Van het christelijke bijgeloof naar het licht van de rede!

Getuigenissen van kerkverlaters, ex-moslims en voormalige sektariërs.
Het is niet de bedoeling om discussies op te zetten over het afvallig worden van de topic starter.

Moderator: Moderators

Gebruikersavatar
Devious
Erelid
Berichten: 6467
Lid geworden op: 14 jul 2003 22:17
Locatie: saturn
Contacteer:

Van het christelijke bijgeloof naar het licht van de rede!

Bericht door Devious » 14 jun 2007 13:30

Speciaal voor Lichtone en Bartuz, maar ook voor alle andere christenen die de vragen in deze draad willen beantwoorden.
Zie tevens hier http://www.freethinker.nl/index.php?opt ... &Itemid=28
Zie ook de discussie op het forum van Bartuz (ontmoetingspunt) http://forumpro.nl/forum/Bartuz/viewtopic.php?t=115

Van het christelijke bijgeloof naar het licht van de rede!

Vroeger toen ik nog een kleine jongen was, vertelde men mij over God, de Duivel en de Hemel en de Hel. Men vertelde mij dat God goed was, en de hemel een prachtig oord, en dat de Duivel slecht was en de Hel een oord waar het geween is en de knersing der tanden. Men vertelde mij dat God aan het einde der tijden, de aarde zou verbranden met vuur, zoals hij eens de wereld 'zuiverde' met water door de sluizen van de hemel en de kolken der diepte te openen. Men vertelde mij dat een mens zonder 'het enige waarachtige geloof' in de Vader en de Zoon, en het door de Heilige Geest geïnspireerde Boek der boeken, in een immoreel en normenloos beest zou veranderen; een dief; een moordenaar; een verkrachter; een kannibaal. Men vertelde mij dat de mens door en door verrot was; in en in slecht, en dat alleen het geloof in God en Zijn heilige Woord mij op het 'rechte pad' kon houden. Eén prediker van de 'zaligmakende', 'blijde' boodschap, vertelde me dat als we 'ons ware gedaante' in de spiegel zouden kunnen bekijken, we een gruwelijk monster zouden zien; een afschrikwekkende demon, zoals zélfs de makers van cult-horrorfilms niet zouden kunnen nabootsen.
En aldus was ik bang voor de toorn van God, probeerde ik me te wapenen tegen de fluisteringen van Satan en zijn legioen van demonen, en bereidde ik me voor op de komst van de antichrist, die volgens de evangelist Hal Lindsey ergens in 1997 de macht zou grijpen, waarna een bloedige vervolging zou plaatsvinden van de christenen die niet gelovig genoeg waren om te worden opgenomen (de oprechte rechtschapen christenen zouden vlak voor de machtsgreep van de antichrist zomaar FLITS, opgenomen worden in God's paradijs). Dat was waar ik me als jochie van 10 al mee bezig hield.

Al vroeg werd me duidelijk dat van al die 'voorspellingen' niets terecht zou komen. Hal Lindsey schreef boek na boek, en ieder boek bevatte weer nieuwe interpretaties van Openbaringen, en keer op keer zat Lindsey er falikant naast. Later ontdekte ik dat predikers, kerkvaders, pausen, kardinalen, oudvaders, hervormers en evangelisten al bijna 2000 jaar het einde der tijden verwachtten. Tienduizenden waren Lindsey voorgegaan, en hadden vol geestdrift het nummer van het Beest berekend, en allen faalden zij.

Oók over de hemel en hel, de goedheid van God, de slechtheid van de mens en Satan, en de volmaaktheid van de Bijbel, rezen bij mij twijfels, en ik ben veel dankbaarheid verschuldigd aan de sceptici die het vuur van deze zaligmakende twijfel in mij aanwakkerden.

Hoe is het mogelijk om gelukkig te zijn in een hemel, terwijl je ongelovige vrienden en familieleden voor eeuwig hoort kermen in het vuur van de hel?

Hoe kan een goede God lieve en rechtvaardige mensen laten roosteren en koken, enkel en alleen omdat ze niet in Hem geloven?

Waarom krijgt niet iedereen een gelijke kans om het evangelie te ontvangen? Miljoenen mensen worden geboren in landen waar men zelden of nooit met Jezus of de Bijbel in aanraking komt. Wat gebeurt er met deze mensen? Wat gebeurt er met (ongeboren) kinderen die sterven? En wat gebeurt er met de mensen die voor Jezus' komst stierven?

