Over het diaboliseren van Wilders

Afghanen staken vrijdag zelfgemaakte Nederlandse vlaggen in brand

Het begint steeds meer een gewoonte te worden om mensen met een controversiële mening de mond te snoeren door allerlei misplaatste vergelijkingen te maken met het naziregime, de jodenvervolging, of door hen te beschuldigen van racisme. Op dit moment (22-03-2008) zitten politici, het bedrijfsleven en diverse maatschappelijke organisaties met de handen in het haar vanwege de anti-koranfilm van Geert Wilders. Met veel woordenacrobatiek proberen Wilders' ideologische tegenstanders de betekenis van het woord 'racisme' te verdraaien om het op hem van toepassing te kunnen laten zijn. En als ware onheilsprofeten proberen ze het spookbeeld op te wekken van marcherende soldaten, en concentratiekampen waar moslims zullen wachten op deportatie of vernietiging.

 

Toegegeven, Wilders gaat zelf ook niet vrijuit met zijn oproepen om de Koran te verbieden, zijn eenzijdige en obsessieve fixatie op de Islam, en zijn politieke voorstellen tot discriminatoire maatregelen tegen moslims. Oók zonder de groteske vergelijkingen met het naziregime en de incorrecte beschuldiging van racisme, is er genoeg op zijn gedachtengoed aan te merken. Het valt daarom te betreuren dat de criticasters voor de verleiding zijn bezweken om zich te bedienen van hetzelfde soort lasterlijke retoriek als waar zij hun vijand van beschuldigen. Dergelijke lasterpraat is hoe dan verwerpelijk, maar wat het ronduit gevaarlijk maakt is dat het als instrument gaat dienen om de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen. Oud vakbondsleider Doekle Terpstra vindt Wilders 'het kwaad dat gestopt moet worden', en EAJG voorzitter Harry de Winter vindt dat Wilders veroordeeld moet worden, omdat hij zich schuldig zou maken aan iets dat vergelijkbaar is met antisemitisme. Stichting Mirsab (Mirsab betekent zoiets als 'het zwaard van Mohammed'. Veelzeggend?) is opgericht om 'het beledigen van moslims juridisch aan te vechten', en de Nederlandse Islamitische Federatie wil een kort geding aanspannen om af te dwingen dat de anti-Koranfilm vooraf gekeurd wordt door een 'onafhankelijke expert', die beoordeeld of de film kwetsend is voor moslims, om deze vervolgens te verbieden.

 

 

Al deze irrationele hysterie heeft betrekking op een film die nog niemand heeft gezien, maar het ziet er naar uit dat Wilders in zijn film slechts papier en inkt zal beledigen. En dat hij zich nogal negatief zal uitlaten over een dode man die ruim 1400 jaar geleden in een Arabische woestijn tot stof is vergaan. Sinds wanneer is het strafbaar om papier en inkt te beledigen? Duizenden boeken worden jaarlijks door recensenten, columnisten en critici afgekraakt, bekritiseerd en bespot. Niemand die zich er druk om maakt. Wat maakt de Koran zo bijzonder dat daarvoor een uitzondering moet worden gemaakt? Omdat het over God gaat? De Bijbel gaat ook over God, evenals de boeken van Jozef Rulof, het Boek van Mormon, de gesprekken met God van Walsch, en de Veda's; allemaal papier en inkt dat op vele websites, en in vele artikelen, boeken en films wordt 'gekwetst' en 'beledigd'. Het heeft recentelijk nooit tot bijzonder veel ophef geleid.

 

En sinds wanneer is het strafbaar om de doden aan de schandpaal te nagelen? Wie maakt zich in de beschaafde wereld nog druk om grappen over Mozes en Abraham? Filosofen, politici en koningen van weleer zijn al heel lang het mikpunt van spot en hoon. Men mag Voltaire kleineren, Nietzsche krankzinnig verklaren, en Darwin demoniseren. Men mag leugens vertellen over iedere dode, maar men mag niet de waarheid vertellen over Mohammed.

 

Het is te hopen dat de rechters zich in hun oordeel laten leiden door hun gezonde verstand. Als men werkelijk van plan is om een boek of film te verbieden omdat het beledigend is voor individuen of bevolkingsgroepen van een bepaalde levensbeschouwelijke gezindte, dan is het einde zoek. Men opent dan de kist van Pandora, van waaruit de talloze vertegenwoordigers en pleitbezorgers van andere filosofische, politieke en religieuze stromingen te voorschijn komen, die ook allemaal gevrijwaard willen worden van grievende grappen en pijnlijke commentaar. Alleen in een totalitaire 'heilstaat' zal iedereen 'beschermd' worden tegen spot en kritiek. In deze heilstaat zal ook de Koran gecensureerd moeten worden. Dat boek laat zich namelijk zeer laatdunkend uit over iedereen die niet in Allah gelooft (1). En dan komt de grote wensdroom van Geert Wilders toch nog uit.

 

Marc Defianth. 24-03-2008.

 

Lees ook: De hypocrisie van de woedende moslim. Marc Defianth.
Tegen het verbieden van boeken. Marc Defianth.
 

Naar het overzicht van artikelen over de Islam

 

1. Volgens de Koran zijn ongelovigen 'erger dan beesten' (sura 8:22, 8:55), 'de slechtsten der schepselen' (sura 98:6), 'brandstof voor het vuur' (sura 2:24), 'doof en stom' (sura 2:171), 'huichelaars' (sura 8:49)