De Bijbel als mythe door I. Finkelstein

  De Bijbel als mythe<br>I. Finkelstein
De Bijbel als mythe
I. Finkelstein

 

De bijbel als mythe
Zoekend naar het gelijk van de Bijbel vonden archeologen een andere werkelijkheid. Finkelstein en Silberman vatten in dit boek het meest recente archeologische onderzoek naar de oorsprong van de Bijbel samen. Ze laten het verhaal zien dat de stenen hen vertelden. Maar dat is wel een ander verhaal dan we in het Oude Testament aantreffen.
Hun samenvatting gooit de geschiedenis van Israël overhoop. Ze leggen uit hoe de nakomelingen van koning David de geschiedenis herschreven uit politieke en ideologische overwegingen. Die herschreven geschiedenis is ons als het Oude Testament overgeleverd. Maar de restanten van het verleden die in de bodem van het land Israël werden aangetrofen vertellen een ander verhaal.

 

Aanverwante informatie op deze site:
Jahwe en Zijn Ashera
Zondvloed volgens Gilgamesh

Forumdiscussie over dit onderwerp