Wat te denken over de hel? (Hete hangijzers 7)

Christendom en Judaïsme, contradicties in de bijbel, de ethiek van de bijbel etc..

Moderator: Moderators

Gebruikersavatar
Devious
Erelid
Berichten: 6467
Lid geworden op: 14 jul 2003 22:17
Locatie: saturn
Contacteer:

Wat te denken over de hel? (Hete hangijzers 7)

Bericht door Devious » 30 dec 2008 14:34

Hetzelfde artikel op de Portal: http://www.freethinker.nl/index.php?opt ... &Itemid=41

WAT TE DENKEN OVER DE HEL?

Op 17 december werd in Delft een lezing gegeven door Bram van de Beek (hoogleraar theologie) en predikant Johan van Arkel. Het was de 7e lezing uit een serie lezingen over de 'hete hangijzers' van het christendom. Het hete hangijzer dat deze avond werd behandeld, ging over de hel.


Bram van de Beek.
Bram van de Beek probeert het dogma van de hel te rechtvaardigen, door het lijden van de Israëlieten in het OT, als voorbeeld te nemen: 'Om te begrijpen wat de hel in de bijbelse prediking betekent, kunnen we het beste teruggaan naar de Psalmen. Veel psalmen gaan over de lijdende rechtvaardigen. Ze worden verdrukt, en ze weten zich bedreigd.' Het zijn de lijdende rechtvaardigen die gewroken moeten worden, en die wraak kan niet verschrikkelijk genoeg zijn, als we van de Beek moeten geloven. Hij citeert een aantal wraakpsalmen, met als absoluut dieptepunt, psalm 137: ''Welgelukzalig zal hij zijn, die uw kinderkens grijpen, en aan de steenrots verpletteren zal.'

Eerst volgt er (geveinsde?) verontwaardiging: 'Hoe kun je ooit zoiets bidden, dat kleine kinderen tegen de rotsen te pletter worden geslagen?' Maar daarna komt van de Beek met een rechtvaardiging voor deze wansmakelijke wraakgedachte: 'Maar als je nu in Srebrenica was? Als je nu eens de moeder was van dat kind, dat in je eigen arm de keel werd doorgesneden door een soldaat van Mladic. Mag je dan niet zeggen: 'laten ze jouw kinderen maar eens de keel doorsnijden.' Zo was het ook de vaders en moeders in Jeruzalem vergaan. Hun kinderen waren afgeslacht door babylonische soldaten. Ze hadden gezien hoe ze de baby's tegen de rotsen sloegen, zwangere vrouwen opensneden om het nieuwe leven in de kiem te smoren. Mogen ze dan niet roepen: 'Laten ze jouw kinderen maar eens tegen de rotsen te pletter slaan.' Want moeten de slachtoffers altijd lijden? Moeten de geweldenaars dan altijd zegevieren? Mogen ze dan weer gewoon meedoen in de maatschappij? Nee toch? Nou daarover gaat de hel.'

De hel is volgens van de Beek blijkbaar slechts een compensatie voor de wraakzuchtigen; een genoegdoening voor rancuneuze mensen. Ik begrijp best die menselijke wens naar een hel; een hel voor de vijand. Maar ik begrijp niet hoe en waarom de veronderstelde Schepper van het universum in die wens meegaat. Het is een gedachte die typerend is voor primitieve en gewelddadige beschavingen, om te spreken in termen van absoluut goed en kwaad, en het daaraan verbonden 'oog-om-oog-tand-om-tand-denken'. Ik kan en wil geen begrip tonen voor dergelijke primitieve wraakgevoelens. Dat je de moordenaar van je kind wil doden, daar kan ik nog begrip voor tonen, al zou men het in een beschaafde samenleving nooit moeten toestaan. Maar dat je de kindertjes van de moordenaar wilt spietsen? Nee, daar wil ik geen begrip voor hebben. Zijn die kindertjes immers niet even onschuldig? (in de context van de hel, is dit voorbeeld overigens ook erg misplaatst en macaber).

