Christendom

95 stellingen - 200 vragen

Om de filosoof Onfray te citeren: "De aanhangers van God beschikken zelfs over een wetenschap die is gewijd aan de bestudering van benamingen van God, zijn handel en wandel, zijn memorabele uitspraken, zijn gedachten, zijn woorden - want hij praat namelijk! - en zijn daden, zijn betrouwbare, bezoldigde denkers, zijn beroepskrachten, zijn wetten, zijn bewierokers, zijn verdedigers, zijn huurmoordenaars, zijn dialectici, zijn praatjesmakers, zijn filosofen -ja, die ook...,- zijn handlangers, zijn bedienden, zijn....

Thomas Brodie een boekbespreking

Thomas Brodie - Beyond the quest for the historical jesusIk heb deze zomer kennis gemaakt met Thomas Brodie via twee boeken. Het boek "Beyond the Quest for the historical Jezus" is het relaas van zijn zoektocht in bijbelonderzoek, men zou het bijna het relaas van zijn leven kunnen noemen. Brodie zelf noemt het in de ondertitel "Memoir of a Discovery".
Het tweede boek is "The birting of the New Testament" een dikke pil waar zijn onderzoeksresultaten in detail uiteengezet zijn. 

De boekbespreking van Rereformed gaat hier verder

Dank verschuldigd aan wie?

1.1 uit het kernprogramma van de Christenunie

In de maatschappij waarin wij leven is veel om dankbaar voor te zijn. Wij genieten vrijheid, rechtshandhaving, voorspoed en welvaart. Deze weldaden zijn een zegen van God. Mens en overheid zijn geroepen Hem daarvoor te eren en Zijn gaven op een verantwoorde wijze te gebruiken.

Arme, arme, zielige christenen

Vandaag (09-11- 2011) stuurde ik deze reactie op dit artikel in reformatorisch dagblad.

Universe 'Miljarden jaren bestond het heelal reeds zonder mij. Was dat erg? Heb ik daaronder geleden? Deed het pijn om niet te bestaan?
Wanneer ik sterf zal het heelal wederom miljarden jaren zonder mij bestaan . Mijn lichaam zal opgegeten worden door wormen. Het zal uiteenvallen in miljarden atomen en geïncorporeerd worden in duizenden andere levensvormen....

N.T. Wright. De Opstanding van de Zoon van God.

N.T. Wright. The Resurrection of the Son of God.

(Ook wel: How Mr. Wright can be so utterly Wrong)

Inleiding

Ik houd van uitdagingen. Toen iemand mij dan ook in een discussie voorstelde het boek van N. T. Wright over de opstanding van Jezus erbij te betrekken en ik las dat het bijna 800 bladzijden leesvoer omspant, was ik er meteen voor te vinden. Ik heb nooit iets van deze man gelezen, maar af en toe heb ik de naam Wright voorbij zien komen. Hij is een figuur die –net als Bart Ehrman-, graag via de media meedoet. Op YouTube is Tom Wright ongeveer 150 maal te beluisteren.

Hete hangijzers: overzichtspagina

REACTIES OP 'HETE HANGIJZERS'.
Een serie lezingen in Delft over de hete hangijzers binnen het christendom.

De gezamelijke kerken hebben in Delft een serie lezingen georganiseerd waarin de 'hete hangijzers' binnen het christendom besproken zullen worden. Deze pagina geeft een overzicht van de tegenreacties die op de portal en het forum van freethinker.nl zijn verschenen.

Hoe betrouwbaar zijn de vier evangeliën? (hete hangijzers 3)

Door Albert Vollbehr

 

Zie hier de forumdiscussie over dit 'hete hangijzer' 
Zie overzichtspagina voor alle artikelen over de hete hangijzers.

 

Op de interessante serie avonden die door ‘de gezamelijke kerken van Delft’ georganiseerd werden in de herfst van 2008 om christenen met een onrustig intellectueel geweten gerust te stellen, was één onderwerp ter overdenking getiteld Zijn de vier evangeliën betrouwbaar?

Het lijden in de wereld. (Hete hangijzers)

Reacties op 'Hete hangijzers', een serie lezingen in Delft over apologetiek.

Forumdiscussie over dit onderwerp: 
Zie overzichtspagina voor alle artikelen over de hete hangijzers.

Onlangs gaf Stefan Paas een lezing over God en de vraag naar het lijden, in het kader van de lezingenserie 'Hete Hangijzers' waarin filosofische en theologische problemen worden besproken waar gelovigen tegenaan lopen. De lezingenreeks is opgezet door prof. Cees Dekker in samenwerking met de Delftse kerken om gelovigen die worstelen met deze problemen handvatten geven hiermee om te gaan.
 

