... ?

Bericht door David Bakker » 16 jun 2010 14:20

Joe Hn schreef:Vertel ons hoe het wel moet.
Wat moet?

Gebruikersavatar
axxyanus
Moderator
Berichten: 7879
Lid geworden op: 08 nov 2008 21:23

Re: Humanisten stimuleren godsdienstonderwijs op openbare school

Bericht door axxyanus » 16 jun 2010 15:01

David Bakker schreef: "De Universiteit voor Humanistiek is een kleine, onafhankelijke universiteit die zich laat inspireren door het humanistisch gedachtegoed."' staat op de website. Deze universiteit opereert vanuit een bepaalde ideologie en dat is voor de wetenschap volgens mij geen goed startpunt. Met de oprichting van zo'n universiteit treden humanisten in het voetspoor van Abraham Kuyper die De Vrije Universiteit oprichtte, een universiteit geinspireerd door het prot.chris. anti-revolutionaire gedachtegoed.
Ik wist niet dat het humanisme ideologische ideeën had van het zelfde gehalte als protestantse christenen die de evolutietheorie ontkennen. Kan je een aantal voorbeeld van die ideologische ideeën geven die (mogelijk) in strijd zijn met de wetenschap?
David Bakker schreef:Zingevingsvraagstukken kunnen bij een studie als psychologie aan de orde komen. Daar hoef je geen nieuwe universiteit voor op te richten met een zelfverzonnen wetenschap genaamd humanistiek. Humanisten zijn gewoon bezig een eigen zuiltje op te richten.
Het is niet omdat het niet hoeft, dat er een probleem mee is. Als een bepaalde groep humanisten graag meer wetenschappelijk kennis wil vergaren over zingeving en ze komt tot de vaststelling dat daar bij de meeste universiteiten geen of weinig belangstelling voor is, dan is er niets mis mee dat die humanisten daarvoor hun eigen instituut oprichten. Dat ergens een instituut wordt opgericht om bepaald onderzoek te doen dat op dat moment weinig belangstelling van de universiteiten kon genieten is niet zo ongewoon.

Dus wat voor concreets heb je tegen dit instituut? Heb je aanwijzingen dat wat in hun cursusen staat tegen de wetenschappelijke consensus ingaat? Heb je aanwijzingen dat er van de studenten een zekere volgzaamheid in orthodxie verwacht wordt? Iets anders?
Al mijn hier gebrachte meningen, zijn voor herziening vatbaar.
De illusie het verleden te begrijpen, voedt de illusie dat de toekomst voorspelbaar en beheersbaar is -- naar Daniël Kahneman

Gebruikersavatar
Joe Hn
Bevlogen
Berichten: 1704
Lid geworden op: 13 feb 2008 17:28

Re: Maar dan ... ?

Bericht door Joe Hn » 16 jun 2010 15:05

David Bakker schreef:
Joe Hn schreef:Vertel ons hoe het wel moet.
Wat moet?
Hoe dient op openbare scholen kennis te worden genomen van het fenomeen godsdiensten?
Remember kids, fly, fear, fall, flare, fight, forgive, find out. Always remember.

Gebruikersavatar
Demiurg
Diehard
Berichten: 1033
Lid geworden op: 03 okt 2009 08:34

