De God die is. Waarom ik geen atheïst ben

Christendom en Judaïsme, contradicties in de bijbel, de ethiek van de bijbel etc..

Moderator: Moderators

Gebruikersavatar
Stanhope
Ervaren pen
Berichten: 656
Lid geworden op: 06 dec 2004 19:55

Bericht door Stanhope » 21 jul 2005 13:58

Dag Otter,

Otter schreef:
Ten tweede heeft God ons ook zo (met keuzevrijheid) geschapen. Wij kunnen kiezen of we bij Hem willen horen of niet.
Zoals je waarschijnlijk wel weet gaat de Bijbel er vanuit dat de mens geen keuzevrijheid heeft en dat alleen de uitverkorenen in de Hemel komen. Ik adviseer je om de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels te lezen, beiden zijn geheel gebaseerd op de Bijbel en leiden naar de weg der zaligheid.

Je vindt de documenten op : http://www.theologienet.nl

Otter schreef:
Daarnaast heb je nog 1 Petrus 3:18-21Hierin staat dat Jezus in de dagen dat hij gestorven was (naar het lichaam) in het dodenrijk evangeliseerde aan de mensen uit de tijd van Noach.
Dit is een paapse fabel en verzonnen.

VOORGEBORCHTE
Letterlijk Voorburcht, Voorstad (zie Woordenboek der Nederlandsche Taal XXII, 1, 1778-1780): in theologische zin het voorportaal van de hel (Latijn: limbus). Het voorgeborchte is een bedachte constructie, door de kerk als authentiek aanvaard, om de verblijfplaats te omschrijven van allen die buiten hun persoonlijke zondenschuld, maar wel belast met de erfzonde door dat laatste niet in de hemel maar ook niet in de hel thuis horen. Dit geldt in de eerste plaats voor alle rechtvaardigen van de oudtestamentische tijd die op de kruisdood van Christus hebben moeten wachten tot zij met Hem mochten verrijzen tot hun hemels geluk. In de tweede plaats geldt dit - en dan blijvend - voor alle niet gedoopte kleine kinderen die niet door het zogenaamde doopsel van begeerte de hemel deelachtig werden.


Zoals je waarschijnlijk weet hebben de roomsen het idee over het VOORGEBORCHTE enkele jaren geleden “ afgeschaft” . Ze hebben zelfs ongedoopte kinderen herbegraven.

Met betrekking tot 1 Petrus 3:18-21 adviseer ik je de Statenvertaling met de kanttekeningen te lezen.

Ziedaar, geliefde leerling ! een klein stukje der zaken, die gij omtrent uw catechiseren hebt te betrachten.

Stan

Gebruikersavatar
Devious
Erelid
Berichten: 6467
Lid geworden op: 14 jul 2003 22:17
Locatie: saturn
Contacteer:

Bericht door Devious » 21 jul 2005 16:30

Stanhope schreef: Ziedaar, geliefde leerling ! een klein stukje der zaken, die gij omtrent uw catechiseren hebt te betrachten.
Dank u wel, Meester, voor deze wijze les! :wink:
'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Gebruikersavatar
skeptic
Erelid
Berichten: 1596
Lid geworden op: 13 jul 2003 19:12
Locatie: Groningen
Contacteer:

Bericht door skeptic » 21 jul 2005 20:12

Stanhope schreef: Met betrekking tot 1 Petrus 3:18-21 adviseer ik je de Statenvertaling met de kanttekeningen te lezen.

