Splinter de nieuwe partij van Femke Merel van Kooten Arissen.

Het huidige politieke etablissement zit vastgeroest tussen conservatisme en populisme. Fractiediscipline zorgt ervoor dat elk stemgedrag van te voren is bepaald. De lijsttrekkers van de regeringsfracties hebben een christelijke afkomst. Tegenwoordig een minderheidsgroepering want minder dan de helft van de Nederlanders noemt zich nog gelovig. Uit onderzoek is gebleken dat slechts een kwart van de Nederlanders aangeeft in een god te geloven. Kortom christenen zijn oververtegenwoordigd in de politiek en dit geeft een vertekend maatschappelijk beeld. Als de lijsttrekkers dit ook nog gaan benadrukken dan lijkt Nederland een gelovig land. Zelfs de partij waar ik heel lang op heb gestemd, D66, heeft een uitgesproken katholiek aan het roer. Mevrouw Kaag gaat voor in een kerk en heeft in iedere handtas een rozenkrans. De tijd van Boris van der Ham, Pia Dijkstra, Louisewies van der Laan en Bert Bakker lijkt heel ver weg. Het seculiere geluid hoef je niet meer te zoeken binnen D66.

Is er dan nog een partij waar vrijdenkers `kunnen` vertoeven? Een tijd geleden diende Femke Merel van Kooten Arissen een motie in, die de positie van afvalligen moest beschermen, de motie werd aangenomen. Femke Merel van Kooten Arissen kwam bij mij in beeld en op freethinker heb ik hier een kort stuk over geschreven. Nadat zij een turbulent jaar kende en samenwerkingsverbanden zocht met weinig succes, heeft zij besloten om een eigen partij op te richten. Haar wortels uit de PvdD komen terug in Splinter; namelijk dierenrechten en kleinschalige landbouw. Uit de andere speerpunten blijkt dat de partij seculier en progressief wil zijn: in het laatste geval betekent dit concreet  een einde maken aan de onstuimige economische groei die veel druk geeft op samenleving en infrastructuur en een correctief referendum. Ook de fractiediscipline wordt afgeschaft, de leden van Splinter mogen  hun eigen stemgedrag bepalen. Discussie zal zeker plaatsvinden maar binnen de fractie kunnen meerdere standpunten aanwezig zijn. 

Maar om even terug te komen op seculier. Het standpunt is religie is een privé overtuiging. Religieuze uitingen die anderen beperken in hun vrijheden worden niet getolereerd en het bijzonder religieus onderwijs moet worden afgeschaft.  

De huidige politieke partijen hebben bij mij afgedaan, de Rutte doctrine daar hebben we nu al genoeg ellende van gezien. Ga vandaag naar het gemeentehuis om een ondersteuningsverklaring te tekenen. Dit betekent nog geen lidmaatschap of stem. Voldoende steun betekent dat deze partij mee mag doen met de verkiezingen. Splinter verdient wat mij betreft een kans.

 

Alias Pietv.

De ondersteuningsverklaring kunt u hier vinden:

https://www.splinterpolitiek.nl/steun

Wilt u verder praten over dit onderwerp of andere zaken dan bent u welkom op ons forum. Volg de onderstaande link.

https://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=10&t=18298&p=585172#p58...