Maar wat te denken van de dader zelf? Is deze altijd volkomen toerekeningsvatbaar? Het is bekend dat zedendelinquenten vaak zelf misbruikt zijn. Moordenaars zijn zélf vaak opgevoed in een gewelddadige omgeving. Er kan sprake zijn van een aangeboren hersenafwijking waardoor iemand gewelddadig wordt. Is dat een reden om maar niets te doen? Nee, uiteraard niet. Beschaafde rechters veroordelen iemand tot gevangenisstraf om de maatschappij te beschermen. Ook is de straf bedoelt als reprimande voor de dader, om hem te leren om niet weer in de fout te gaan wanneer hij eventueel vrij komt. Maar een beschaafde rechter oordeelt niet vanuit een primitieve wraakgedachte in de trant van: 'ik haat jou, want jij bent een moordenaar, en daarom gaan we jou eeuwig pijn doen!' Dat is barbaars, en we mogen ons afvragen hoe deze wraakgedachte zich verhoudt tot liefde en vergeving, die toch ook vaak als kernboodschap van het christelijke geloof worden gezien.

Natuurlijk heeft dit alles weinig tot niets met de hel te maken. Voor zover ik weet kent het Oude Testament nauwelijks iets wat ook maar in de buurt komt van de klassiek-christelijke voorstelling van de hel. Maar de wraakgedachte staat mij tegen. Ook het continue spreken van van de Beek over 'goddelozen' stuit tegen de borst. 'Goddelozen' wordt als synoniem gebruikt voor mensen die vermoorden en verkrachten. Van de Beek draait hier volgens mij om de hete brij heen, want hoe zit het met die andere goddelozen? Die ongelovigen die zich in hebben gezet voor de verdrukten, de slaven, en zelfs voor de vrijheid van degenen door wie ze verketterd werden? Gaan die naar de hel? Oók als zij betere mensen waren dan de meeste christenen om hen heen? Ik wil daar wel eens een duidelijk antwoord op, zonder gedraai en gekronkel.

Johan van Arkel.
De tweede spreker, Johan van Arkel, had een bijzonder verrassende en verfrissende inbreng. Nooit heb ik sterke theologische argumenten gehoord die voor het dogma van het vagevuur pleiten, en voor de (uiteindelijke) alverzoening, tót ik deze lezing beluisterde. Johan van Arkel is er, naar het schijnt, wérkelijk in geslaagd om het vuur van de hel iets minder heet te maken, en vooral, minder eeuwig. Wie de details wil bestuderen raad ik toch aan om het pdf bestand te lezen, dat op de site naast de geluidsopnamen staat.

Maar ik blijf zitten met die rechtvaardige ongelovigen. Men draait er een beetje omheen. Wie gaan er naar de hemel (volgens de Bijbel)? Iedereen die gelooft dat Jezus de Zoon van God is, tóch? Wel, Bertrand Russell geloofde niet in dit dogma, net als Gandhi, Nehru, Voltaire, Krishnamurti, F. Domela Nieuwenhuis, et cetera - om maar enkele bekende namen te noemen van mensen die zich zeer verdienstelijk hebben ingezet voor hun medemensen. Gaan deze mensen naar de hel - om het even of deze eeuwig of tijdelijk is - enkel en alleen omdat zij nooit het volgende dogma erkenden: 'Oh, Jezus Christus, Gij zijt de Zoon van God!'?

Zelf kan ik dat dogma ook niet erkennen. Niet omdat ik een onmens ben, maar simpelweg omdat mijn verstand het niet kan aanvaarden. Net zomin als ik kan aanvaarden dat Elvis door marsmannetjes is ontvoerd en gekloond, of dat het universum is geschapen door een grote vliegende spaghettibal (een geloof dat in de Verenigde Staten sterk in opkomst is), kan ik ook niet meer geloven dat de schepper van het universum incarneert in een timmermanszoon, die vervolgens op water kan lopen, doden tot leven wekt, en op een wolk ten hemel vaart, na zelf uit de dood te zijn opgestaan. Het gaat er bij mij gewoon niet meer in. Het lukt me bovendien niet om te geloven dat die veronderstelde Schepper van het universum, zo'n ontzettend omslachtige methode zou moeten gebruiken om de 'misdaden' van mensen te vergeven. Mensen kunnen mensen vergeven. Hoe zou de veronderstelde Almachtige niet kunnen, wat mensen wél kunnen?