statenvertaling schreef:Daarom is deze uitlegging de beste en zekerste, dat door de geesten hier verstaan worden de zielen van die mensen, aan welke de geest of Godheid van Christus, door Noach de bekering eertijds heeft laten prediken, namelijk toen zij nog leefden, welke Noach daarom ook een prediker der gerechtigheid wordt genoemd, {#2Pe 2:5}; welke mensen, niettegenstaande deze prediking door Noach en Gods lankmoedigheid over hen, even ongehoorzaam en goddeloos zijn gebleven, gelijk {#2Pe 2:5} ook wordt betuigd. Die ook om hun ongehoorzaamheid en goddeloosheid in de gevangenis of hel zijn geweest toen Petrus zijnen brief schreef, gelijk de hel ook een gevangenis genoemd wordt, {#Opb 20:7}; en de onzalige geesten, die daarin zijn, worden gezegd daarin bewaard te worden tot den dag des oordeels; {#2Pe 2:4}; {#Jds 1:6}.
Mensen die sterke overtuigingen hebben zonder dat daar bewijzen voor zijn, horen in de marge van de maatschappij thuis en niet in de paleizen van de macht. (Sam Harris)

Gebruikersavatar
Johanan
Forum fan
Berichten: 110
Lid geworden op: 06 jul 2005 00:34
Locatie: Zoetermeer

Bericht door Johanan » 24 jul 2005 00:36

Devious schreef:
Johanan schreef: O jawel. Mooi voorbeeld: Ezechiel 9; vers 4, zie ook Openbaring 7:1-3. Dit teken is een kruis. Mooi he?
Normaal gesproken lees ik het hele vers. Had ik dit keer niet gedaan. Gelukkig deed Skeptic het wél. En zo sta ik keer op keer weer versteld van hetgeen ik lees.
skeptic schreef: 5 Maar tot de anderen sprak Hij voor mijne oren: Gaat dezen achterna door de stad, en doodt: uwe ogen zullen niet verschonen noch ontzien;
6 doodt ouden, jongelingen, jonge dochters, KINDERKENS en vrouwen al te zamen; maar niemand van hen, die het teken aan zich hebben, zult gij aanraken;
Johanan schreef:Mooi he?
:shock: Ja Johanan, werkelijk prachtig. Ik vind deze teksten weerzinwekkend. Kinderkens. Probeer het je eens voor te stellen. Probeer eens te visualiseren wat die mannen in opdracht van God doen. Het vermoorden van kinderkens. Waarom vind je dat mooi?
Skeptic schreef:Hoe zullen die mensen zich gevoeld hebben, na al dat slachten? Is het niet vreemd dat een liefhebbende God zoiets van zijn onderdanen verlangt, terwijl hij dat heel gemakkelijk zelf had kunnen doen?

Het is werkelijk heel vreemd dat mensen oorlog voeren en slachten voor een 'Almachtige' God. Het verschilt weinig van wat de Taliban doet. Tegen dergelijke mensen zou ik willen zeggen: 'Als uw God mensen nodig heeft om vijanden af te slachten, dan is Hij het niet waard om God genoemd te worden.'
Mocht een God mij ooit benaderen met de vraag om kinderkens aan het mes te rijgen, dan hoop ik dat ik de moed heb om te zeggen; 'donder op!'

Vriendelijke groet....
Sorry!

Ik zie je (jullie) reactie nu pas, en... het is al zo laat.
Mag ik er morgen op terugkomen? Ik kan ieder geval zeggen dat ik in dit geval beter een ander voorbeeld had kunnen nemen, of het voorbeeld uit kunnen leggen. Ik ga dat morgen doen. (Ik begrijp je verontwaardiging)

Hartelijke groet,


Johanan
"Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien.."

Gebruikersavatar
lanier
Superposter
Berichten: 5813
Lid geworden op: 14 sep 2004 23:20

Bericht door lanier » 27 jul 2005 03:01

Om even terug te komen op Ouweneel; ik kwam de volgende links tegen:
http://www.solcon.nl/apgeelhoed/watis.htm
http://www.solcon.nl/apgeelhoed/htmldoc ... genart.htm
http://www.bewaar.net/dossiers/geelhoed.htm

Niet alleen Ouweneel krijgt er van 'gelovige'Geelhoed van langs, maar ook o.a. de EO.

