De cultus rond Jezus voor dummies!

Dit forum is bedoeld om te dienen als bron voor informatie wat betreft dit thema. Het zal bestaan uit links, informatieve bijdragen op dit forum uit het verleden en wellicht nieuwe beschouwingen.

Moderator: Moderators

Gesloten
Gebruikersavatar
PietV.
Moderator
Berichten: 14420
Lid geworden op: 21 sep 2004 20:45
Locatie: Rotterdam

De cultus rond Jezus voor dummies!

Bericht door PietV. » 09 mar 2015 14:09

Een aantal punten die tevens op deze plek staan. De komende tijd worden deze aspecten door mij of een medeauteur verder uitgewerkt om de bewering nauwkeuriger te onderbouwen. Op grond van forum ervaring en veldonderzoek blijkt het kennisniveau bij met name christenen grote gaten te vertonen. Men heeft vaak een beeld dat verstrekt wordt door apologeten dat propagandistisch van aard is, dit hopen wij enigszins bij te stellen. De specificatie kan in willekeurige volgorde verlopen en is niet gebonden aan een tijdslimiet, dus van tijd tot tijd komt er een verdieping. Ziet u meer kritische punten stuur dan een pb-tje naar mij of Rereformed!

1. De auteurs kozen ervoor om hun identiteit anoniem te houden.

2. Er is een literaire stilte die tientallen jaren beslaat.

3. Je kan niet vertrouwen op getuigen waarvan geen achtergrond bekend is.

4. Tussen de verhalen zitten grote en kleine verschillen.

5. Er is geen bewijs voorhanden dat men in de eerste eeuw serieus historiografisch te werk ging. Dus onderzoek naar feiten en beweringen die in de evangeliën staan.

6. De perceptie ging via de wegen van de bekeerling. Hiermee wil ik aangeven dat ze niet onafhankelijk waren, ze hadden belang bij het opschrijven van deze getuigenissen. Verder kun je aan deze perceptie nog de lage ontwikkelingsgraad toevoegen van de schrijver in kwestie. Tussen de observaties van een kritisch historicus en de bevlogen aanhanger van een ideologie zit een evident verschil.

7. Vraag-bedelen rond blind dogmatisme is bijvoorbeeld bij Paulus niet onbekend ; zijn zogenaamde feiten onderbouwt hij met een beroep op zijn geloofwaardigheid.

8. De christelijke epistemologie is er op gericht om geloofsbewijsmateriaal te verstrekken.

9. De hoofdpersoon is een karikatuur . Ooggetuigen verslagen worden beoordeeld volgens diverse criteria. Historici die de nieuwtestamentische bronnen afwijzen worden met regel sceptici genoemd. Deze historici wijzen naar de triangulatie van het geheel en kunnen op basis van een zogenaamde parthenogenesis, lopen over water, opstaan uit de dood en nog meer vreemde elementen geen onderzoek starten dat geldig zou zijn. In tegenstelling tot bijvoorbeeld ooggetuigen verslagen van overlevenden uit concentratiekampen. Beoordeel je deze verslagen dan ontbreken de bovennatuurlijke elementen. Dit geeft een kwalitatieve basis om gevolgtrekkingen te verrichten.

10. Iets wat in strijd is met hun beweringen wordt door dezelfde onbekende auteurs krachtig bestreden (bijvoorbeeld: 2 Tessalonicenzen 2:11, 1 Timoteus 4:1, Galaten 5:20-26, 2 Timotheus 3:5, 1 Timotheus 6:20-21 etc. Niet luisteren, valse leraren, geen debat, huichelaars, leugenaars, misleidende geesten. Geen argumenten maar ad-hominems om hun verhaal te beschermen.

11. Argumenten en retorische principes worden ingeruild voor openbaringen als bewijsmateriaal, zie bijvoorbeeld Markus 13:11, Lucas 12:11-12, 2 Timotheus 2:7. De anti-empirische Paulus ontmoedigt elke vorm van kritisch onderzoek naar de aangeboden informatie.

12. Bronnen zijn de schrift en de “ heilige geest”, externe bronnen worden niet genoemd.

13. Sceptici en Joden (!) verwierpen de verhalen.

14. De verhalen vertonen sterke parallellen met de hellenistische cultuur.

15. Veel geschreven materiaal komt uit handen van tweede of derde generatie christenen.

16. Het auteurschap van bijvoorbeeld brieven die onder de noemer Paulus staan wordt betwist.

17. Niemand van de tijdgenoten van Jezus heeft iets opgeschreven; Wat ook een opvallende constatering is bovenop de literaire stilte van tijdgenoten, is dat het wonder slechts bij zogenaamde intimi bekend werd. Hij dwaalt na zijn zogenaamde opstanding rond maar waarom ging hij niet postuum op bezoek bij het Sanhedrin, of bij de Romeinse procureurs of onderneemt een triomftocht door Jeruzalem om het Joodse volk te overtuigen van zijn herrijzenis om daarmee direct zijn betekenis vast te leggen. Honderden Joodse schrijvers die verhalen van dit gegeven en een historiografisch beeld schetsen waar elke historicus van gaat smullen. Nu zijn het discutabele bronnen van onbekende schrijvers die een verhaal componeren met enkele verwijzingen naar dubieuze en niet te traceren getuigen.

18. Christenen deden massaal aan pseudo-epigrafie.

19. Het gezaghebbende karakter wordt geclaimd door mensen uit de christelijke gemeenschap en komt pas in de tweede eeuw naar voren.

20. Buitengewone beweringen hebben buitengewoon bewijs nodig. Maar zelfs de gewone bewijsvoering ontbreekt. Als hedendaagse claims over wonderen kritisch worden onderzocht dan blijft er vaak niets van over. De mogelijkheden om dit een paar duizend geleden te doen ontbraken. Met onze huidige wetenschappelijke inzichten kunnen we een lichamelijke opstanding afwijzen, ook wonderen die geclaimd worden door rivaliserende religies zijn niet bestand tegen de toets der kritiek. Ook al proberen apologeten en hun aanhangers deze kritiek al 2000 jaar te pareren, maar elke poging is gedoemd te mislukken. De inbreng van een uitzonderingsclausule is prachtig maar dit roept dus weer de vraag op of dit concreet te onderbouwen is.

21. Opdat vervuld zou worden, wat …. gesproken heeft. (Mattheus 1 en 2 en verder). Hun beschrijvingen worden gekoppeld aan Oud Testamentische voorspellingen. Af en toe moeten ze wel opletten welke profeet er aan de beurt is. In Marcus 1 vers 2 heerst er verwarring rond Maleachi en Jesaja. Maar de verhalen zijn veelal gebaseerd op teksten uit het Oude Testament. De rode draad ligt vast. Hoe betrouwbaar is een toekomstig verhaal als de schrijver de blauwdruk al in handen heeft. Is het dan nog authentiek of slechts een invuloefening?

Ingezonden aanvullingen:

22. De mythe rond Jezus vertoont een progressieve ontwikkeling. Steeds meer elementen worden door schrijvers (concilies) verzonnen in de loop van een proces dat zich uitstrekt over eeuwen. (B)
Is de leegte niet een weldaad, geeft stilte niet veel rust, waarom moet onder leiding van dominees, goeroes, therapeuten en anderen alles kapot gezingeeft worden?

Gesloten