David I. Kertzer - In Gods Naam

David I. Kertzer

In Gods naam<br>David I. Kertzer
In Gods naam
David I. Kertzer

 

Beschrijving:
Nog nooit is de belangstelling voor de houding van de Rooms-Katholieke Kerk ten aanzien van joden zo groot geweest als nu. Of het nu gaat over de macht van de inquisitie of over de gruwelen van de holocaust: er is sprake van forse kritiek op de kerk. Deze lijkt dat ook te beseffen; paus Johannes Paulus II heeft van het jaar 2000 niet alleen een 'jubeljaar' gemaakt, maar ook een jaar van inkeer en bewustwording.

 

David I. Kerzer heeft met In Gods naam een ontluisterend boek geschreven over de jodenvervolging. Hij plaatst de verschrikkingen van de holocaust in historisch perspectief, niet door een paus met oogkleppen te beschuldigen, maar door uitgebreid in te gaan op de jodendiscriminatie door de eeuwen heen.

 

Aanverwante artikelen op deze site:
Hitler was geen atheïst I
Hitler was geen atheïst II
Griezelige citaten: Maarten Luther

 

Aanverwante literatuur:
'Een morele afrekening' Daniel Goldhagen
Rene Süss. Luthers Theologische testament (met in de appendix een nederlandse vertaling van 'von den Juden und ihren Lügen)

 

Forum