Bijvoorbeeld:
W.J. Ouweneel en H.P. Medema zijn, door hun nieuwe standpunten ten aanzien van de structuur van de gemeente, de voornaamste oorzaak van één van de grootste kerkscheuringen in Nederland van de laatste tientallen jaren. Die scheuring heeft inmiddels een wereldwijde dimensie gekregen. In allerlei landen scheurt de Vergadering van Gelovigen uit elkaar.

Het overnemen van de filosofische theorieën van, Berkouwer, van Dooyeweerd en van Ouweneel is als het openen van de doos van pandora. De ellende is losgelaten en laat zich niet meer in de doos stoppen. Mensen die deze theorieën overnemen komen terecht in het relativeren van de leer. De onfeilbaarheid wordt losgelaten en uiteindelijk gaat alles op de helling. Het is geen toeval dat het overnemen van die theorieën gepaard gaat met een grote openheid voor allerlei valse leringen. Openheid naar het rooms-katholicisme, naar de oostersorthodoxe spiritualiteit, openheid naar de charismatische beweging (derde en vierde golf), openheid voor een door de gnostiek geïnspireerd feminisme, voor een verpsychologisering van het geloof (Jung), etc. Dit alles geïllustreerd in onder meer de persoon van W.J. Ouweneel.

Door weer anderen binnen de evangelische beweging wordt via het binnenhalen van een onbijbelse filosofie de bijbelse leer op een onverantwoorde wijze gerelativeerd. Dit laatste is vooral het werk van W.J. Ouweneel en zijn medestander H.P. Medema. Via een op de Wijsbegeerte der Wetsidee gebaseerde visie op theologie en dogma wordt dan alle leer (alle dogma) gerelativeerd.

Ouweneel erkent dat hij van standpunt veranderd is. Hij verkondigt echter geen nieuwe leer maar hij relativeert alle leer. Hij is bevrijd van de vertheologisering en verintellectualisering van de waarheid. Hier is de invloed van het postmodernisme eenvoudig te onderkennen.

Otter
Forum fan
Berichten: 396
Lid geworden op: 02 jun 2005 20:33
Locatie: Haarlem

Bericht door Otter » 27 jul 2005 12:49

Ook op die sites te vinden:
Als je Geelhoed's lange lijst met 'dwalingen' en 'dwaalgeesten' in de evangelische beweging leest, zou de schrik je om het hart slaan. Je vraagt je af waar iemand de moed vandaan haalt om zoveel negatieve kritiek te verzamelen en dat ook nog zo op te blazen? Want dat laatste is onmiskenbaar. Niet dat hij soms geen terechte vragen stelt, maar steeds weer is zijn commentaar en zijn tegenargumentatie zo cynisch en hatelijk! Hij schampert zo veel, in plaats van een degelijk weerwoord te zoeken. Bovendien speelt hij op de man. Beschamend is dat soms. Onder het lezen bekruipt je steeds de gedachte: hoe is het mogelijk dat iemand zo vervuld is van negatief geschrijf en tegelijk de Heer Jezus liefheeft. Maar over dat laatste heeft hij het helaas niet.
In zijn dossier over het nieuwe boek van Ouweneel "Geneest de zieken!" is de objectiviteit ook ver te zoeken. Geelhoed legt Ouweneel van alles in de mond. Je leest citaten die duidelijk niet aantonen wat Geelhoed zelf suggereert.
En nog veel meer. Wat dit aan of af doet aan de geloofwaardigheid van Dhr. Ouweneel blijft mij onduidelijk.
Some minds are like concrete, thoroughly mixed up and
permanently set......

Otter
Forum fan
Berichten: 396
Lid geworden op: 02 jun 2005 20:33
Locatie: Haarlem

Bericht door Otter » 27 jul 2005 12:52

Ziedaar, geliefde leerling ! een klein stukje der zaken, die gij omtrent uw catechiseren hebt te betrachten.
Johannes 3:16:
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Some minds are like concrete, thoroughly mixed up and
permanently set......