Waarom schiep God Toxoplasma, het AIDS virus, Staphylococcus Aureus, en al die andere parasieten en ziekmakende bacteriën? Waarom schiep God klauwen, slachttanden, giftanden en gifklieren?

Waarom schiep God exoplaneten in verre sterrenstelsels die we met het blote oog niet eens kunnen zien, terwijl Hij in het door Hem geïnspireerde Woord tóch écht zegt dat de hemellichamen gemaakt zijn om als lichtbron te dienen (genesis, eerste bladzijde). Welk nut hebben in dit opzicht Pluto en Charon, de manen van Jupiter, het steengruis dat de ringen van Saturnus vormt, de steenbrokken in de astroïdengordel, de paardekopnevel, en de vier miljard 'zonnen' in de voor ons bijna onzichtbare Andromedanevel?

Waar kwam al dat water van de zondvloed vandaan? Hoe kreeg Noach al die miljoenen dieren in zijn ark? Waar sloeg hij al het voedsel op? Hoe kwam de Zuid Amerikaanse landslak op tijd bij de ark, en vooral, hoe overwon deze slak de dodelijke barriëre van duizenden kilometers zout water?

Waarom moesten de kindertjes van de Amalekieten afgeslacht worden? Waarom riep de veronderstelde liefdevolle Jahwe op tot het spietsen van kleine babietjes, peuters, zwangere vrouwen en bejaarden? Waarom wordt zo'n God liefdevol genoemd? Wat is er liefdevol aan het geven van toestemming voor het verkrachten van buitgemaakte jonge meisjes? Deuteronomium 21:10 Wanneer gij zult uitgetogen zijn tot den strijd tegen uw vijanden; en de HEERE, uw God, hen zal gegeven hebben in uw hand'.... En gij onder de gevangenen zult zien een vrouw, schoon van gedaante, en gij lust tot haar gekregen zult hebben, dat gij ze u ter vrouwe neemt...... En zij zal het kleed harer gevangenis van zich afleggen, en in uw huis zitten, en haar vader en haar moeder een maand lang bewenen; en daarna zult gij tot haar ingaan, en haar man zijn, en zij zal u ter vrouwe zijn. En het zal geschieden, indien gij geen behagen in haar hebt, dat gij haar zult laten gaan naar haar begeerte; doch gij zult haar geenszins voor geld verkopen, gij zult met haar geen gewin drijven, daarom dat gij haar vernederd hebt. (zie ook Numeri 31:12)

Waarom maakt God gebruik, en woont Hij temidden van 'Leugengeesten' (o.a. 1 Koningen 22 vers 19 tot en met 23, 2 Kronieken 18:21, 2 Thessalonica 2 vers 11)

Waarom wordt de slavernij in de Bijbel niet afgekeurd?

Waarom maakte Jezus met voorbedachten rade 'een gesel van touwtjes' om vervolgens als een woeste barbaar tekeer te gaan tegen mensen en dieren? Waarom bood Hij Zijn andere wang niet aan? Is hier geen sprake van de spreekwoordelijke Balk en de splinter?

Waarom vervloekte Jezus een vijgenboom (omdat hij buiten het oogstseizoen geen vruchten droeg)?

Waarom zijn er zoveel discrepanties tussen de verschillende evangeliën? (Wil de ware Jezus opstaan?)

Waarom zegt de Heere Jezus van die afschuwelijke dingen?
Lucas 14 vers 26 'Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.’
Mattheus 4 vers 35: ‘Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn. Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig. En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig.
Mattheus 18 vers 8: ‘indien dan uw hand of uw voet u ergert, houwt ze af en werpt ze van u. Het is u beter, tot het leven in te gaan, kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende, in het eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u. Het is u beter, maar een oog hebbende, tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden.’
‘Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.’


Zoveel vragen, en nooit heeft iemand er een antwoord op kunnen geven. Hoe kan men zoiets aanbidden? Hoe kan men zoiets vereren, op een voetstuk zetten en verafgoden? Toen ik mijn hart opende voor de twijfel, kon ik vrij denken, en kon ik oprecht en onbevooroordeeld over deze vragen nadenken. Lang daarna heb ik nog mijn heil gezocht bij de leringen van mystici en guru's, maar uiteindelijk kwam ik terecht bij het heilzame nuchtere verstand, dat mij waarschuwde voor het gevaarlijke bijgeloof van deze lieden, en godsdiensten en openbaringen werden voor mij sprookjes. Ik ben nu veel gelukkiger dan toen ik nog in God en de Bijbel geloofde.

