Evangelisten aan de schandpaal

tractaat eeuwigheidGodloochenaren die vrezen voor de eeuwige pijniging; vrijdenkers en verlichtingsfilosofen die in doodsangst verkeren en hysterisch zijn aan het einde van hun leven; het spreekt nog steeds erg tot de verbeelding van evangelisten en andere verspreiders van de 'blijde boodschap'. Dat veel van die verhalen aantoonbaar verzonnen zijn is voor sommige mensen blijkbaar geen reden om die mythen uit het repertoire te verwijderen ( Hier en hier worden de sterfbedmythen weerlegd). Velen blijven deze onzin vol verve verkondigen. Vandaar dat ik het nodig vind om deze hardnekkige veelplegers weer eens openbaar aan de kaak te stellen. 

Dr. W.J. Ouweneel. 'De God die is. Waarom ik geen atheïst ben.'  Ouweneel wordt hier uitgebreid behandeld. Ik heb dhr. Ouweneel via de mail op de hoogte gebracht van de slordigheden en onwaarheden in zijn boek 'De God die is. Waarom ik geen atheïst ben'. Dhr. Ouweneel heeft mij te kennen gegeven dat ik het maar moest doen met een spijtbetuiging in zijn mail. Daar gaan we natuurlijk niet mee akkoord. Wie laster pleegt, ook al betreft het mensen die al lang dood zijn, dient het fatsoen te tonen om te rectificeren op een manier die iedereen kan zien.

Uitgeverij 'De rokende vlaswiek.'  Met dhr. Burggraaf heb ik uitgebreid mailcontact gehad. Deze discussie kunt u hier lezen. Dhr. Burggraaf weigert de valse sterfbedcitaten van zijn site te halen, maar weigert tot op heden ook om zijn bronnen te vermelden. Een zeer kwalijke zaak. Hij heeft een reactie op zijn site geschreven waarin hij er zelfs nog een schepje bovenop doet.

De oudvaders op het internet. 'Tractaat voor de eeuwigheid.' Ook deze zogenaamde 'Oudvaders op het internet' volharden in hun leugens. In het verleden heb ik deze heren ook gewezen op de onjuistheid van de sterfbedcitaten op hun site, zonder resultaat.

Hierbij daag ik bovenstaande evangelisten uit om met een fatsoenlijke bronvermelding over de brug te komen, of te rectificeren. En met een bronvermelding bedoel ik erkende geschiedenisboeken en biografieën, en geen beduimelde evangelisatiepamfletjes.

Marcel Klein. November 2008.