Ik kan er dus niets aan doen dat ik een ongelovige ben. Tóch moet ik (als ik de dogma's moet geloven) naar de hel; tóch moet ik blijkbaar gebraden worden op een 'reinigend' vuurtje. Hoe lang? Niet eeuwig meer. Dat is heel aardig van Johan van Arkel, dat hij dat uitgedokterd heeft. Maar mijn goedgelovige buurman die wél in de here Jezus gelooft, gaat rechtstreeks naar de hemel? Maakt het niet uit wat iemand in zijn leven uitgevreten heeft? Het lijkt er niet op. Jezus zegt immers tegen de moordenaar aan het kruis naast hem: 'Heden zult gij met mij in het paradijs zijn.' Zélfs voor de moordenaar is er klaarblijkelijk absolutie.

De andere moordenaar, die natuurlijk - hoe typerend - weer beschreven wordt als een ongelikte beer, gaat naar het vuur? Maar wat nu als die moordenaar geen ongelikte beer zou zijn geweest? Wat nu als die moordenaar tegen Jezus zou hebben gezegd: 'Wel, beste Jezus. U bent een toffe peer, maar ik geloof niet dat u God bent. Ik heb berouw van mijn liederlijke daad, maar ik geloof in Baäl, de Wolkenruiter!'

Gaat deze berouwvolle moordenaar naar de hel, en de andere naar de hemel, enkel en alleen omdat de ene moordenaar wel in Jezus-als-zoon-van-God gelooft, en de andere in Baäl?

Op dergelijke vragen heb ik geen bevredigende antwoorden gehoord.

Marcel Klein. Dec. 2008.
Laatst gewijzigd door Devious op 30 dec 2008 22:12, 1 keer totaal gewijzigd.
'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Gebruikersavatar
Pieter
Forum fan
Berichten: 307
Lid geworden op: 15 feb 2008 13:14

Bericht door Pieter » 30 dec 2008 18:45

Devious schreef:
Op dergelijke vragen heb ik geen bevredigende antwoorden gehoord.
Ik ook niet!

Door het aannemen van Jezus zouden al je zonden vergeven zijn zonder dat jij de gevolgen zou moeten dragen van je zonden. Maar het was nu juist het argument van Bram van de Beek dat de dingen rechtgezet moesten worden, anders is het immers onrechtvaardig. Dat Jezus de dingen rechtzet is natuurlijk onzin. Want hoe vaak heeft een moordenaar aan zijn slachtoffer de kans gegeven na te denken wat hem overkwam laat staan dat het slachtoffer zelfs maar de mogelijk had om te overwegen Jezus aan te nemen.

Dan zou de moordenaar in de hemel zijn en het slachtoffer in de hel.En dat moet voor rechtvaardig doorgaan ?Is dat rechtzetten?

Deze gedachten heb ik van H.P.Blavatsky en misschien is het beter haar betoog even over te typen en hieronder te plaatsen:

De Times van Chicago drukte onlangs het register van den beul over de eerste helft van dit jaar (1877) af, een lange griezelige lijst van moorden en ophangingen. Bijna al deze moordenaars kregen godsdienstige bijstand, en velen zeiden dat zij door het bloed van Jezus God’s vergeving hadden verkregen, en dienzelfde dag ten hemel gingen! Hun bekering werd in de gevangenis bewerkt. Zie hoe deze balans van christelijke rechtvaardigheid (!) is opgemaakt: Deze moordenaars met bebloede handenhanden versloegen, gedreven door demonen van lust, wraakzucht, begeerigheid, dweepzucht of enkel brutale bloeddorst, hun slachtoffer, in de meeste gevallen zonder hun tijd te geven berouw te koesteren, of Jezus aan te roepen om hen met zijn bloed schoon te wassen. Zij stierven misschien in zonde, en ontvingen natuurlijk – in overeenstemming met de theologische logica – de beloning voor hun grotere of kleinere vergrijpen. Doch de moordenaar wordt door de menselijke justitie gegrepen in de gevangenis geworpen, en door sentimentele lieden weenend beklaagd; men bidt met en voor hem, hij spreekt de toverwoorden der bekering uit, en gaat naar het schavot als het verloste kind van Jezus! Had hij den moord niet begaan, dan had men niet met hem gebeden, hij ware niet verlost, en had geen vergiffenis gekregen. Blijkbaar heeft die man goed gedaan met dien moord te bedrijven; immers op die manier heeft hij eeuwig geluk verkregen? En het slachtoffer en zijn of haar familie, verwanten, afhangelingen, maatschappelijke betrekkingen – heeft de rechtvaardiging voor hen geen beloning? Moeten zij in deze wereld en in de volgende lijden, terwijl hij, die hun leed heeft aangedaan, naast den “heilige dief” van den Calvarieberg zit, en voor eeuwig zalig is? Op deze vraag antwoordt de geestelijkheid met een voorzichtig stilzwijgen…”

(uit :”ISIS ontsluierd”, deel 2 blz. 649)
'Gods Zoon is schuldeloos en zonde bestaat niet.'
[uit:Een Cursus in Wonderen H10.2:9b)

Gebruikersavatar
Pieter
Forum fan
Berichten: 307
Lid geworden op: 15 feb 2008 13:14

Bericht door Pieter » 30 dec 2008 19:09

Welke van de 2 volgende plaatjes is de echte hel?


Afbeelding


Afbeelding


klik op tekst: What does Hell look like? Who is there?
The Hell of the Bible is one of these two pictures.
Do you know which one? You may be surprised!




Gehenna is een Grieks woord dat in het Nederlands wordt vertaald als hel, is afgeleid van de naam van het smalle, rotsachtige Dal van Hinnom (Hebreeuws: Gej Hinnom, een afkorting van גיא בן הינום, Gej Ben-Hinnom, het dal van de zonen van Hinnom), ten zuiden van Jeruzalem.
'Gods Zoon is schuldeloos en zonde bestaat niet.'
[uit:Een Cursus in Wonderen H10.2:9b)

Gebruikersavatar
Devious
Erelid
Berichten: 6467
Lid geworden op: 14 jul 2003 22:17
Locatie: saturn
Contacteer:

Bericht door Devious » 30 dec 2008 22:32

Wel ja, ik zal maar niet al te diep ingaan op Blavatsky. Daarover kunnen ook wel weer pagina's volgeschreven worden :wink:
Maar dat stukje illustreert wel heel goed wat ik bedoel.
'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

