Ambystoma Mexicanum Humphrey (Gold axolotl)

Ambystoma Mexicanum Humphrey (Gold axolotl)

Bron: http://home.hetnet.nl/~dresens/axo.htm
Door Harry Dresens (maart 2003) en herschreven in januari 2004

axolotl goudkleur 
axolotl goudkleur

axolotl wildkleur  
axolotl wildkleur

 

Beschrijving
De axolotl behoort tot de familie van de molsalamanders. Axolotls leven hun gehele leven in het water, omdat ze eeuwig hun kieuwen behouden. (Neotenie). Dit komt door een tekort aan thyroxine, het hormoon dat door de schildklier wordt afgescheiden voor de regeling van de stofwisseling. Het tekort is te wijten aan een onvoldoende functioneren van de hypofyse.

 

De axolotl (Ambystoma mexicanum) is een obligaat neotene salamander, wat betekent dat dit amfibie zijn hele leven lang larvale kenmerken behoudt (uitwendige kieuwen, hoge staartvin, enz.). Het is reeds decennia geweten dat deze neotenie te wijten is aan een defect in de schildklieras: injectie van schildklierhormonen kan de dieren immers wel aanzetten tot metamorfoseren. De precieze en gedetailleerde moleculaire , fysiologische en genetische oorzaken va van de neotenie van de axolotl blijft echter nog grotendeels een raadsel.

 

 

De hypofyse regelt de hormoonproduktie.
De hormonen die zorgen voor de metamorfose, kleurstoffen en pigmentvorming worden onvoldoende geproduceerd. Hierdoor komt de axolotl behalve als wildkleur ook als albino en in de gouden kleur voor.
De witte stippen op de staarten, die ze krijgen is geen ziekte maar zijn pigmentvlekken die naarmate de dieren ouder worden beter zichtbaar worden. Verder zijn nog bekend de leucistische vorm (wit met zwarte ogen) en de zwartkop of clownskop. Ze worden ongeveer 30cm en zijn al na 1 jaar geslachtsrijp.

 

Regeneratie-vermogen
http://www.xs4all.nl/~khooyman/stamcellen&klonen/Axolotl%20vernieuwt%20zonder%20help.doc

 

 

Axolotl vernieuwt zonder hulp
De 'Mexicaanse wondergenezer' wordt hij al genoemd. De axolotl, een Mexicaanse salamander soort, kan mogelijk mensen met geamputeerde ledematen of een verbrande huid te hulp schieten.
 

Onderzoek naar mogelijkheden bij de mens
UN, 21 augustus 2004
 

Wetenschappers aan het Max Planck Instituut in Dresden onderzoeken de verbluffende eigenschappen van de axolotl. Die exotische salamander, levend in Mexico, is in staat lichaamsdelen, inwendig en uitwendig, to laten aangroeien. Een nieuwe staart, afgehakte poten en uitgestoken ogen, zelfs delen van het hart groeien na enkele weken als vanzelf weer aan.
 

De nieuwe lichaamsdelen en organen zijn compleet, identiek en littekens ontbreken. Wormen en kakkerlakken kunnen zichzelf eveneens `vernieuwen', maar geen enkel gewerveld dier beschikt over zulke drasttische regeneratieve vermogens als de gelei achtig ogende axolotl. Daarom is de axolotl al tweehon derd jaar - sinds Alexander von Humboldt een exemplaar meebracht naar Europa - een dankbaar voorwerp van onderzoek.

„Hij is wat genezing betreft de kampioen onder de werveldieren," aldus onderzoekleidster El ly Tanaka. Actueel stamcellen onderzoek heeft de interesse voor de salamander met de Azteekse naam nog versterkt.
 

Gebleken is dat ook de mens in veel organen, van lever tot hart, stamcellen bezit die in staat zijn tot beperkte vormen van regeneratie. De onderzoeksgroep uit Dresden zoekt naar de oorzaak dat die capaciteit bij mensen en andere zoogdieren zo beperkt is. Mocht blijken dat die beperking een'onderdrukking' is, dan zou onderzoek op de axolotl duidelijk kunnen maken of en hoe dat vermogen bij mensen opnieuw is op to wekken.

Stel dat het geheim van de salamander kan worden ontrafeld en worden overgeplant op de mens? Het zou een revolutie in de medische wetenschap betekenen. Oorlogsslachtoffers zouden hun benen of ogen terug kunnen krijgen, hartpatienten een nieuw hart, mensen met brandwonden een nieuwe, identieke huid, lijders aan kaalheid een verse bos haar.
 

"Je snijdt een ledemaat af en hij groeit gewoon weer aan," zegt Elly Tanaka. De Amerikaanse is nog altijd verbaasd dat bij de salamander zo snel identieke, nieuwe lichaamsdelen aangroeien.
 

Zelfs de politiek heeft interesse voor de axolotl. De nieuwe Duitse president Horst Kohler, op bezoek in de deelstaat Saksen, nam deze maand ook een kijkje bij 'de wondersalamander'. Intussen zijn de stoffen ontdekt die in het geval van verwonding bij de axolotl het signal tot een vlot herstel geven. Duidelijk is ook dat de meeste cellen rondom de wond zich hun afstamming 'herinneren'. Ze kunnen ook een andere rol aannemen en zich veranderen in spier- of botcellen of cellen uit het zenuwstelsel. Volgens onderzoeksleidster Tanaka duurt het echter nog `minstens tien tot vijftien jaar' voordat het geheim van de axolotl definitief is ontrafeld.

 

Geslachtsonderscheid
Mannetjes hebben een opgezwollen cloaca, zijn iets groter en hebben een langere staart dan de dikkere vrouwtjes. Pas bij een leeftijd van 1 jaar konden wij duidelijk het geslacht zien. Als je naar de pootjes van de man kijkt, zie je daar een grote ovaalvormige verdikking aansluiten. De vrouwtjes hebben dat niet. Wanneer de vrouwtjes aan de leg zijn, gaat hun hele lichaam doorbloeden en zie je fel rode kieuwen. Wij hadden het geluk 3 vrouwen en 1 man te hebben.

mannetje (verdikking bij poot)

vrouwtje (geen verdikking bij de poot)

 

Voorkomen
In holen in het Xochimilcomeer en het Chalcomeer in Mexico.

 

Websites
De website van de kwekers van axolotls (Harrys salamanderweb)
The Axolotl Colony
Site van John Clare
Bubba's Axolotl Website Captive Care and Breeding
Axolotl-links van caudata.org

http://www.axolotl-zucht-verkauf.de/8835.html?*session*id*key*=*session*id*val*
http://www.amphibien-net.de/Berichte/Tristan%20Scholz/Axolotl.htm
http://www.axolotl-online.de/
Reddfish's Axolotl
Beth's Salamanders and Newts
Axolotl Slideshow.

 

zie ook
http://users.pandora.be/kav.desiervis/articles/Ambystoma.htm
http://www.nadarwin.nl/FB/tetrapoden.html
http://www.xs4all.nl/~steurh/Evolutie/evolu12.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Axolotl
http://www.wetenschapsforum.nl/viewtopic.php?t=4388
http://www.planckendael.be/absoluteig/gallery.asp?=action=viewimage&categoryid=&text=&imageid=3034&box=&shownew&showtop=on