Pagina 1 van 1

Vrijheid van onderwijs ter discussie

Geplaatst: 22 apr 2019 15:02
door Maria
VVD stelt vrijheid van onderwijs ter discussie
Wat staat er in artikel 23?
Daarin staat dat bijzonder onderwijs (christelijk, islamitisch, joods, maar ook dalton-onderwijs of de Vrije School) naar dezelfde maatstaf wordt bekostigd uit de openbare kas. Bijzondere scholen hebben de vrijheid om zelf hun lesmethodes te kiezen en bepaalde eisen te stellen aan de docenten.
Zal dit aan alle kanten afgeschermde bolwerk nu toch ter discussie komen te staan?
Lijkt er nog niet echt op dat hij medewerking zal krijgen.
Hoopvol kan een voorstel tot aanpassing zijn.
Schrappen zal er voorlopig niet inzitten.
VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff kan zich voorstellen dat de vrijheid van onderwijs, zoals die geldt in Nederland, wordt beperkt.
"Als de vrijheid van onderwijs als ongewenst neveneffect heeft dat er scholen worden opgericht die dienstbaar zijn aan segregatie en het in stand houden van parallelle samenlevingen, moeten we dat stoppen."
" We moeten de angst laten varen om bij artikel 23 (de vrijheid van onderwijs, red.) in de buurt te komen."
...........
Aanleiding voor de uitspraken van Dijkhoff zijn de problemen rond het Cornelius Hagalyceum in Amsterdam. Volgens de AIVD is die school in de greep van salafistische bestuurders.
Coalitiegenoten
De tweede man van de VVD strijkt daarmee zijn coalitiegenoten CDA en ChristenUnie tegen de haren in. Die partijen staan pal voor de vrijheid van onderwijs. Op basis van dat grondwetsartikel worden ook christelijke scholen, net als openbare scholen, door de overheid gefinancierd.

Maar volgens Dijkhoff moeten we kijken naar aanpassing van artikel 23, of het ondergeschikt maken aan het non-discriminatiebeginsel uit artikel 1 van de grondwet. ......
Het komt volgens hem neer op een laatste kans voor artikel 23.


Een woordvoerder van coalitiepartner CDA ziet het geschrift van Dijkhoff vooral als intern discussiestuk en niet als een concreet voorstel om het nu heel anders te gaan doen. "We wachten af tot de VVD mogelijk met een concreet voorstel komt."

De ChristenUnie zegt de zorgen van de VVD over salafistische scholen te delen. Maar daarvoor hoeft artikel 23 niet opgeofferd te worden, vinden ze bij die partij. "We moeten ons richten op het probleem en dat zit bij de islamitische scholen."

"Het is voor mij ondenkbaar om de eeuwenoude vrijheid van godsdienst en de 100-jarige vrijheid van onderwijs voor iedereen in te perken. Daar zal ik nooit aan meewerken", zegt partijleider Segers.
Coalitiepartner CDA:
Om de hete brei heen dansen? Afwachten op een voorstel dat ze kunnen kraken?

ChristenUnie zegt: Alleen salafisten aanpakken, .....
want het probleem ligt alleen bij de ander......?
Maar ook die hebben toch het recht om te geloven wat ze geloven?
Of gaan we toch discrimineren, omdat deze gelovige groep het aanpassen van de grondwet toch maar niks vindt?

Al 100 jaar vrijheid van godsdienst is natuurlijk heel wat waard.
Vergeten wordt, dat het in de eerste plaats ging om vrijheid van en het niet strafbaar stellen van andere geloven, dan die van de plaatselijke kerk.
En niet om het recht van gelovigen, zich door de gemeenschap te laten betalen.
Dus ongelovigen te verplichten bij te dragen aan godsdienstonderwijs.

Nee, die (voorlopige) aanpassing aan de grondwet lijkt me zo gek nog niet.
Zeker daar de meeste christenen het ook eens zijn met de universele rechten van de mens en zo langzamerhand ook hun aloude vrouwendiscriminatie laten varen onder druk van de grondwet.
Nu de indoctrinatie van hun kinderen nog om te leren geloven in bovennatuurlijke krachten en dat ze altijd gezien worden, ook als ze iets denken of voelen wat zg. niet mag.

Re: Vrijheid van onderwijs ter discussie

Geplaatst: 22 apr 2019 17:06
door Bonjour
Maria schreef:
22 apr 2019 15:02
Al 100 jaar vrijheid van godsdienst is natuurlijk heel wat waard.
Eigenlijk heeft artikel 23 niet zo veel met vrijheid van godsdienst te maken. Het is bedoelt om te voorkomen dat de kinderen met andere geloven in aanraking komen, of erger nog, met mensen die geen geloof hebben. Dat is een gevangenis systeem en heeft dus niets met vrijheid te maken.

Gemiste kans: Vrijheid van onderwijs ter discussie

Geplaatst: 22 apr 2019 17:43
door RobertP
Het gaat natuurlijk niet om 'vrijheid van onderwijs'. Het gaat erom of de belastingbetaler voor sektarisch gehobby moet betalen. Het is niet goed te praten dat wij religieuze klassen tijdens gewone lesuren toestaan en daar ook nog voor betalen. Die tijd kan beter besteed kan worden aan een bredere kijk of maatschappij- en cultuurgeschiedenis. Reli-klassen kunnen prima in het weekend als de ouders daar waarde aan hechten.

In de jaren 70 en 80 heb heb ik zelfs op de openbare school wekelijks een uur bijbelverhalen moeten aanhoren. Alleen Jehova's getuigen mochten uit die klas wegblijven. Achteraf gezien was dat een belachelijk privilege voor christenen. En ik heb niets geleerd over andere levensovertuigingen in de wereld. Wel over hoe God eerstgeborenen in Egypte vermoordde. Als 9-jarige eerstgeborene vond ik dat toen al kras.

Artikel 23 is een overblijfsel uit een andere verzuilde tijd. In de tussentijd is een meerderheid van Nederland niet religieus en veel diverser. Verder is het concept scheefgegroeid. Omdat artikel 23 een scheiding tussen witte en zwarte scholen mogelijk maakte hadden ook niet-religieuze ouders een oneigenlijk belang. Dat is waarschijnlijk waarom de paarse kabinetten verzuimden om artikel 23 aan te pakken. Wel homohuwelijk en referendum, geen CDA-loze artikel23-revisie: Een verkeken kans.

De opkomst van populistisch rechts en de politieke versnippering maken het veranderen van grondwetsartikel 23 nu onwaarschijnlijker. Coalities met christelijke partijen zijn nu nodig om Baudet en Wilders buiten de regering te houden.

Re: Vrijheid van onderwijs ter discussie

Geplaatst: 22 apr 2019 18:27
door Ronaldus67
CU en CDA zullen wel moord en brand gaan schreeuwen, maar het was uitgerekend een christelijke partij die kort na WOII de vrijheid van onderwijs wilde opheffen. Reden: alle scholen zouden op christelijke grondslag gebaseerd moeten zijn en niet-christelijk onderwijs zou moeten worden afgeschaft. De tijden zijn veranderd. Het christelijk geloof heeft veel aan grondgebied verloren in Nederland, dus wat eerst nog moest worden afgeschaft, is nu een kroonjuweel geworden dat koste wat kost moet worden verdedigd.