iLLan
Berichten: 10
Lid geworden op: 26 dec 2008 18:47
Locatie: Ede

Bericht door iLLan » 31 dec 2008 12:32

Pieter schreef:Welke van de 2 volgende plaatjes is de echte hel?
Gehenna is een Grieks woord dat in het Nederlands wordt vertaald als hel, is afgeleid van de naam van het smalle, rotsachtige Dal van Hinnom (Hebreeuws: Gej Hinnom, een afkorting van גיא בן הינום, Gej Ben-Hinnom, het dal van de zonen van Hinnom), ten zuiden van Jeruzalem.
Absoluut waar. Maar met een heel heel heel klein beetje speurwerk is op te merken dat er een groter verband is tussen Gehenna en het plaatje met vuur dan met het andere plaatje.
Nu mag het dal van Himmon eruit zien als een lieflijke plaats, ten tijde van het schrijven van de bijbel was de plek een 'vuilnisbelt'. Er was een altijd brandend vuur om alle afval te verbranden. Ook lijken van veroordeelden en van dieren werden in de Gehenna verbrandt. Deze vuilnisbelt van Jeruzalem werd dus gezien als een altijd brandend vuur.
Bron: overal, bijvoorbeeld wikipedia.
Devious schreef:(...) Maakt het niet uit wat iemand in zijn leven uitgevreten heeft? (...)
Ik denk niet dat er veel christenen zijn die dit zullen beweren. Teksten uit Matteus 25 (Het scheiden van bokken en schapen op basis van daden, alhoewel er iets meer bij komt kijken) en Openbaring (een ieder zal beloond worden naar zijn daden), maar misschien bovenal Jakobus 2 (Een geloof zonder daden is dood).
Christenen die beweren dat er niet meer onderscheid zal zijn dan twee groepen - gelovigen en niet-gelovigen - lezen hun eigen bijbel niet goed.
De bijbel beweert dus dat er onderscheid zal zijn, dus daarop is je zin niet waar.
Toch zal de grens wel blijven liggen bij het geloven in Jezus. (Voorbeeld: Misschien dus wel een zwaardere hel voor Hitler dan voor de buurvrouw, maar voor beide de hel omdat ze niet geloven.)
En wat dat betreft blijft je punt zeker een goede vraag. Zullen 'goede' (volgens bijbelse termen) ongelovigen niet naar de hemel gaan, en 'slechte' gelovigen wel? Hierover verschillen de meningen onder christenen. Daarom zal je niet snel een antwoord krijgen, zoals jullie dat dus ook nu gemist hebben.

Gebruikersavatar
collegavanerik
Superposter
Berichten: 6345
Lid geworden op: 31 mar 2005 22:59
Locatie: Zuid Holland

Bericht door collegavanerik » 31 dec 2008 12:52

iLLan schreef: Nu mag het dal van Himmon eruit zien als een lieflijke plaats, ten tijde van het schrijven van de bijbel was de plek een 'vuilnisbelt'. Er was een altijd brandend vuur om alle afval te verbranden. Ook lijken van veroordeelden en van dieren werden in de Gehenna verbrandt. Deze vuilnisbelt van Jeruzalem werd dus gezien als een altijd brandend vuur.
Bron: overal, bijvoorbeeld wikipedia.
dit dus
Afbeelding
Afbeelding Hebr 6:
5 wie het weldadig woord van God en de kracht van de komende wereld ervaren heeft 6 en vervolgens afvallig is geworden, kan onmogelijk een tweede maal worden bekeerd.
Als er een almachtige god bestaat, dan is hij een sadist.

Gebruikersavatar
Pieter
Forum fan
Berichten: 307
Lid geworden op: 15 feb 2008 13:14

Bericht door Pieter » 31 dec 2008 15:02

iLLan schreef:Maar met een heel heel heel klein beetje speurwerk is op te merken dat er een groter verband is tussen Gehenna en het plaatje met vuur dan met het andere plaatje.
Nu mag het dal van Himmon eruit zien als een lieflijke plaats, ten tijde van het schrijven van de bijbel was de plek een 'vuilnisbelt'. Er was een altijd brandend vuur om alle afval te verbranden. Ook lijken van veroordeelden en van dieren werden in de Gehenna verbrandt. Deze vuilnisbelt van Jeruzalem werd dus gezien als een altijd brandend vuur.
.
Dat is mij bekend.

Maar naar mijn idee waarschuwde Jezus in zijn tijd naar iets waar je (overdrachtelijk) zou kunnen eindigen ( zoals wij tegenwoordig overdrachtelijk naar “het eindigen in de goot” kunnen verwijzen).

Jezus verwees volgens mij niet (overdrachtelijk) naar iets waar de ellende en pijniging pas begint in zijn eindeloosheid, hopeloosheid en bovendien zonder doel. Terwijl je van straf toch eigenlijk op zijn minst een opvoedend doel mag verwachten. Tenminste als je een beetje menselijk bent. Daarom zie ik de hel zoals door de “christenheid in het algemeen” geleerd als volstrekt verwerpelijk en lastert elk gezond moraal.

