Abiogenesis

ABIOGENESIS
Han Zuilhof

 

Mensen associëren het begrip evolutie allereerst met biologie en met geologie. Dat is prima, want beide wetenschappen hebben veel te melden over evolutie. Maar het ontstaan van leven, het vormen van complexe moleculen, en het organiseren van die moleculen tot zelf-replicerende systemen met feedbackmechanismen, zoals uiteindelijk uitmondend in een levende cel, dàt is het terrein van de organische chemie. Het allereerste begin van het leven hoort bij dat vakgebied
 

Zodra het stadium van de cel is bereikt, moet ik het onderwerp overlaten aan de biochemie en de biologie. De onderbouwing en de details van de evolutietheorie, via prachtige fossielen, gestructureerde aardlagen of afstammingsketens kan ik als organisch chemicus niet allemaal overzien. De vraag naar de oorsprong is een grote vraag. Ze boeit me. Ik wil weten wat ik erover kan zeggen en wat ik er niet over kan zeggen. We kennen het alfabet als we het van a tot z kunnen opzeggen en gebruiken. Iemand die alleen de eerste drie letters kan opzeggen, weet ongeveer evenveel van het alfabet als een wetenschapper van het ontstaan van het leven. We weten heel weinig.
 

Je kunt het evolutieconcept (**) zoveel verschillende verschijnselen plaatsen en verklaren, dat je al gauw denkt dat nog niet begrepen verschijnselen er ook wel mee verklaard kunnen worden. Wat betreft het ontstaan van het leven is dat zeker nog niet het geval. Sterker, het is niet eens duidelijk in welke richting de verklaring gezocht moet worden.
 

De specialisten kennen die lacunes wel, maar expliciteren dat niet vaak. Een van mijn doelen was juist dat te doen, en mijn ambitie is dergelijke grenzen daar waar mogelijk vooruit te duwen! Maar soms zijn er fundamentele grenzen in de wetenschap. Het menselijk begrip schiet dan te kort om deze grenzen te overschrijden. Een voorbeeld komt uit de chaostheorie. Dat komt er in het kort op neer dat een vlinder in het Amazonegebied een orkaan in de Verenigde Staten zou kunnen veroorzaken. Maar we kunnen een orkaan nooit herleiden tot een enkele vlinderslag. We kunnen alleen laten zien dat het in principe mogelijk is. Zo is het ook met het spontaan ontstaan van het leven. Misschien kan het, maar bewijzen kunnen we nog weinig.''

 

Han Zuilhof:
a) Gelooft u in een intelligent ontwerp?
,,Ja, daar geloof ik stellig in. Niet op grond van wetenschappelijke bevindingen, maar op grond van mijn christelijke levensovertuiging. Het 'argument from design' is als gods- bewijs weliswaar ondeugdelijk, maar als heenwijzing naar Hem voor mij persoonlijk zeer motiverend!''
b) Intelligent Design?
,,Met Intelligent Design als wetenschappelijke theorie kan ik niet zoveel. Ik kan er geen hypothese mee opstellen, waarmee een medewerker op het lab vervolgens onderzoek gaat doen. Intelligent Design oogt me niet toetsbaar en hoort daarom in de wetenschap niet thuis. ''

 

Terug naar overzichtspagina
Terug naar menu Abiogenese 
Forum