Nu geloof ik in de potentiële kracht van mensen; om het in de woorden van Robert Ingersollte zeggen: 'Als er goden zijn dan kunnen we hun niet helpen, maar we kunnen wel onze medemens bijstaan. We kunnen niet van het onvoorstelbare houden, maar we kunnen wel houden van vrouw, kind en vriend.'
Of ex-evangelist Dan Barker: 'Er bestaat iets in het leven dat superieur is aan Jezus, belangwekkender dan dogma. Echte liefde, vriendelijkheid en intelligentie kennen geen grenzen.

Een vriendelijke groet
Lees ook: http://www.freethinker.nl/forum/viewtop ... c&&start=0
Laatst gewijzigd door Devious op 20 apr 2008 22:47, 3 keer totaal gewijzigd.
'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Plons
Bevlogen
Berichten: 1888
Lid geworden op: 26 apr 2007 02:58

Re: Van het christelijke bijgeloof naar het licht van de red

Bericht door Plons » 15 jun 2007 06:35

Devious schreef:Nu geloof ik in de potentiële kracht van mensen
De kracht van je schrijven zit m.i in de oprechtheid en eerlijkheid (zonder je vinger te wijzen in een richting) met vertwijfeling (het waarom), en gevoel met verstand, kortom....je komt over als een echt mens.
Fuck met alles.

Gebruikersavatar
Secularizer
Banned
Berichten: 569
Lid geworden op: 17 aug 2007 01:14
Contacteer:

Re: Van het christelijke bijgeloof naar het licht van de red

Bericht door Secularizer » 26 sep 2007 19:30

Devious, deze draad zou meer aandacht verdienen.
De gelovigen houden zich doof hiervoor.
Voor vrijdenkers zou het zich bezighouden met deze vragen een verplichte oefening moeten zijn.
Devious schreef:Waarom vervloekte Jezus een vijgenboom (omdat hij buiten het oogstseizoen geen vruchten droeg)?
In de bijbel bestaan meerdere categoriën absurditeiten en er bestaan wetenschappers die er meer kijk op hebben dan ik.
In dit geval wil ik een lans breken voor de infiltrantentheorie : deze passage zou aan het Marcusevangelie toegevoegd kunnen zijn door een geïnfiltreerde grappenmaker. Dat moet dan heel vroeg gebeurd zijn, nog voor dat de andere evangeliën werden opgesteld en dit gedeelte overnamen. In de andere evangeliën zijn verhaal-elementen van 'Marcus' in soms enigzins geradicaliseerde vorm overgenomen, zo ook dit.
Het verhaaltje kan de functie hebben gehad om verstandige en evenwichtige mensen af te stoten. Meer onevenwichtige en fanatieke personen kunnen zich wel aangetrokken gevoeld hebben door zo iets. Met fanatiekelingen zet je makkelijker een kerk op misschien.

Er zijn vermoedens dat ook de zelfbenoemde 'Apostel' Paulus mogelijk een agent van de Romeinse overheid was. De historicus Thijs Voskuilen stelde dit. De biograaf A.N. Wilson stipte dit idee quasi terloops aan.
"A secular world is a sane world" - Pat Condell

Gebruikersavatar
Mahalingam
Ervaren pen
Berichten: 751
Lid geworden op: 22 aug 2007 21:00

Bericht door Mahalingam » 26 sep 2007 21:29

Er is nog zo'n rare scene in
Marcus 5:5-13 - Jezus ontmoet door demonen bezeten man
Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af, viel voor hem neer en schreeuwde: ‘Wat wilt u van me, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik bezweer u bij God, pijnig me niet!’ Want Jezus had gezegd: ‘Onreine geest, ga uit die man weg!’

Jezus vroeg hem: ‘Wat is uw naam?’ ‘Legio,’ antwoordde hij, ‘want we zijn met velen.’ En hij verzocht Jezus dringend, hen niet uit deze streek te verjagen. Nu werd daar op de helling van een heuvel een grote kudde varkens gehoed. ‘Stuur ons naar die varkens,’ verzochten de geesten Jezus, ‘dan kunnen we bij ze intrekken.’ Jezus stond hun dat toe. De onreine geesten gingen weg uit de man en trokken in bij de varkens, en de kudde, zo’n tweeduizend stuks, stormde de helling af, het meer in en ze verdronken.
Volgens mijn zijn hierbij een stel mensen heel erg pissed-off geraakt van Jezus. Immers de varkens worden gehoed en zijn dus eigendom van 1 of meerdere mensen. En opeens zijn die hun broodwinning kwijt. En er was geen uitkering daar in die tijd, dus dat werd op een houtje bijten voor vele gezinnen. Hongerende kinderen etc. Bedenk zelf maar wat voor ellende Jezus hier aanrichtte.