Over “een altijd brandend vuur en de bijbel:

"Volgens Judas: 7 zijn Sodom en Gomorra een voorbeeld van straf onder eeuwig vuur. Toch zullen in de toekomst deze steden weer in hun vroegere heerlijkheid worden hersteld (Ezechiël 16:55). Een voorbeeld van eeuwige straf! Het belangrijke punt is: 'eeuwigheid' = eeuw. Beide woorden zijn in de grondtekst van de Bijbel exact hetzelfde. 'Eeuw-ig' verwijst naar 'eeuw' (Grieks: AIOON).
In 2 Timotheüs 1:9 lezen we de uitdrukking "vóór eeuwige tijden". Waaruit blijkt dat een 'eeuwige tijd' noch beginloos, noch eindeloos is. Let er ook op dat 'eeuwig' niet tegenover 'tijd' wordt gesteld "



Dat de vuilnisbelt van Jeruzalem gezien wordt als een altijd brandend vuur ligt meer aan het gedachtegoed van hen die dat zo zien dan aan het voorbeeld, immers het is nu een mooie plek.

Afbeelding
'Gods Zoon is schuldeloos en zonde bestaat niet.'
[uit:Een Cursus in Wonderen H10.2:9b)

Gebruikersavatar
antoon
Banned
Berichten: 1102
Lid geworden op: 11 apr 2006 11:16
Contacteer:

Bericht door antoon » 31 dec 2008 19:25

Zoals ik de bijbel zie , komt het dicht bij Pieter, op details verschillen we wel

GEHENNA was voor de toenmalige inwoners van Jeruzalem een voorbeeld van eeuwige vernietiging , eerst werd het afval, ook lijken van veroordeelde misdadigers op een altijd brandend vuur geworpen , waarna de maden de rest deden . Het werd een symbool voor vernietiging, en staat ook model voor iets wat er nooit meer zal zijn .

Hades oud Grieks en Sjeool Hebreeuws verwijst naar een graf ,niet naar een plaats van bewustzijn
Wij zien die laatste sjeool en hades ,wat soms vertaald wordt met graf de plaats waar wij allemaal heengaan, het gemeenschappelijke graf van de mensheid. Waar dus geen bewustzijn is.
De eerste gehenna zien wij als symbool waar onberouwvolle zondaars heengaan niet om gepijnigd te worden maar om eeuwig afgescheiden tezijn het grote niets

De rest van de mensheid zal op een hersteld paradijs leven , dit kort geschetst er komt natuurlijk meer bij.

bipolair
Forum fan
Berichten: 420
Lid geworden op: 10 jul 2008 16:19

Bericht door bipolair » 31 dec 2008 19:36

Vroeger was ik heel bang voor de hel. Nu naar de t.v. kijkende zie ik ineens AC /DC en besef me dat hun muziek mij vroeger geïnspireerd heeft om het achterlijke idee van een eeuwige hellestraf van me af te zetten. De hel is gewoon een goedkoop dreigement.


Livin' easy, lovin' free,
Season ticket on a one-way ride
Askin' nothin', leave me be,
Takin' everything in my stride
Don't need reason,
don't need rhyme,
Ain't nothin' I would rather do
Goin' down, party time,
My friends are gonna be there, too

[Chorus]
(I'm on the highway to Hell!
On the highway to Hell!
Highway to Hell!
I'm on the highway to Hell!

No stop signs, speed limit,
Nobody's gonna slow me down
Like a wheel, gonna spin it,
Nobody's gonna mess me 'round
Hey Satan, payin' my dues,
Playin' in a rockin' band
Hey momma, look at me,
I'm on my way to the Promised Land
Whoo!

