De Alpha-cursus nader bekeken.

 

Alpha voor jeugdigen, senioren, gevangenen, studenten, express Alpha (de snelle hap) en voor elke dag. Er zijn Alpha-conferenties en strategische dagen allemaal met de achterliggende gedachte om de samenleving te re-evangeliseren en te transformeren volgens het evangelie van Nicky Gumbell. De Alpha-marketing zorgt dat kerkleiders toegerust zijn en het team op de juiste wijze is geprepareerd. Er is een groot netwerk van adviseurs die toekijken en bijsturen.

Ze brengen dvd's, boeken en handleidingen uit en versturen het periodieke blad Alpha Nieuws (Alpha News). De werving van nieuwe cursusleden geschiedt op lokaal en nationaal niveau, alle media worden ingezet om de klant te bereiken. Vaak met slogans als: “Alpha een manier om de betekenis van het leven te doorgronden of Is er meer?". Soms lijkt het of men het liefst zo vaag mogelijk tracht te zijn,  om nieuwkomers te werven.  Bijvoorbeeld met:   "Waarom leef ik eigenlijk? Ben ik wel echt gelukkig? Is er meer tussen hemel en aarde"? 

De organisatie werkt tevens op franchise basis. Mensen met bekeringsdrang kunnen het pakket kant en klaar overnemen en een cursus starten die onder copyright staat. Dingen aanpassen in de syllabus wordt niet toegestaan. Even terug naar de Alpha-conferenties deze duren twee dagen. De opzet is om te leren hoe een cursus moet worden gegeven en het is tevens bedoeld om de professionele Alpha-cultuur aan cursusleiders te laten zien. Vaak bezoekt een team van 8 personen van te voren de plek waar de toekomstige cursus wordt gehouden. Grotendeels om er te filmen en de organisatie in kaart te brengen. Men plaatst de stoelen met militaire precisie en zet deze vast met touwen, want de onderlinge afstanden spelen een rol binnen het sociale aspect.  De van te voren geselecteerde bloemen worden volgens plan geplaatst. Zelfs een band kan de entourage compleet maken. De transformatie moet het beeld oproepen van een toffe omgeving en niet direct aan een kerk. Deze voorbereiding wordt tijdens de cursus teruggekoppeld naar de toekomstige leiders en steevast wordt er geattendeerd dat de noodzakelijke glimlach niet mag ontbreken. Op de seminar wordt niets aan het toeval overgelaten, professionele muzikanten en geschoolde vrijwilligers begeleiden het geheel. (Beschrijving komt uit Engeland!)
De Alpha-cursus duurt 10 weken, wordt gekenmerkt door 15 lezingen en er zit een weekendmeeting in.
Het idee is dat atheïsten/agnosten/ietsisten of anderszins nieuwsgierige randkerkelijken langzaam assimileren in het christendom. Men gaat er vanuit dat door een groeiend vertrouwen in de cursusleiders er vanzelf een moment komt dat de nieuwelingen zich open gaan stellen of hun achterdocht laten varen.

De resocialisatie begint bij de maaltijd en ontwikkelt zich tijdens het tijdpad van de cursus. De letters in het woord Alpha hebben een symbolische betekenis. De marketeers hebben het over de L van lachen, de P van pasta en de H van elkaar helpen. De maaltijden schijnen de grote motor te zijn achter het project, een goede kok een exquise maaltijd en dit gratis verstrekken. Ook kerkplanters, missiologen of lieden die zichzelf voorzien van de titel evangelist hanteren dit beproefde recept. Dus een gemeenschap opbouwen rond een 3-gangen menu van €3,50, reclame maken in de buurt en via deze ingang langzaam een contact opbouwen en als dit stevig genoeg is; kijken en toeslaan en mensen het geloof in masseren. Eerst de mond en daarna het hoofd.

De Alpha sessies zijn thematisch opgesteld. Men begint bij Jezus en in twee avonden wordt er met beeld en geluid een beeld geschetst rond de betekenis van Jezus, daarna komen er avonden over het geloof, hoe je de Bijbel moet lezen, waarom je moet bidden en hoe. Vervolgens wordt er een heel weekend besteed aan de heilige geest.

Daarna komen lastige zaken aan bod zoals “hoe het kwaad” kan worden weerstaan, hoe vertel ik het anderen en geneest God mensen? ; in hoofdlijnen pak ik snel even de rode draad er tussen uit. 
Welke info zit hierachter als we kijken naar bijvoorbeeld het laatste punt geneest God mensen. Het antwoord is dat christenen mensen kunnen genezen, demonen kunnen uitdrijven en doden kunnen opwekken met als onderbouwing citaten van Iraneus, Augustinus en Origines. 
Het thema Jezus is opgebouwd rond een slap syllogisme namelijk: Jezus was of een gek, een leugenaar of God- Jezus was geen gek of leugenaar – Jezus was dus God. Het heilige geest weekend is een bijzonder thema, omdat het voor buitenstaanders moeilijk is voor te stellen (noot: ook voor ingewijden!!) wordt er een heel weekend aan gespendeerd. Grotendeels om de onderlinge band te versterken tussen de groepsleden en leiding en dit in een maximale setting uit te spelen tegenover dit onderwerp.

Maximale resocialisatie en groepsdruk zet een deel aan tot een “persoonlijke bekering”. Tot zover een klein inkijkje in de Alpha cursus waar ik het boek van James Heard – Inside Alpha voor heb gebruikt, de regie, omgang met dissidenten laat ik voorlopig even onbesproken op het forum kunt u commentaar leveren of u eigen ervaringen delen over de Alpha cursus https://www.freethinker.nl/forum/viewforum.php?f=29.