Gebruikersavatar
Kitty
Ontoombaar
Berichten: 11282
Lid geworden op: 23 aug 2006 17:31

Bericht door Kitty » 27 sep 2007 00:57

Mahalingam schreef:Er is nog zo'n rare scene in
Marcus 5:5-13 - Jezus ontmoet door demonen bezeten man
Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af, viel voor hem neer en schreeuwde: ‘Wat wilt u van me, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik bezweer u bij God, pijnig me niet!’ Want Jezus had gezegd: ‘Onreine geest, ga uit die man weg!’

Jezus vroeg hem: ‘Wat is uw naam?’ ‘Legio,’ antwoordde hij, ‘want we zijn met velen.’ En hij verzocht Jezus dringend, hen niet uit deze streek te verjagen. Nu werd daar op de helling van een heuvel een grote kudde varkens gehoed. ‘Stuur ons naar die varkens,’ verzochten de geesten Jezus, ‘dan kunnen we bij ze intrekken.’ Jezus stond hun dat toe. De onreine geesten gingen weg uit de man en trokken in bij de varkens, en de kudde, zo’n tweeduizend stuks, stormde de helling af, het meer in en ze verdronken.
Volgens mijn zijn hierbij een stel mensen heel erg pissed-off geraakt van Jezus. Immers de varkens worden gehoed en zijn dus eigendom van 1 of meerdere mensen. En opeens zijn die hun broodwinning kwijt. En er was geen uitkering daar in die tijd, dus dat werd op een houtje bijten voor vele gezinnen. Hongerende kinderen etc. Bedenk zelf maar wat voor ellende Jezus hier aanrichtte.
Daarbij stigmatiseert het mensen met een multipersoonlijkheidsstoornis als bezeten door demonen en is het ook nog eens een vorm van verregaande dierenmishandeling. Duidelijk een verhaal dat is verzonnen door iemand die niet verder kon kijken dan zijn neus lang is. Van een messias zou je beter verwachten.
Alle gebondenheid kan vrijheid heten, zolang de mens de banden niet voelt knellen. (naar Erasmus)

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent jamais d’avis ... (Jacques Brel)

En de mens schiep God en dacht dat dat goed was.

Gebruikersavatar
Devious
Erelid
Berichten: 6467
Lid geworden op: 14 jul 2003 22:17
Locatie: saturn
Contacteer:

Re: Van het christelijke bijgeloof naar het licht van de red

Bericht door Devious » 08 okt 2007 13:15

Een late reactie van mij. Deze draad was even tijdelijk uit mijn gezichtsveld verdwenen.
Secularizer schreef: Er zijn vermoedens dat ook de zelfbenoemde 'Apostel' Paulus mogelijk een agent van de Romeinse overheid was. De historicus Thijs Voskuilen stelde dit. De biograaf A.N. Wilson stipte dit idee quasi terloops aan.
Al is het nooit bewezen, het is een hele interessante gedachte. Ik heb daar zelf ook wel eens op gezinsspeeld.
Met name de continue oproep om bovenal gehoorzaam te zijn (aan de ouders, aan de man, maar vooral aan de overheden en de slavenmeesters). Er zijn zeker usurpatoren geweest die dit zeer goed uitkwam, of beter gezegd, alle criminele onderdrukkers en despoten hebben baat bij een samenleving die bestaat uit gehoorzame schapen.

Vriendelijke groet.
'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Gebruikersavatar
botjes
Ervaren pen
Berichten: 580
Lid geworden op: 31 jul 2007 00:03

Bericht door botjes » 08 okt 2007 13:30

Devious, ik ben benieuwd welke reacties je met dit relaas op religieuse forums zou krijgen. Heb je jouw verhaal al elders gepost?