Gebruikersavatar
Devious
Erelid
Berichten: 6467
Lid geworden op: 14 jul 2003 22:17
Locatie: saturn
Contacteer:

Bericht door Devious » 27 jul 2005 17:03

Otter schreef: Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Een vader die zijn zoon laat executeren voor door anderen begane misdrijven en wandaden teneinde de werkelijke schuldigen straffeloosheid te bezorgen, zou overal ter wereld gerechtelijk worden vervolgd als zijn daad aan het licht kwam. Iedereen zou er schande over spreken. Toch vormt een dergelijke primitieve, wrede, onredelijke misdaad de grondslag van het christelijk geloof. Theo Kars.

Ik vraag me af waar er sprake is van een gift. Er is sprake van ménsen die Jezus hebben geslagen, veroordeeld, verraden en gekruisigd, en er is sprake van een duivel die Judas aanzet tot het verraden van Jezus (uiteraard weer even hypothetiserend dat dit verhaal werkelijk heeft plaatsgevonden). Zonder de misdaden van diverse mensen en de medewerking van de Duivel, was er niets gebeurd.

Wat het verlossingsverhaal nog absurder maakt is dat de Christelijke God blijkbaar niet in staat is om mensen te vergeven, zonder dat daar een offer voor moet worden gebracht, te meer omdat de Schepper en Zijn veronderstelde Zoon, veelvuldig zeggen; 'Uw zonden zijn u vergeven'.
Het 'Onze Vader' dat de meeste Christenen wel kennen, zegt immers ook; 'Vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren.'
Als ik in staat ben om mijn schuldenaren te vergeven, en dat kan ik want ik heb het al meerdere malen gedaan, waarom zou de veronderstelde Schepper van ons gigantische heelal, juist op dat punt in gebreke blijven?

Vriendelijke groet....
'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Gebruikersavatar
Devious
Erelid
Berichten: 6467
Lid geworden op: 14 jul 2003 22:17
Locatie: saturn
Contacteer:

Bericht door Devious » 27 jul 2005 17:14

Otter schreef: Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Versus,
(Handelingen 13:48) Als nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich, en prezen het Woord des Heeren; en er geloofden zovelen, als er geordineerd waren tot het eeuwige leven.
(Handelingen 22:14) En hij zeide: De God onzer vaderen heeft u te voren verordineerd, om Zijn wil te kennen, en den Rechtvaardige te zien, en de stem uit Zijn mond te horen.
(Efeziers 1:4) Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;
(Efeziers 2:8-10) Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.
(Efeziers 1:11) In Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die te voren verordineerd waren naar het voornemen Desgenen, Die alle dingen werkt naar den raad van Zijn wil;
(Johannes 6:44) Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; (Openbaringen 17:8) ......welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld

Vriendelijke groet...
'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Gebruikersavatar
Stanhope
Ervaren pen
Berichten: 656
Lid geworden op: 06 dec 2004 19:55

Bericht door Stanhope » 27 jul 2005 18:40

Otter schreef:
Ziedaar, geliefde leerling ! een klein stukje der zaken, die gij omtrent uw catechiseren hebt te betrachten.
Johannes 3:16:
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Dag Otter,

Blijkbaar ben je niet in staat om een en ander toe te lichten.

Deze bijdrage van je riekt naar de verwerpelijke evangelische leer, ik adviseer je daarin niet te volharden.

De ware leer naar de weg der zaligheid leert ons dat het ware geloof helemaal een gave van God is (Efeze 2:8 ). Alleen de uitverkorenen worden door Hem begiftigd met het ware geloof. Het is God die in ons werkt beide het willen en het werken naar Zijn welbehagen (Fil. 2:12 en 13).

Wederom adviseer ik je om de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels te lezen, beiden zijn geheel gebaseerd op de Bijbel en leiden naar de weg der zaligheid.

Je vindt de documenten op : www.theologienet.nl

Tot zover de onderwijzing in het ware geloof en den weg der zaligheid.

Stan
Famous Sam McCloud quotes:
-Will you hold my bomb just a minute? Just a minute. I got a pebble in my boot.
-*There* yuh go!

