Herman Philipse - Diverse boeken

Herman Philipse

Atheistisch manifest & De onredelijkheid van religie<br>Herman Philipse
Atheistisch manifest & De onredelijkheid van religie
Herman Philipse

 

Atheistisch manifest & De onredelijkheid van religie.
Een herziene, zeer vermeerderde druk van een veelbesproken boek. Je kunt aan het woord god geen beschrijvende inhoud geven zonder in tegenspraak te komen met de rede en met onze wetenschappelijke kennis, toont Philipse aan; het woord is betekenisloos, althans 'in bepaalde contexten'. Deze contexten betreffen de doctrinaire kanten van religie: 'elk religieus openbaringsgeloof is irrationeel.'

 

Maar ook van de idee dat het geloof buiten de jurisdictie van de rede valt, laat hij in dit filosofische strijdschrift niets heel: het woord god is altijd inhoudsloos, ook in liberaal-religieuze verwoording. Maar waarom zou geloof eigenlijk rationeel moeten zijn? Moeten liefde, gevoel, intuitie dat soms ook zijn? En waarom meent hij dat oude godsdienstige teksten niet metaforisch gelezen mogen worden? Het boek kan gelovigen in elk geval leren voorzichtig te zijn met uitspraken over God, en dat is winst. Hirsi Ali schreef een indrukwekkend persoonlijk voorwoord, dat ertoe kan bijdragen atheisme 'in bepaalde contexten' te waarderen. (Biblion recensie, Redactie)

 

Verlichtingsfundamentalisme<br>Herman Philipse
Verlichtingsfundamentalisme
Herman Philipse

 

Verlichtingsfundamentalisme.
In de vorm van een persoonlijke brief aan Ayaan Hirsi Ali wordt in dit pamflet afgerekend met de misvatting, onlangs nog verkondigd door minister Donner, dat ook de Verlichting een `geloof¿ en een vorm van `fundamentalisme¿ is. De hedendaagse strijd tegen terreur is primair een strijd tegen bepaalde ideeën, met name de ideeën van militant islamitisch fundamentalisme. Deze ideeën zijn abject en volstrekt onverenigbaar met de mentaliteit van de Verlichting. Daarom is het van groot belang helderheid te scheppen over de begrippen `Verlichting¿ en `fundamentalisme¿, en pal te staan voor de beginselen van de Verlichting. Herman Philipse (1951) was hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden. Sinds 2003 is hij universiteitshoogleraar te Utrecht. Van zijn hand verschenen ondermeer Heidegger's Philosophy of Being. A Critical Interpretation en Atheïstisch Manifest. De Onredelijkheid van Religie.

 

Acht filosofische miniaturen<br>Herman Philipse
Acht filosofische miniaturen
Herman Philipse

 

Acht filosofische miniaturen.
Dit hoorcollege is een wandeling met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis van de wijsbegeerte en is bedoeld voor geïnteresseerden zonder veel wijsgerige achtergrondkennis. In dit college is ervoor gekozen uit te gaan van het werk van acht individuele filosofen. Kernpunten uit hun denken worden telkens één uur geschetst. Het doel van deze lezing is bij het publiek liefde op te wekken voor de immense ideeënrijkdom van de westerse wijsgerige traditie. Dit product is tot stand gekomen in samenwerking met Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Prof. dr. mr. Herman Philipse (1951) studeerde rechten (doct. ex. 1973) te Leiden en wijsbegeerte (doct. ex. 1974) in Leiden, Oxford, Parijs, en Keulen. Na werkzaam geweest te zijn aan de universiteit van Leuven keerde hij in 1978 naar Leiden terug waar hij in 1983 promoveerde op Edmund Husserls filosofie van de logica. In 1985 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Leidse universiteit en sinds 1 september 2003 is hij universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Prof. Philipse doet onderzoek op het gebied van de moderne en contemporaine wijsbegeerte, in het bijzonder de kennistheorie. Recente boeken van zijn hand zijn: Atheïstisch manifest (Prometheus, Amsterdam 1995, 1998) en Heidegger´s Philosophy of Being. A Critical Interpretation (Princeton University Press, Princeton 1998).

 

Moderne filosofen<br>Herman Philipse
Moderne filosofen
Herman Philipse

 

Moderne filosofen.
De twintigste eeuw heeft een vrijwel onuitputtelijke rijkdom aan filosofische ideeën opgeleverd. Er leefden in deze eeuw meer filosofen dan in alle voorgaande eeuwen tezamen. Deze serie colleges maakt deze rijkdom zichtbaar aan de hand van acht vooraanstaande denkers en de wijsgerige stromingen die ze vertegenwoordigen. Aan bod komen Russell, Husserl, Wittgenstein, Heidegger, Reichenbach, Sartre, Popper en Van Orman Quine. Prof. dr. mr. Herman Philipse (1951) is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Recente boeken van zijn hand zijn: Atheïstisch manifest (Prometheus, Amsterdam 1995, 1998) en Heidegger's Philosophy of Being. A Critical Interpretation (Princeton University Press, Princeton 1998).

 

Forum