griezelige citaten

Griezelige citaten. Kama Sutra.

GRIEZELIGE CITATEN uit de Kama Sutra.

Verreweg de meeste mensen denken bij de Kama Sutra aan een eeuwen oud boek met lessen over de liefde en erotiek. Dit gedeelte waar het boek haar bekendheid aan te danken heeft, is maar een klein onderdeel van het geheel. Het klassieke werk dat geschreven werd door ene Vatsyayana, is deels een oerconservatief en vrouwonvriendelijk religieus geschrift, waarin van vrouwen wordt verwacht dat ze onderdanig zijn en hun mannen behandelen als goden. Hieronder staan enkele citaten uit de vertaling van Sir Richard Burton.

 

Griezelige citaten. Ayatollah Khomeiny (1902-1989)

Ayatollah KhomeinyKHOMEINY OVER POLITIEK, STRAFRECHT EN JIHAD.

In een serie ‘griezelige citaten’ mogen de uitspraken van de Iraanse dictator Imam Roekhollah Moesawi Khomeiny, niet ontbreken. Khomeiny stierf in 1998, maar het primitieve middeleeuwse gedachtegoed dat hij uitdroeg, leeft nog steeds in de harten van sommige sji’ietische extremisten. Dat de woorden van deze despoot in het stenen tijdperk thuishoren, zal evident zijn na het lezen van onderstaande citaten die overgenomen zijn uit het boekje ‘Citaten van Ayatollah Khomeiny’, dat in 1979 werd uitgegeven door uitgeverij Spectrum.

Griezelige citaten: Krishna Bhakti Magazine 1994.

GRIEZELIGE CITATEN: Krishna Bhakti Magazine 1994.

Vele jaren geleden, toen ik nog bezig was met mijn religieuze zoektocht, kreeg ik tijdens een bezoek aan een Hare Krishna centrum een religieus tijdschrift in de handen gedrukt. Ik kan me herinneren dat ik het toen vluchtig heb doorgebladerd. Daarna verdween het voor jaren onder een laag stof ergens in één van mijn boekenkasten. Toen ik op een dag besloot dat het tijd was om de boel op te ruimen vond ik het weer, en al snel viel mijn blik op een artikel dat mij als wedergeboren vrijdenker behoorlijk de tenen deed krommen.

Griezelige citaten. Jozef Rulof (Deel II)

Jozef RulofIn deel I van de serie ‘Griezelige citaten’ van het occult-christelijke medium Jozef Rulof, hebben we zijn algemeen racistische denkbeelden aan het licht gebracht. Deze waren behoorlijk schokkend voor de gevoelige lezer, maar het kan nog veel erger. Waar de boeken van Jozef Rulof beledigend en denigrerend zijn als het gaat om ‘oerwoudbewoners’ of zwarte Afrikanen, daar spreken de boeken in een kwetsende, en soms zelfs hatelijke toon, als het gaat om Joden. Vooral in het boek ‘De volkeren der aarde door gene zijde bezien’, gaat Rulof erg ver....

Griezelige citaten. Jozef Rulof. (deel I)

(Occult medium, racist, antisemiet)

Jozef RulofOnder de liefhebbers van het occulte neemt de schare volgelingen van het occulte medium Jozef Rulof wel een héél bijzondere plaats in. Rulof werd in 1898 te 's-Heerenberg geboren, waarin zijn fans een link zien met Golgotha; de berg waar Christus aan het kruis werd genageld (’s-Heerenberg = Golgotha, de berg van de Heer, voor wie hem nog niet vat). Over Rulof gaan veel vreemde verhalen rond. Volgens zijn volgelingen schilderde hij in trance en was hij een ‘instrument’ dat door ‘de Meesters’ van ‘gene zijde’ gebruikt werd voor het genezen van zieken....

Griezelige citaten. Paus Shenouda III

Koptisch Orthodoxe Paus Shenouda IIIIn de media wordt de Koptisch Orthodoxe kerk meestal neergezet als een vredelievende gemeenschap die te lijden heeft onder de islamitische wetgeving in het Egyptische thuisland. Wie echter het onderricht bestudeerd van Zijne ‘Heiligheid’ Paus Shenouda III, zal tot de conclusie komen dat de kerkleiding van deze geloofsstroming minder onschuldig is dan men vaak denkt, en dat de wetgeving die Paus Shenouda III zélf propageert, niet minder barbaars is dan de islamitische wetgeving zoals die in sommige landen wordt uitgevoerd....

Griezelige citaten. Louis Agassiz.

Louis Agassiz. (1807-1873)Louis Agassiz
Creationist en racist.

Veel creationisten zijn meedogenloos als het gaat om het verspreiden van laster en smaad in hun pogingen de evolutieleer te ontkrachten. Het grootste slachtoffer van deze lastercampagnes is meestal Charles Darwin. De lasteraars komen met uitspraken van Darwin, waaruit zou blijken dat hij een racist was. Hoewel sommige uitspraken van Darwin in onze tijd inderdaad racistisch over zouden komen, waren deze in Darwin’s tijd de normaalste zaak van de wereld. Door onwetendheid was vrijwel iedereen in de 19e eeuw van mening dat blanke....