Gebruikersavatar
Devious
Erelid
Berichten: 6467
Lid geworden op: 14 jul 2003 22:17
Locatie: saturn
Contacteer:

Bericht door Devious » 08 okt 2007 16:03

botjes schreef:Devious, ik ben benieuwd welke reacties je met dit relaas op religieuse forums zou krijgen. Heb je jouw verhaal al elders gepost?
Op het forum van 'Bartuz' en volgens mij ook op het forum van 'geloof'. Het is al weer een tijdje geleden dat ik daar ben geweest dus de links heb ik niet zo heel snel bij de hand.
Op dat forum van Bartuz is ieder ander geluid al heel snel geband.
'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Gebruikersavatar
Secularizer
Banned
Berichten: 569
Lid geworden op: 17 aug 2007 01:14
Contacteer:

Re: Van het christelijke bijgeloof naar het licht van de red

Bericht door Secularizer » 08 okt 2007 16:58

Devious schreef:(...) alle criminele onderdrukkers en despoten hebben baat bij een samenleving die bestaat uit gehoorzame schapen.
Paulus heeft de filosofie dan ook uitdrukkelijk verboden.

Colossenzen 2 : 8
Kijkt u uit, dat er niemand is die u tot prooi maakt
door de wijsbegeerte en door ijdel bedrog volgens
de overlevering van de mensen, volgens de elementen
van de wereld, en niet volgens Christus.

Stel je voor dat de mensen eens zelfstandig zouden gaan denken ...
"A secular world is a sane world" - Pat Condell

fbs33
Bevlogen
Berichten: 3367
Lid geworden op: 28 feb 2006 19:11

Bericht door fbs33 » 08 okt 2007 21:49

Antw. Seculaizer@ Mohammed had óók al zo'n hekel aan dát soort mensen, maar in tegenstelling tot die Paulus, waarschuwde hij niet maar was het "Kop eraf", van zo'n ongelovige.
Zou het die simpele rechtlijnigheid zijn die zo aanslaat? Men zij gewaarschuwd :lol:

Gebruikersavatar
Sararje
Superposter
Berichten: 5994
Lid geworden op: 11 jul 2005 15:35

Bericht door Sararje » 09 okt 2007 00:20

fbs33: Lucas kan er ook wat van hoor, die houdt wel van een molensteentje om de nek en de zee in hier en daar.
"De bijbel is net een spoorboekje van de NS, je kan er alle kanten mee op." - Fons Jansen
"Als er bij het dorp waar bergen bergen bergen bergen bergen, Bergen, bergen bergen bergen bergen bergen, bergen bergen bergen bergen bergen.". - Kees Torn

fbs33
Bevlogen
Berichten: 3367
Lid geworden op: 28 feb 2006 19:11

Bericht door fbs33 » 09 okt 2007 02:27

Aan Sararje@ Ik heb het boek ooit bezeten totdat het bij een verhuizing verloren is geraakt!
Ergo; Hoe kon ik weten dat..............(Freethinker vult zo hier en daar 'gaten' middels hulpvaardige forummers zoals jij.)
En dank ik jou daarvoor! :lol: Ik dacht overigens dat Lucas de arts was in dat illustere gezelschap??
Ach ja...die M-Oostencultuurtjes, waaruit de huidig heersende religismen zijn ontstaan......primitief........zéér primitief.....zucht! (maar er zit een hoop pushende poen achter, haha)

En van je hela hola, hou de moed erin......enz. :lol:
Dus Lucas ipv. fbs...33 (moet te onthouden zijn)

Gebruikersavatar
Exdeo
Forum fan
Berichten: 309
Lid geworden op: 09 aug 2007 16:06
Locatie: omgeving Rotterdam
Contacteer:

Bericht door Exdeo » 09 okt 2007 17:07

@ Devious
Wat is dit voor een verhaal? Is dit echt jou verhaal? Op de site staat Marc Defianth als schrijver, ben jij dat Devious? Of is dit een Amerikaans verhaal dat vertaald is? Ik (ex gereformeerd) heb namelijk nog nooit van Hal Lindsey gehoord. Ik zie op internet wel dat er Nederlandse boeken van hem te krijgen zijn. Maar in welke nederlandse kerk namen ze deze boeken dan serieus?

PS. op de site van ‘geloof met reden’ (waar je dit verhaal ook hebt neergezet) ben ik met Alex in discussie gegaan over de hel, maar hij heeft nu al meer dan een week niets meer geschreven, of hij zit diep in zijn examens, of hij zit diep in twijfel....

Gebruikersavatar
Rereformed
Moderator
Berichten: 15506
Lid geworden op: 15 okt 2004 12:33
Locatie: Finland
Contacteer:

Bericht door Rereformed » 09 okt 2007 18:46

Exdeo schreef:Ik (ex gereformeerd) heb namelijk nog nooit van Hal Lindsey gehoord. Ik zie op internet wel dat er Nederlandse boeken van hem te krijgen zijn. Maar in welke nederlandse kerk namen ze deze boeken dan serieus?
Hal Lindsey was een bestseller vanaf 1969, toen hij zijn eerste boek uitgaf. Het werd in tientallen talen vertaald (The late great planet earth). Van zijn boeken zijn in de loop van de tijd zo'n 50 miljoen verkocht. Hij is als ik het me goed herinner een "Southern Baptist". Hal Lindsey was de eerste die de ideeën van het dispensationalisme en het naderende einde van de wereld populair maakten onder evangelicalen van onze tijd. Zijn grote inspirator was Scofield (begin 20ste eeuw; bekend van Scofield Bible). In de reformatorische kerken moeten ze daar niet zoveel van hebben, maar ook daar heeft de 'eindtijdgeest' zich meester gemaakt van velen.
Hij had opvattingen over de derde wereldoorlog die voor de deur stond, de EU (met tien lidstaten) als macht van de komende Antichrist, de sovjet-unie die Israël aan zal vallen, met daaropvolgend een goddelijk oordeel, met daaropvolgend een aanval van "rood-china" met 200 miljoen soldaten, de opname van christenen (zijn eerste gissing was dat het plaats zou vinden in 1981) en een hoop meer van dat soort hysterische prediking. Het ging er in als koek bij de baptisten, pinksterkerken, vrije evangelischen enz. Hij kwam zelfs een keer in Nederland in de 70-er jaren en werd geïnterviewd door de EO. (Ik weet het zo goed omdat ik een slachtoffer van hem was...)

"In een interview vermeld in Christianity Today van April 1977, vroeg Ward Gasque aan Lindsey: "But what if you’re wrong?" Lindsey antwoordde: "Well, there’s just a split second’s difference between a hero and a bum. I didn’t ask to be a hero, but I guess I have become one in the Christian community. So I accept it. But if I’m wrong about this, I guess I’ll become a bum."
( http://www.kolumbus.fi/volwassengeloof/12.htm )Ik heb vorig jaar nog eens op internet gekeken hoe het met hem gaat. Hij heeft een eigen website tegenwoordig. Hij zit blijkbaar goed in de poen en stelt zijn vroegere uitspraken gewoon wat bij en geeft blijkbaar nog steeds boeken uit. Hij is al een oude man (78 jaar).

Zijn ideeën worden tegenwoordig vertolkt in de hysterische boekenserie Left Behind (ook als film verkrijgbaar).
Born OK the first time

Gebruikersavatar
Devious
Erelid
Berichten: 6467
Lid geworden op: 14 jul 2003 22:17
Locatie: saturn
Contacteer:

Bericht door Devious » 14 okt 2007 02:02

Exdeo schreef:@ Devious
Wat is dit voor een verhaal? Is dit echt jou verhaal? Op de site staat Marc Defianth als schrijver, ben jij dat Devious? Of is dit een Amerikaans verhaal dat vertaald is? Ik (ex gereformeerd) heb namelijk nog nooit van Hal Lindsey gehoord. Ik zie op internet wel dat er Nederlandse boeken van hem te krijgen zijn. Maar in welke nederlandse kerk namen ze deze boeken dan serieus?

PS. op de site van ‘geloof met reden’ (waar je dit verhaal ook hebt neergezet) ben ik met Alex in discussie gegaan over de hel, maar hij heeft nu al meer dan een week niets meer geschreven, of hij zit diep in zijn examens, of hij zit diep in twijfel....
Defianth is een pseudoniem. En ja, dat ben ik. Ik ben gestopt met het schrijven onder eigen naam omdat ik nogal wat rottigheid via mijn mailbox heb binnengekregen, en óók op het gastenboek zijn nogal verontrustende bijdragen gepost van intolerante lieden. Ik wil mijn familie, vriendenkring en gezin niet in gevaar brengen met deze liefhebberij. Vandaar.

Hal Lindsey moet je vooral zoeken in de evangelische kerken. Kringen van baptisten en pinkstergemeenten. De tijd waarin ik de boeken las is nu meer dan 20 jaar geleden. Of deze boeken nog steeds veel gelezen worden (in Nederland) is mij niet bekend. Als de zoveelste 'voorspelling' niet uitkomt, dan wordt de gemiddelde nederlandse lezer toch al snel wat achterdochtig denk ik :wink:

Grtz..
'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Plaats reactie