Evangelisten aan de schandpaal

tractaat eeuwigheidGodloochenaren die vrezen voor de eeuwige pijniging; vrijdenkers en verlichtingsfilosofen die in doodsangst verkeren en hysterisch zijn aan het einde van hun leven; het spreekt nog steeds erg tot de verbeelding van evangelisten en andere verspreiders van de 'blijde boodschap'. Dat veel van die verhalen aantoonbaar verzonnen zijn is voor sommige mensen blijkbaar geen reden om die mythen uit het repertoire te verwijderen ( Hier en hier worden de sterfbedmythen weerlegd).

 

'Hoe men in een bos verdwalen kan' door Albert Vollbehr

Hoofdstuk 9 van 'De God die ver te zoeken is.'

Door Albert Vollbehr.

"Nog nooit heb ik mij zo duidelijk geroepen geweten om een boek te schrijven."
Prof. Dr. Willem Ouweneel over zijn boek 'De God die is.'

In dit hoofdstuk, genaamd De boswachter en de spin, probeert Ouweneel God aan de man te brengen met behulp van een door hemzelf bedacht verhaaltje... of moet ik zeggen met behulp van uit genade van Hogerhand verkregen geïnspireerde wijsheid... Ouweneel noemt het -natuurwetenschapper als hij is- "een gedachte-experiment". Verhaaltjes en gelijkenissen ....

Bekende atheïstische drogredenen? Bart Klink.

Bekende atheïstische drogredenen?

Bart Klink

juli 2006

De christelijke apologeet Willem Ouweneel meent dat er een aantal "atheïstische drogredenen" zijn, die hij bespreekt in de tweede appendix van zijn boek "De God die is, waarom ik geen atheïst ben". Nog zonder naar de verdere inhoud gekeken te hebben, viel mij al op hoe suggestief de titel is. De indruk wordt namelijk gewekt dat...

Lekkerrr rrradicaal wondergeloof!

Veel gelovigen in dit land hebben maar een lauw geloof, ze lezen gedeeltelijk het nieuwe testament en dan nog meest overdrachtelijk, gaan eens naar de kerk, luisteren naar een preek van de dominee of pastoor, zingen een psalm of wat en doen wat aan liefdadigheid of vrijwilligerswerk. Niet erg aantrekkelijk voor jongeren, zulk geloof, het is saai en oubollig en dat willen jongeren niet! Jongeren willen feest, willen uit hun bol gaan en daar hebben sommige kerkgenootschappen iets lekkerrrr rrradicaals op gevonden!

Overzichtspagina Dwalingen van Ouweneel

DE DWALINGEN VAN OUWENEEL

(deze pagina wordt bijgewerkt zodra er nieuwe online artikelen komen)

De god die isEen overzicht van kritische reacties op het werk van Theoloog Willem Ouweneel, en dan met name gericht op zijn strijdschrift tegen het atheïsme 'De God die is. Waarom ik geen atheïst ben.'

Dwalingen van Ouweneel. In het maandblad van vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte is deze maand (october 2008) een artikel te lezen over een aantal missers van dhr. Ouweneel in diens boek 'De God die is. Waarom ik geen atheïst ben.' Zodra het artikel online te lezen is, zal op deze pagina...

'Het eeuwige heil..'

(een vertelling, geinspireerd door de Heilige Geest)

Een beroemde predikant en mensenrechtenactivist sterft en zijn ziel stijgt ten hemel. Als hij bij de hemelpoort arriveert ziet hij daar een bonte verzameling mensen, wachtende voor een detectiepoortje van waarachter de Heilige Petrus een machine bedient. De predikant komt steeds dichterbij, en ziet hoe er telkens een rode of een groene lamp gaat branden wanneer iemand het detectiepoortje passeert. Wanneer de groene lamp brandt wordt de grote hemelpoort, die uit één enorme gebeeldhouwde parel bestaat, geopend door twee engelen, en mag de gelukkige het paradijs betreden.

Etienne Vermeersch: geen ontsnapping voor het christelijk geloof

Inleiding en redactie door  een FT-forumlid

Inleiding

Wie als ongelovige wel eens met een christen gediscussieerd heeft over diens godsdienst, is ongetwijfeld aangelopen tegen de gelovige gewoonte om de eigen religie voortdurend te vormen aan de kritiek.

Men zou denken dat een openbaringsreligie behoorlijk rechttoe rechtaan was: God openbaart Zijn wil in een heilig boek. Men leze het boek om te weten wat God wil, en daarmee is men klaar.
Niets is echter minder waar, aangezien zulke heilige geschriften steevast bestaan uit collages teksten die betrekking hebben op een variëteit aan historische situaties en sociaal-culturele achtergronden.

Pagina's