Lekkerrr rrradicaal wondergeloof!

Veel gelovigen in dit land hebben maar een lauw geloof, ze lezen gedeeltelijk het nieuwe testament en dan nog meest overdrachtelijk, gaan eens naar de kerk, luisteren naar een preek van de dominee of pastoor, zingen een psalm of wat en doen wat aan liefdadigheid of vrijwilligerswerk. Niet erg aantrekkelijk voor jongeren, zulk geloof, het is saai en oubollig en dat willen jongeren niet! Jongeren willen feest, willen uit hun bol gaan en daar hebben sommige kerkgenootschappen iets lekkerrrr rrradicaals op gevonden!

Sylvia was een lieve meid, een eenling weliswaar, zonder veel aansluiting bij leeftijdsgenootjes, maar zeer sociaal bewogen en bovenal ook onzeker. Die onzekerheid had grotendeels met haar leeftijd te maken, ze was 15 jaar en een beetje dromerig en zweverig, ze had een goede band met haar ouders , broers en zus, maar vooral met haar moeder. Ze kende, in haar beschermde omgeving slechts mensen zich behoorlijk wilden gedragen en ondanks het feit dat haar moeder haar waarschuwde dat er ook mensen waren die minder mooie eigenschappen hadden, was ze in haar naïviteit toch in een diepe valkuil getrapt. Ze kon er niet over praten, zelfs niet met haar moeder, het deed teveel pijn en ze schaamde zich er vreselijk voor. Ze vereenzaamde steeds meer en probeerde zich los te scheuren van haar ouders, om er niet over te hoeven praten. Ze moest immers volwassen zijn, het was immers haar schuld, wat er gebeurd was, dacht ze.

Na jaren van steeds grotere ontsporing liep ze in een grote stad iemand tegen het lijf en die haar aansprak en haar vertelde dat ze heel gelukkig zou worden, als ze Jezus maar aanvaardde in haar leven. Kende ze Jezus wel? Wist ze wel, dat hij haar kon verlossen van haar zonden en dat Jezus Liefde was? Dat Jezus óók van haar hield en haar, al haar zonden vergaf! Ze had heel wat “zonden” begaan en kon zichzelf niet vergeven en dus bleef ze luisteren naar dat mooie verhaal dat haar verteld werd, ze maakte nog wat tegenwerpingen, vertelde tegen die persoon wat ze zoal op haar kerfstok had, maar ook dat was voor Jezus geen enkel probleem want, zo zei die persoon: 'Ik heb nog meer zonden begaan als jij en kijk nú eens naar mij! Ik heb Jezus aanvaard in mijn leven en nu ben ik zo gelukkig “halleluja” prijs de heer….ga eens mee naar mijn kerk, joh, “leer Hem kennen”.

En zo ging ze mee en werd een wereld ingezogen die ze niet kende. Er werden óh zo vrolijke liedjes gezongen, de gitaar en tamboerijn kwamen tevoorschijn en ze zag dat al die kerkgangers zòòò gelukkig waren, ze stonden met hun handen in de lucht te wiegen en waren vrolijk en blij. Dat wilde zij ook wel……geluk wèèr kennen. Ze herkende het van jaren geleden, toen ze nog kind was en nog geen verantwoordelijkheid hoefde te dragen en ze nog dacht dat de wereld een veilige plaats was. Ze kreeg er een heel warm, blij gevoel van, de mensen van de kerk heetten haar welkom, spraken met haar, vertelden haar mooie verhalen over wonderen die Jezus deed, over genade en liefde. Ze biechtte na korte tijd haar zonden op en een diep gelukzalig gevoel overviel haar, zie je nu wel, zeiden de mensen dat is nou Gods liefde die door je heen stroomt, je voelt Zijn genade. Ze las in de bijbel, hoewel ze niet begreep wat er precies bedoeld werd en liet zich na een paar maanden dopen. Ze evangeliseerde nu zelf in een grote stad, “getuigde” en bekeerde andere labiele mensen. En wat haarzelf nooit volkomen gelukt was, lukte nu wel met hulp van Jezus en de kerk stopte het denken, ze werd kind van god en volkomen losgescheurd van haar ouders, broers, zusje en andere familieleden! (Lukas 14:26) (Mattheus 19:29)

Gelukkig voor haar kreeg ze er wel veel nieuwe christelijke vrienden voor terug, waar ze bijna al haar vrije tijd mee doorbracht. Haar nieuwe vrienden van de kerk namen haar mee naar aanbiddingevenementen en ze leerde veel….over creationisme en demonen, over droogte en overstromingen, tsunami’s en orkanen die een straf van god waren en ze brabbelde in tongentaal, leerde soaken en kreeg daarbij een “mystieke ervaring”, wat het allemaal een nog hemelser gevoel gaf en diepe indruk op haar en haar vrienden maakte. Mensen werden van goud, hun benen groeiden langer, of ze kregen gouden kiezen sprak ze vol (zelf)overtuiging. God had iets bijzonders met haar voor, ze wisten het zeker! Gesterkt door de woorden van haar vrienden werd haar gevoel steeds verder opgezweept vertrok ze naar Zuid-Afrika om daar aan kinderen , het woord van god te verkondigen en al die wonderen met eigen ogen te aanschouwen. Dát bleek wat tegen te vallen en ze kwam er zelfs met een nare ziekte vandaan terug, maar dat mocht de pret verder niet drukken, want …….ze wist het zeker……god kon alles!

De wetenschap, de rede, gezond verstand, de mens vertrouwen en/of op jezelf vertrouwen is verboden, slecht, zondig! Vertrouw op god, hij zal je redden is het credo! Ach wat is het christelijk geloof toch een geweldige vinding geweest, al 2000 jaar houden ze mensen onder knoet, heden ten dage, onder het mom van vrije wil en godsdienstvrijheid indoctrineren ze naïeve, onzekere, jonge, en regelmatig geestelijk beschadigde mensen met lekkerrr rrradicaal wondergeloof!

Lucifer. 02-2008
(dit is een waargebeurd verhaal, waarin de namen zijn gefingeerd. De naam van de auteur is bij de redactie bekend).