Dank verschuldigd aan wie?

1.1 uit het kernprogramma van de Christenunie

In de maatschappij waarin wij leven is veel om dankbaar voor te zijn. Wij genieten vrijheid, rechtshandhaving, voorspoed en welvaart. Deze weldaden zijn een zegen van God. Mens en overheid zijn geroepen Hem daarvoor te eren en Zijn gaven op een verantwoorde wijze te gebruiken.

Volgens bovenstaande tekst uit het kernprogramma van de Christenunie moeten we God dankbaar zijn voor de vrijheid die we hier mogen genieten. Maar als de Christenunie hier de dienst zou uitmaken, hoe zou het dan staan met die vrijheid? Is die vrijheid niet veel meer te wijten aan mensen als b.v.Voltaire en Kant?

 

Als de verlichting niet de duisternis van de middeleeuwen had verdreven en de macht van de Roomse kerk had gebroken, was er weinig terecht gekomen van de vrijheid die we hier nu kennen, om nog maar niet te spreken van voorspoed en welvaart.

3.3 uit het kernprogramma van de Christenunie
Ook overheidspersonen zijn zondige mensen en het kwaad kan zich via hen vestigen in politieke structuren. Daarom is een goed stelsel van democratische controle nodig om toe te zien op het juiste gebruik van de overheidsmacht.

In punt 3.3 lezen we dat er democratische controle nodig is. Zou de democratie gewaarborgd zijn als een partij als de Christenunie aan de macht zou komen? Daar ben ik niet zeker van, nog minder zeker lijkt het te zijn bij de S.G.P., wat te lezen is in artikel4 van het Program van beginselen van de S.G.P. . Zeker is wel dat we vrijheid van meningsuiting dan wel op onze buik kunnen schrijven. Ook de vrijheid van godsdienst zou dan worden afgeschaft

Artikel4 uit het Program van beginselen van de S.G.P.
Wetgeving en bestuur mogen de prediking van het Evangelie niet hinderen, maar moeten deze bevorderen. De Kerk van Christus dient wel onderscheiden te worden van elke vereniging en moet naar eigen rechten beschermd worden. Dientengevolge behoren ongeloofspropaganda, valse religies en anti-christelijke ideologieën door de overheid uit het openbare leven te worden geweerd.

Alle religies profiteren van de godsdienstvrijheid, maar wie moeten ze daar dankbaar voor zijn? Heeft God dat voor hen geregeld of is dat het gevolg van de Verlichting? Als God de godsdienstvrijheid heeft gewild, wil dat dan zeggen dat alle religies hem even lief zijn? Volgens punt 1.1 van het kernprogramma van de Christenunie, zijn deze weldaden een zegen van God, een zegen die dus ook geldig is voor Moslims, Atheïsten of wie ook maar en maakt het hem dus niet uit waar mensen in geloven. Dan gaat Artikel 4 van het Program van beginselen van de S.G.P. dus tegen de wil van hun God in.

Kijk hier voor meer 'Griezelige citaten'.

FORUM