Atheisme

'Geloven in een God die niet bestaat' door Klaas Hendrikse

Geloven in een God die niet bestaatManifest van een atheïstische dominee

Veel mensen zijn grootgebracht met het idee dat geloven in God betekent dat je ook gelooft dat God bestaat. Toch hebben de meeste mensen het geloof in dat 'bestaan' allang losgelaten, of twijfelen ze eraan. Klaas Hendrikse neemt het voor hen op. Zijn boodschap is dat je niet hoeft te geloven dat God bestaat om in God te kunnen geloven. Met de bijbel in de hand laat hij zien hoe het ooit is begonnen en hoe het nog steeds gaat: God bestaat niet, maar 'trekt mee met mensen die onderweg zijn'. Zonder mensen is God nergens...

De kinderen van Amalek

-'God is liefde!' Het is de favoriete slagzin van bijna iedere evangelist. Iedere keer als ik deze kreet hoor flitsen vele bijbelse taferelen aan mijn netvlies voorbij, en er zijn enkele bijbelteksten die bijzonder interessant zijn om in deze context eens nader te beschouwen.
 

Deuteronomium 21:10 Wanneer gij zult uitgetogen zijn tot den strijd tegen uw vijanden.............. en gij onder de gevangenen zult zien een vrouw, schoon van gedaante, en gij lust tot haar gekregen zult hebben, dat gij ze u ter vrouwe neemt......... daarna zult gij tot haar ingaan, en haar man zijn, en zij zal u ter vrouwe zijn....

Als je in God gelooft is alles geoorloofd!

'Als er geen God is, is er geen deugd, en is alles geoorloofd', zegt Iwan Fjódorowitsj Karamázow; één van de hoofdpersonen in Dostojewski's meesterwerk 'De gebroeders Karamazow'. Deze woorden zijn al jaren een geliefd thema voor evangelisten en christelijke schrijvers, en wanneer christenen en ongelovigen met elkaar in discussie zijn over het verband tussen godsdienst en moraal, kun je er op wachten tot iemand ze naar voren zal brengen. Het is een stelling die je gemakkelijk om kunt draaien (waar ik in de titel van mijn betoog al op zinspeel), maar voor ik daar dieper op in ga....

Van het christelijke bijgeloof naar het licht van de rede!

atheismVroeger toen ik nog een kleine jongen was, vertelde men mij over God, de Duivel en de Hemel en de Hel. Men vertelde mij dat God goed was, en de hemel een prachtig oord, en dat de Duivel slecht was en de Hel een oord waar het geween is en de knersing der tanden. Men vertelde mij dat God aan het einde der tijden, de aarde zou verbranden met vuur, zoals hij eens de wereld 'zuiverde' met water door de sluizen van de hemel en de kolken der diepte te openen.

'Wat is een vrijdenker?' (Dan Barker)

What is a Freethinker? - Dan Barker

vrij-den-ker n. een persoon die zich een mening over religie vormt op basis van de rede, onafhankelijk van traditie, autoriteit, of gevestigd geloof. Tot de vrijdenkers behoren ook de atheïsten, agnosten en rationalisten.

Iemand die zich conformeert aan een bijbel, geloofsovertuiging, of Messias kan geen vrijdenker zijn. Voor een vrijdenker zijn openbaring en geloof ongeldig en orthodoxie is geen garantie voor waarheid.

 

'Atheïsme kan levens veranderen' door Dan Barker (de predikant die atheïst werd)

Dan Barker, de predikant die atheïst werd

I came to the point of encounter where I realized I was no longwinced at the lier a Christian. I was a brand new baby atheïst – born again! Having emerged from the warm comfrorts of the womb I ght and shivered at the cold. But I was alive, it was worth the trauma.’

(Dan Barker. Ex-predikant.)

‘De kwestie van theïsme of atheïsme is niet een kwestie van rationele argumenten alleen, maar een diep existentiële zaak’, verklaart Willem J. Ouweneel in het tweede hoofdstuk van zijn boek ‘De God die is’.

'Ben ik een atheïst, of ben ik een agnost?' door Bertrand Russell (1947)

Bertrand RussellIk spreek als degene die door mijn vader was voorbestemd om opgevoed te worden als een rationalist. Hij was in even hoge mate een rationalist dan ik ben, maar hij stierf toen ik drie jaar oud was, en het hooggerechtshof besloot dat ik de voordelen van een christelijke opvoeding zou genieten.

Waarschijnlijk heeft het Hooggerechtshof spijt van deze beslissing. Het heeft niet zo goed uitgepakt als ze hadden...

'Waarom ik geen christen ben' door Bertrand Russel (1927)

Bertrand RussellIntroductie.
Deze lezing werd door Russell gehouden op 6 maart 1927 voor de Zuid-Londense afdeling van de National Secular Society, in de Battersea Town Hall. De lezing werd nog hetzelfde jaar in de vorm van een pamflet uitgegeven, en kreeg hernieuwde bekendheid door de uitgave van Paul Edward’s editie van Russel’s boek Why I am not a Christian. And other essays on religion and related subjects. (ISBN 0 661 20323 1)

'Waarom Jezus?' door Dan Barker (1993)

Jezus is altijd in ere gehouden door zowel Christenen als niet Christenen. Of hij wel of niet heeft bestaan, of goddelijk was, doet daar niets aan af, velen hebben verklaart dat de nieuw testamentische Christus het grootste voorbeeld was voor een hoogstaande moraal. Velen geloven dat zijn onderwijs, mits goed begrepen en nagevolgd, deze wereld zal verbeteren.

Is dat waar? Verdient Jezus de wereldwijde aanbidding die hij heeft ontvangen? Laten we eens kijken wat hij heeft gezegd en gedaan.