Otter
Forum fan
Berichten: 396
Lid geworden op: 02 jun 2005 20:33
Locatie: Haarlem

Bericht door Otter » 27 jul 2005 18:54

Deze bijdrage van je riekt naar de verwerpelijke evangelische leer, ik adviseer je daarin niet te volharden
Ik ben benieuwd welke leer jij aanhangt, want het ware geloof is wat ik zoek!

Hoe denk jij over de moordenaar (misdadiger) aan het kruis die 'heden bij Jezus in het paradijs zou zijn?'

Uit de Dordste Leerregels:
2-3. Deze dood van den Zone Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden; van oneindige kracht en waardigheid, overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld.
Dat geld toch voor iedereen.

Ik ben het met je eens dat God 'kiest' wie gered wordt en niet. Maar, zoals ik Joh. 3:16 staat, heeft hij voor iedereen gekozen. Dus het ligt aan het individu of ze ook voor hem kiezen. Ik zie het zo:

God wil iedereen zijn hand toereiken. Maar niet iedereen reikt naar Zijn hand. Maar het is niet zo dat God een selectie maakt naar wie Hij zijn hand toereikt. Dan zou het kunnen zijn dat iemand wel een hand naar God toereikt, maar niet de hand van God vind.
Wederom adviseer ik je om de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels te lezen, beiden zijn geheel gebaseerd op de Bijbel en leiden naar de weg der zaligheid.
Bedankt voor het advies. Ik ben er nog niet helemaal doorheen, maar dat komt wel! Maar volgens mij zijn de 10 geboden de weg naar zaligheid. Maar aangezien wij daar niet aan kunnen voldoen is alleen Jezus de weg, de waarheid en het leven.

Gegroet
Some minds are like concrete, thoroughly mixed up and
permanently set......

Gebruikersavatar
Stanhope
Ervaren pen
Berichten: 656
Lid geworden op: 06 dec 2004 19:55

Bericht door Stanhope » 27 jul 2005 19:06

Dag Otter,

Otter schreef:
Ik ben benieuwd welke leer jij aanhangt, want het ware geloof is wat ik zoek!
Ik ben vrijzinnig.

Zoals je gemerkt hebt onderwijs ik in de gereformeerde leer, welke ik zelf niet aanhang.

Als je Viagra verkoopt hoef je toch ook geen erectiestoornis te hebben?

Otter vroeg:
Hoe denk jij over de moordenaar (misdadiger) aan het kruis die 'heden bij Jezus in het paradijs zou zijn?'
Persoon was volgens de gereformeerde leer uitverkoren.

Otter schreef:
God wil iedereen zijn hand toereiken. Maar niet iedereen reikt naar Zijn hand. Maar het is niet zo dat God een selectie maakt naar wie Hij zijn hand toereikt. Dan zou het kunnen zijn dat iemand wel een hand naar God toereikt, maar niet de hand van God vind.
Je hebt het mis !!!! God geeft alleen aan de uitverkorenen het ware geloof.

Zie ook de laatste bijdrage van Devious.


Groet,

Stan
Famous Sam McCloud quotes:
-Will you hold my bomb just a minute? Just a minute. I got a pebble in my boot.
-*There* yuh go!

Gebruikersavatar
Devious
Erelid
Berichten: 6467
Lid geworden op: 14 jul 2003 22:17
Locatie: saturn
Contacteer:

Bericht door Devious » 27 jul 2005 19:47

Stanhope schreef: Je hebt het mis !!!! God geeft alleen aan de uitverkorenen het ware geloof.
Skeptic en ik behoren waarschijnlijk niet tot de uitverkorenen :( :lol: Het is tot nu toe onmogelijk gebleken om ons terug te winnen tot het enige ware geloof :wink:

Ciao..
'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Gebruikersavatar
Devious
Erelid
Berichten: 6467
Lid geworden op: 14 jul 2003 22:17
Locatie: saturn
Contacteer:

Bericht door Devious » 27 jul 2005 20:00

Otter schreef:God wil iedereen zijn hand toereiken. Maar niet iedereen reikt naar Zijn hand. Maar het is niet zo dat God een selectie maakt naar wie Hij zijn hand toereikt. Dan zou het kunnen zijn dat iemand wel een hand naar God toereikt, maar niet de hand van God vind.
Oh, er zijn vele mensen die hun hand uitreiken naar de Bijbelse God, maar geen hand vinden. Meerdere keren bidden zij, vragen zij om antwoorden (zie het verhaal van Dan Barker ), maar er komt geen antwoord. Deze mensen worden atheïst, agnost, of ze worden boeddhist, of bekeren zich tot Islam. Of ze zijn niet uitverkoren, of het is allemaal een broodje aap verhaal. Ikzelf ben ervan overtuigd dat het laatste het geval is. Zwemmende bijlen, rottende lijken die opstaan en wandelen, sprekende ezels, stokken die in slangen veranderen, water dat in bloed veranderd :?, een God die aan Zijn eigen rechterhand zit :shock: , dat zijn zaken waar ik niet in kan geloven, raar he?

Vriendelijke groet...
'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Cathy
Forum fan
Berichten: 215
Lid geworden op: 28 mei 2005 20:49

Bericht door Cathy » 10 aug 2005 14:17

Het heeft een tijdje geduurd, maar ik moest m'n kromme tenen even rust gunnen, en ik zie dat broeder Stanhope in die tijd het onderricht in de ware leer onder de 'onbesneden Filistijnen' heeft waargenomen :D
Ragnarok schreef:
Cathy schreef:Nu ga ik me eens verdiepen in die Kanaänieten en hun goden, want ik geloof niet dat het er zo kosher uitziet; kinderoffers enzo....
Verder heb je natuurlijk nog het verhaal van Abraham die zijn zoon Izak moest offeren. Hoewel daar op het laatste moment een stokje voor gestoken werd, lijkt Abraham het geen ongewoon bevel te vinden, en net als Mohammed B. peinsde hij er dan ook niet over om die goddelijke opdracht naast zich neer te leggen.
Ik neem dit voorbeeld maar even.
Abraham kwam uit een land waar kinderoffers niet ongewoon waren, hij ging naar een land waar kinderoffers niet ongewoon waren. Abraham vond het idd geen ongewoon bevel, alleen moest hij nu leren dat de G.d die hij nu volgde (JHWH) een heel andere G.d was; nl. een G.d die gèèn kinderoffers wilde!

Om o.a. deze reden moesten de Kanaänieten/Amelekieten 'uitgeroeid' worden. (Dat werden ze trouwens niet, je komt ze overal weer tegen, b.v. 2 Sam 1:8 )
Voor de werkelijk geïnteresserden:
klik
klik
Devious schreef:]Begrijp jijzelf wat hier staat?
(Over het stuk van Werner Strauder)
Ja, en nu begrijp ik ook jouw onderschrift :wink:
Devious schreef:Daar weet Jahwe ook wel het één en ander van. En dat is ook geen reden om een land binnen te vallen en babies af te slachten. Je praat de misdaden van de Israëlieten niet goed, door de misdaden van de kanaänieten er tegenover te stellen.
Het is niet mijn bedoeling dit goed te praten, alleen om aan te tonen dat het dom is een oordeel te vellen als je niet àlle omstandigheden kent. En wij kennen niet alle omstandigheden.

Over de profetiën wil ik het niet meer hebben.
Op een ander forum zijn interessante discussies gaande, maar het blijkt wel dat mensen die Yeshua niet als Messias willen zien de profetën zo zullen uitleggen dat Yeshua er niet aan voldoet, en anderen andersom.
Als zelfs orthodoxe en messiasbelijdende joden er niet uitkomen......maak ik me hier zeker geen illusies.
De raadsels van God zijn bevredigender dan de oplossingen van mensen
Chesterton

Plaats reactie