Re: Humanisten stimuleren godsdienstonderwijs op openbare school

Bericht door Demiurg » 16 jun 2010 17:14

David Bakker schreef:
Demiurg schreef:Ik zie niet hoe de scheiding van kerk en staat hier in het geding is.
De overheid geeft juist de ruimte aan elke levensbeschouwelijke stroming zonder zelf een standpunt in te nemen. En zo hoort het. Want waar echte scheiding van kerk en staat is mag de overheid ook atheisme niet opdringen, of elke andere levensbeschouwing actief uit het openbare leven bannen.
Volgens mij begrijp je het niet.
Inderdaad, ik weet wat de scheiding van kerk en staat is (zie prima antwoord van Prophet)
en begrijp inderdaad niet hoe dat hier in het geding is.
Het is nu mogelijk dat bijv. een imam, op verzoek van de ouders, op een openbare school komt vertellen dat de Islam de enige juiste juiste levenswijze is.
Je gekleurde interpretatie laat ik maar even rusten.
De situatie is inderdaad dat de overheid ruimte faciliteert voor een levensbeschouwelijke lesuur ingevuld door derden. De praktijk is dat er meestal keuze is uit een aantal aangeboden lessen. De overheid faciliteert alleen de ruimte, en de ouders kiezen daaruit de les die zij voor hun kind wensen.
De scheiding tussen kerk en staat is hier dus op geen enkele manier in het geding
Dus kinderen (alleen de kinderen van wie de ouders dat willen) kunnen dus ook op openbare scholen worden geindoctrineerd. En dat vind ik in strijd met scheiding van kerk en staat.
De overheid stelt alleen de ruimte ter beschikking, en laat de invulling aan derden over.
Alle partijen zijn daarin gelijkwaardig, want er kunnen net zo goed als christelijke- of islamlessen ook humanistische lessen aangeboden worden.
De scheiding van kerk en staat zou alleen in het geding zijn als de overheid bepaalde partijen/levensbeschouwingen wel of meer ruimte geeft en anderen niet. En dat is dus niet het geval.
Ook ik vind dat de overheid kinderen helemaal niets moet opdringen.


Geen enkel kind wordt door de overheid gedwongen zo'n les te volgen.
Het is altijd optioneel, wat je hier beweert is dus niet alleen gekleurde interpretatie, maar kolder.
"What’s now being called 'new atheism' or atheist fundamentalism is really nothing more than the triumph of the jerks. Unsubtle, unlearned (but pretentious), unreflective (but persistent)."
R.J. Hoffmann

Gebruikersavatar
Demiurg
Diehard
Berichten: 1033
Lid geworden op: 03 okt 2009 08:34

Re: Humanisten stimuleren godsdienstonderwijs op openbare school

Bericht door Demiurg » 16 jun 2010 17:26

axxyanus schreef:
Demiurg schreef: Ik zie niet hoe de scheiding van kerk en staat hier in het geding is.
De overheid geeft juist de ruimte aan elke levensbeschouwelijke stroming zonder zelf een standpunt in te nemen.
Dat is niet waar. Door godsdienstlessen te geven geeft de staat haar goedkeuring aan die lessen die er gegeven worden.
Ze geven geen goedkeuring aan het levenbeschouwelijke standpunt, ze faciliteren slechts.
Vooral omdat het godsdienstonderricht is. Nemen we het voorbeeld van islam. Gaan de islamlessen de soennitische of de sjiitische strekkingen aanleren?
Beiden is ook mogelijk, afhankelijk van de vraag op een bepaalde school.
Welke oplossing er ook uitkomt, die oplossing krijgt dan de impliviete steun van de staat doordat ze in het onderwijs wordt aangeboden t.o.v. de andere strekkingen binnen de religie.
De overheid steunt helemaal niets. Ze stellen slechts ruimte beschikbaar.
demiurg schreef:Want waar echte scheiding van kerk en staat is mag de overheid ook atheisme niet opdringen, of elke andere levensbeschouwing actief uit het openbare leven bannen.
Geen godsdienstonderricht, is niet het zelfde als atheïsme opdringen of die godsdiensten uit het openbare leven bannen.
Het vanuit een atheistische levenbeschouwing wegdrukken van religieuze instituties uit het openbare leven
is een vorm van atheisme opdringen. Ik verwacht van een seculiere overheid dat ze zich daar niet mee inlaten.
"What’s now being called 'new atheism' or atheist fundamentalism is really nothing more than the triumph of the jerks. Unsubtle, unlearned (but pretentious), unreflective (but persistent)."
R.J. Hoffmann

Plaats reactie