Richard Dawkins - 'God als misvatting' en 'Verhaal van onze voorouders'

Richard Dawkins

GOD als misvatting<br>Richard Dawkins
GOD als misvatting
Richard Dawkins

 

Beschrijving:
In zijn onnavolgbare, pakkende, soms geestige stijl richt Richard Dawkins zijn scherpzinnige pijlen op het geloof in een bovennatuurlijke god. Dawkins bekritiseert het godsidee in al zijn vormen, van de door seks geobsedeerde tiran van het Oude Testament tot de heel wat minzamere (maar nog altijd onlogische) 'Grote Klokkenmaker' van sommige verlichtingsdenkers. Hij laat geen spaan heel van de belangrijkste argumenten voor religie (het bieden van troost, het funderen van ethiek, etc.) en toont de grote onwaarschijnlijkheid van een opperwezen aan. Hij laat zien hoe religie oorlog voedt, onverdraagzaamheid in de hand werkt en aanzet tot kindermishandeling. De auteur maakt overtuigend duidelijk dat geloof in God niet alleen irrationeel is, maar ook potentieel dodelijk.

 

Dawkins heeft een even gepassioneerde als rigoureuze weerlegging van religieuze aanspraken geformuleerd, die omarmd zal worden door iedereen die zich stoort aan de inconsistenties en wreedheden waarvan de Bijbel, weliswaar van grote literair-historische waarde volgens Dawkins, doorspekt is; door iedereen die niets moet hebben van de oppervlakkigheid van Intelligent Design; door iedereen die zich kwaad maakt over het fundamentalisme in het Midden-Oosten of in de hedendaagse VS. Dawkins' boek zal een welkome steun in de rug zijn voor ieder die zich met trots atheïst durft te noemen. En een vurig pleidooi voor het 'uit de kast komen' van ieder die zich diep in zijn hart al een atheïst weet. Een ongelooflijk boek over het ultieme onderwerp, dat beslist veel stof zal doen opwaaien. Controversieel, actueel, urgent.

 

Meningen over dit boek:
'Het beste boek van 2006.... dat mij het meeste leesplezier heeft bezorgd, is 'God als misvatting'  Max Pam.
'Wie zich een paar uur wil ergeren, moet het zeker kopen.' Piet Hein Donner.
'Dawkins legt geduldig uit wat de vele misverstanden zin rond het concept 'atheïsme'. Paul Cliteur.
'Intussen, en het boek van Dawkins draagt daaraan bij, worden de laatste twijfels over het bestaan van God opgeruimd. Het einde van God, geloof en kerk is nabij.' Klaas Hendrikse. Dominee en atheïst.
'Ik vind het prijzenswaardig dat Dawkins zich opwerpt als bevrijder van een atheïstische minderheid en en passant ook gelovigen dwingt bij de niet ongevaarlijke absurditeiten van hun godsdienst stil te staan.' Désanne van Brederode.
'Alle gelovigen zouden dit boek moeten lezen, vooral de monotheïsten.' Herman Philipse.
'Een bijzonder goed geschreven noodzakelijk boek.' Marnix Verplancke.
'Ik heb geen enkele neiging om Dawkins' ideeën af te wijzen. Ze wijzen nieuwe wegen en inspireren. Ook over religie.' Jan Greven.
'Dawkins vertelt leuke anekdotes, bizarre weetjes, eigen ervaringen en zet de dingen regelmatig op zijn kop.'  Marc Buelens.
'Als atheïst op zoek naar argumenten voor een discussie met gelovigen? Geloofstwijfels? Lees Dawkins!' Quest.
'Het is onwaarschijnlijk dat het atheïsme ooit een betere pleitbezorger zal krijgen dan Richard Dawkins.'  Theodore Dalrymple.

 

Verhaal van onze voorouders<br>Richard Dawkins
Verhaal van onze voorouders
Richard Dawkins

 

Adembenemende reis door de evolutie
Het verhaal van onze voorouders is een pelgrimstocht: een reis door vier miljard jaar geschiedenis. Wij, moderne mensen, zijn de pelgrims. Wij reizen terug in de tijd op zoek naar onze voorouders. Met ons beginnen ook alle andere levende wezens - dieren, planten, schimmels en bacteri'n - aan hun eigen zoektocht met dezelfde missie. Tijdens het dalen op de tijdladder komen we andere 'pelgrimsgezelschappen' tegen, met wie we een gemeenschappelijke voorouder delen. Voortgaand op onze tocht, zoeken we voorzichtig onze weg door massa-extincties en ontmoeten we steeds onbekendere voorouders. Uiteindelijk bereiken we het fundamentele keerpunt voor het leven op aarde: de samensmelting van een eencellige met een bacterie, waardoor een cel met een celkern ontstaat. Vanaf dat moment bewandelen alle levende organismen gezamenlijk het laatste deel van de pelgrimsroute, tot aan de oorsprong van het leven.Het verhaal van onze voorouders _beschrijft de verschillende processen die bij de ontwikkeling van het leven op aarde een rol speelden. Enorm rijk en divers, omvat het de resultaten van recent onderzoek dat, met behulp van dna-analyses, tot een aantal verassende inzichten in de evolutionaire geschiedenis heeft geleid. Het fundamentele, unificerende principe van de evolutie ligt ten grondslag aan deze unieke geschiedenis - onze geschiedenis, en die van alle levende wezens. Dit meesterwerk van Dawkins toont ons hoe bijzonder we zijn, hoe verbazingwekkend onze geschiedenis is, en hoe nauw onze verwantschap met de rest van het leven op aarde.

 

 

Forum