Overzichtspagina Dwalingen van Ouweneel

DE DWALINGEN VAN OUWENEEL

(deze pagina wordt bijgewerkt zodra er nieuwe online artikelen komen)

De god die is

Een overzicht van kritische reacties op het werk van Theoloog Willem Ouweneel, en dan met name gericht op zijn strijdschrift tegen het atheïsme 'De God die is. Waarom ik geen atheïst ben.'

 

Dwalingen van Ouweneel. In het maandblad van vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte is deze maand (october 2008) een artikel te lezen over een aantal missers van dhr. Ouweneel in diens boek 'De God die is. Waarom ik geen atheïst ben.' Zodra het artikel online te lezen is, zal op deze pagina een link worden geplaatst. (Ps. Het artikel staat inmiddels online, en is hier downloadbaar als wordbestand).

 

 

Sterven zonder Jezus. Marcel Klein. Sommige evangelisten, waaronder de predikant W. Ouweneel, proberen afvalligen en twijfelaars bang te maken met verschrikkelijke sterfbedscene's van ongelovige beroemdheden. In dit artikel wordt met veel voorbeelden aangetoond dat veel van deze enge verhalen zijn verzonnen, en dat christenen ook niet altijd zo vredig zijn gestorven.

 

De dood van David Hume. Marcel Klein. Ouweneel (in de kielzog van vele evangelisten voor hem) beweert dat de Schotse filosoof David Hume op zijn sterfbed in doodsangst verkeerde. Hij zou in uiterste wanhoop uitgeroepen hebben 'Ik ben in de vlammen!'  In 'Sterven zonder Jezus' wordt deze hoax reeds ontkracht, maar in dit artikel gaan we dieper op deze specifieke zaak in.

 

Hoe men in het bos verdwalen kan. Albert Vollbehr. Een hilarische hervertelling van Ouweneel's spinnenverhaal in deel 9 van zijn boek 'De God die is'.

 

'Atheïsme kan levens veranderen'  Ouweneel suggereert in zijn boek 'De God die is', dat atheïsme geen positieve veranderingen kan bewerkstelligen in iemands leven. De levensgeschiedenis van voormalig evangelist Dan Barker toont het tegendeel aan. Lees ook de diverse getuigenissen van afvalligen op het Freethinker Forum.

 

Bekende atheïstische drogredenen? Bart Klink. De christelijke apologeet Willem Ouweneel meent dat er een aantal "atheïstische drogredenen" zijn, die hij bespreekt in de tweede appendix van zijn boek "De God die is, waarom ik geen atheïst ben". Bestaan er werkelijk "atheïstische drogredenen"? Gebruiken theïsten dergelijk drogredenen dan niet? In dit artikel worden wordt hier verder op ingegaan.

 

'... daar zal geween zijn en de knersing der tanden!'  Marcel Klein. Ouweneel probeert in zijn boek 'De God die is', de suggestie te wekken dat ongelovigen niet gelukkig kunnen leven, ‘om nog maar te zwijgen over de vraag of zij er ook mee kunnen sterven’. Maar wat er na dat leven en sterven komt lijkt geen prioriteit te hebben in zijn boek. Is de hemel (volgens de Bijbel) werkelijk zo'n mooi oord als de evangelisten ons voor houden?

 

Mailen met Ouweneel: Een korte mailwisseling die ik enige tijd geleden met dhr. Ouweneel voerde.

 

Forumdiscussie over 'De God die is. Waarom ik geen atheïst ben'

 

Getuigenissen van afvalligen:

 

Off site links naar kritische artikelen over het werk van W.J. Ouweneel.

 

De God die ver te zoeken is.  Albert Vollbehr. Zeer uitgebreide serie kritische artikelen over 'De God die is. Waarom ik geen atheïst ben', van W.J. Ouweneel. Ieder hoofdstuk wordt apart behandeld.

 

Toespraak van Paul Cliteur tijdens een symposium naar aanleiding van de presentatie van Ouweneel's boek 'De God die is. Waarom ik geen atheïst ben.'

 

Het Beest komt.  Antoine Verbij. (Het artikel stond oorspronkelijk in 'De groene Amsterdammer.')

 

Christelijke kritiek op Ouweneel.  Zélfs in de Christelijke wereld is niet iedereen gecharmeerd van Ouweneel.