[Chorus]
I'm on the highway to Hell!
Highway to Hell!
I'm on the highway to Hell!
Highway to Hell, mmmmm...
Don't stop me!

Christianthinker
Berichten: 7
Lid geworden op: 05 jan 2009 13:18
Locatie: Hoogeveen
Contacteer:

De hel is een realteit

Bericht door Christianthinker » 05 jan 2009 14:00

Als de hel een goedkoop dreigement zou zijn waarom wil satan zoveel mogelijk zielen in het eeuwige verderf storten en hun voorhouden alsof het een plek is waar je samen met je vrienden zal zijn?

Jezus heeft in het Nieuwe Testament meer gesproken over de hel dan over de hemel als een plaats waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgedooft. Eeuwige, folterende pijn en smarten. Er komt geen einde aan. Een vreselijke plaats!!!

Daarom is Jezus als het vlekkeloze, zondeloze Lam naar de slachtbank geleid, het kruis van Golgotha. Daar heeft hij voor de wereld alle zonden op zich genomen. Opdat een ieder die in dat verlossingswerk voor hem/haar gelooft eeuwig leven zal hebben. Nu en tot in de eeuwigheid!

Lees Joh. 3:16.

Gebruikersavatar
The Prophet
Bevlogen
Berichten: 2870
Lid geworden op: 09 mei 2007 14:24
Contacteer:

Bericht door The Prophet » 05 jan 2009 14:11

Oh Jezus, daar heb je weer zo'n holle prediker.
Omni Padhni Disney Iceman Acme Leary Marx Illuminatus Christus Clark

Gebruikersavatar
Socratoteles
Diehard
Berichten: 1120
Lid geworden op: 27 feb 2007 20:31

Re: De hel is een realteit

Bericht door Socratoteles » 05 jan 2009 14:12

Christianthinker schreef:Als de hel een goedkoop dreigement zou zijn waarom wil satan zoveel mogelijk zielen in het eeuwige verderf storten en hun voorhouden alsof het een plek is waar je samen met je vrienden zal zijn?
Als het sprookje van de zeven geitjes niet echt gebeurt zou zijn, waarom probeerde de wolf ze dan op te eten? 8)

Gebruikersavatar
PietV.
Moderator
Berichten: 14350
Lid geworden op: 21 sep 2004 20:45
Locatie: Rotterdam

Bericht door PietV. » 05 jan 2009 14:15

Heren, niet te ver van het onderwerp afglijden. Geef christianthinker een kans om inhoud toe te voegen aan zijn reactie.
Is de leegte niet een weldaad, geeft stilte niet veel rust, waarom moet onder leiding van dominees, goeroes, therapeuten en anderen alles kapot gezingeeft worden?

Samante

Re: De hel is een realteit

Bericht door Samante » 05 jan 2009 14:36

Christianthinker schreef:Als de hel een goedkoop dreigement zou zijn
Het IS een goedkoop dreigement.
Geloof je in een God die liefde is? Hoe zou zo'n God zoiets kunnen scheppen als een hel? Een God die liefde is accepteert je onvoorwaardelijk in de hemel.
Echte pure liefde is onvoorwaardelijk en zonder oordeel.

En hoe kan een Satan bestaan als je in een almachtige God gelooft?

Gebruikersavatar
Devious
Erelid
Berichten: 6467
Lid geworden op: 14 jul 2003 22:17
Locatie: saturn
Contacteer:

Re: De hel is een realteit

Bericht door Devious » 05 jan 2009 15:22

Christianthinker schreef:Als de hel een goedkoop dreigement zou zijn waarom wil satan zoveel mogelijk zielen in het eeuwige verderf storten en hun voorhouden alsof het een plek is waar je samen met je vrienden zal zijn?
Ik raad je aan om het boekje van Johan van Arkel te lezen. Niet alle christenen delen jouw rigide zienswijze over de hel.

Daarnaast ben ik wel benieuwd of je ook iets inhoudelijks te zeggen hebt over het artikel (zie boven).

Gegroet.
'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Plaats reactie