Overzicht artikelen over de Islam

Artikelen over de Islam

 

Harun Yahya ontmaskerd! Marcel Klein. Reeks artikelen waarin het creationisme van Harun Yahya wordt weerlegd.

Er staat geen wetenschap in de Koran! Marcel Klein. Volgens sommige islam-apolegeten staan er wonderlijke wetenschappelijke feiten in de Koran, die mensen uit de tijd waarin het boek is geschreven, onmogelijk konden weten. Deze serie artikelen toont aan dat dit onzin is.

Waarom angst voor de Islam gerechtvaardigd is!  Marcel Klein. Pleitbezorgers van de Islam, en woordvoerders van politieke partijen en maatschappelijke instanties roepen vaak dat de Islam een vreedzame religie is. Deze politiek correcte uitspraak stemt niet overeen met de inhoud van de Koran.

Allah bestaat niet!  Marcel Klein.  Juist de extremistische fundamentalisten maken het moeilijk om in het bestaan van Allah te geloven. Hun overijverige bekeringsdrang en de daar vaak uit voortvloeiende religieuze repressie, is geen teken van een sterk geloof, maar komt voor een groot deel voort uit cognitieve dissonantie; een complex  van gemoedstoestanden, die hoog kunnen oplopen wanneer overtuigingen botsen met de harde dagelijkse realiteit, of met de meningen van anderen.

De hypocrisie van de woedende moslim. Marcel Klein.  Over het zich telkens herhalende fenomeen van woedende menigten van moslims, die zich wereldwijd druk maken over Mohammed-cartoons en duivelsverzen.

Donner en de Sharia. Marcel Klein.  Over de uitspraken van Donner over de Sharia (13-09-2006).

Griezelige citaten van Ayatollah Khomeiny. Marcel Klein. Griezelige citaten van Ayatollah Khomeiny over politiek, strafrecht en Jihad, de 'rechten' van vrouwen, en muziek en vermaak.

Tegen het verbieden van boeken. Marcel Klein. Kritiek op het plan van Geert Wilders om de Koran te verbieden.

SIOE en de mysterieuze imam.  Coehn Boj.  Sommige islamcritici verstrekken foutieve informatie, zijn ongenuanceerd, of dikken verhalen aan. Daarmee schaden ze de serieuze islamkritiek.

Over het diaboliseren van Wilders.  Marcel Klein. Terwijl er genoeg op het gedachtengoed van wilders is aan te merken, kiezen veel van zijn criticasters voor een lastercampagne. Met veel woordenacrobatiek proberen Wilders' ideologische tegenstanders de betekenis van het woord 'racisme' te verdraaien om het op hem van toepassing te kunnen laten zijn. Dergelijke lasterpraat is hoe dan verwerpelijk, maar wat het ronduit gevaarlijk maakt is dat het als instrument gaat dienen om de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen.