De EU, een product van de evolutie ?

Discussies over de evolutieleer, creation science, 'jonge aarde' creationisme, de zondvloed etc..

Moderator: Moderators

Christoffel
Berichten: 24
Lid geworden op: 14 apr 2019 12:36

De EU, een product van de evolutie ?

Bericht door Christoffel » 22 mei 2019 13:53

Dat wat voorbestemd is om te gebeuren, gebeurt ook echt. De volksmond heeft er een eigen gezegde over. "De tijd was er rijp voor ". In onze globale cultuur heb ik rond dertig maatschappelijke trends ontdekt die in deze eeuw zeker zullen leiden tot veranderingen in de progressieve landen - soms zeer aanzienlijk - van ons gedrag en ethisch inzicht. Een voorbeeld. De eerste proeven met genetische manipulatie van de bevruchte eicel (met het gen Delta 32) hebben plaats gehad maar het lange termijn effect is in dit stadium niet in te schatten. Een ( Chinese ) boreling als bewijs schijnt onderweg te zijn. Deze handelingen zullen in de toekomst zeer veel tegenstand ontmoeten voornamelijk op ethische gronden en zullen al of niet door middel van wetgeving tegengehouden of vertraagd worden. Dat dit soort ontwikkelingen uiteindelijk toch doorgang gaan vinden heeft het verleden steeds bewezen. Naar mijn overtuiging is een nieuw type mens, steeds verder aangepast, in aantocht en die gaat er dit millennium komen.

Nadat Europeanen gedurende tweeduizend jaar tegen elkaar oorlog gevoerd hadden kwam in 1952 een Kolen en Staal Gemeenschap tot stand als doel om een permanente vrede te bevorderen. Ik zie in die wonderbaarlijke gebeurtenis de invloed van de evolutie. Ondanks enorme emotionele weerstand in veel parlementen van de voormalige vijanden, zo vlak na de oorlog – wie wil met Nazi’s en met bedrijvers van de Holocaust wat te maken hebben - zegevierde het verstand en kon de voorloper van de EEG, later EU, zich waarmaken. Drie grote Europeanen hebben zich daarvoor ingezet, Schuman, Monet en Adenauer. Hiermede wil niet gezegd zijn dat het nu vast staat dat de huidige EU een lang leven blijft beschoren. Ca dertig procent van de parlementsleden is tegen voortzetting en als de huidige beleidmakers geen aandacht schenken aan de argumenten van de oppositie kan in no time de stemming omslaan. Immigratiebeleid en taakafbakening zijn daarbij centrale issues. Ervan uitgaand dat beëindiging van de EU een reeële optie is zal, in dat geval, over een bepaalde rustperiode bv van een halve eeuw toch weer tot een samengaan worden besloten maar dan met betere afspraken en betere afbakening. Alleen al de sterk toenemende problematiek verbonden aan het grote aantal grensoverschrijdende zaken zoals klimaat, misdaad, communicatie e.z.v. die alleen maar effectief behandeld kunnen worden door intensieve internationale samenwerking, zal daartoe noodzaken. Dit geldt overigens ook voor de rest van de wereld.

Plaats reactie