Abiogenese

Panspermia & Sars

PANSPERMIA & SARS

Door Tsjok 45.

sarsEen Indiaase microbioloog beweert dat SARS uit de ruimte komt. Natuuurlijk is de kans groot dat er (primitief) leven is buiten de aarde. Echter zoals hiv, is sars waarschiinlijk eerder een mutatie van 2 virussen. Mars? neh...daar is al zo veel onderzoek naar gedaan maar geen leven gevonden. De "Indische sars-theorie" kan wel kloppen, want het is wel heel onwaarschijnlijk dat de aarde als enige in het hele heelal levensvatbaar is.

Ik denk echter dat...

Submarine Hot Springs Hypothesis

Submarine Hot Springs Hypothesis – Electrochemical Variant

Bron: http://library.thinkquest.org/C004367/be11.shtml

In this hypothesis, life is believed to have begun at the sites of warm submarine springs where chemical energy was focused and the mixing of spring water with seawater could lead to the precipitation of chemicals. The precipitation of chemicals on mixing of solutions can form a barrier preventing further mixing and precipitation. This barrier can also provide ....

Commentaar op abiogenese

Commentaar op abiogenese

Bron: http://www.forum.radicaalchristen.be/viewthread.php?tid=168

 

Inleiding
Het "onderzoek" naar het ontstaan van de eerste levende cel zonder hulp van een bovennatuurlijke intelligentie is geen geloof, maar een zoektocht naar een "mogelijkheid", waarop stof zich kan organiseren.
Zoals bekend hebben Miller en Urey experimenten uitgevoerd, waarbij ze onder een aantal aannames....

Cairns-Smith Crystal Matrix Hypothesis

Cairns-Smith Crystal Matrix Hypothesis

Bron: http://www.evcforum.net/cgi-bin/dm.cgi?action=msg&f=13&t=1&m=1

 

The chemist Alexander Cairns-Smith proposed that inorganic materials, rather than organic, represented the first replicators. The fundamental problem he was trying to address is the requirement that the first "life" (using the term very loosely) had to have been self-replicating. Cairns-Smith speculated that the earliest replicators were not organic at all, but rather were self-replicating crystals that were later....

Even wat gelovigen in de gordijnen jagen

Even wat gelovigen (1) in de gordijnen jagen
Simon Rozendaal

http://www.elsevier.nl/web/simonrozendaal/....htm

 

Sorry, ik kan het niet laten maar het is soms zo heerlijk om die steile types die denken dat je de bijbel dan wel de koran letterlijk moet nemen, in de gordijnen te jagen.

 

Daar gaat 'ie.

 

In C2W, het tweewekelijks vakblad voor chemici, staat een aardig artikel over de oersoep. U weet, ...

Abiogenesis

ABIOGENESIS
Han Zuilhof

 

Mensen associëren het begrip evolutie allereerst met biologie en met geologie. Dat is prima, want beide wetenschappen hebben veel te melden over evolutie. Maar het ontstaan van leven, het vormen van complexe moleculen, en het organiseren van die moleculen tot zelf-replicerende systemen met feedbackmechanismen, zoals uiteindelijk uitmondend in een levende cel, dàt is het terrein van de organische chemie. Het allereerste begin van het leven hoort bij ....

Evolutie en abiogenesis?

EVOLUTIE EN ABIOGENESIS?
Gert Korthof

http://evolutie.blog.com/

 

'het ontstaan van het leven' en 'het ontstaan van soorten' worden door veel creationisten (en sommige theistische evolutionisten) door elkaar gehaald!(*) Darwin( en de huidige evolutiebiologie ) had helemaal geen theorie over het ontstaan van het leven op aarde. Darwin gaf een theorie over het ontstaan van soorten. Niet over...

RNA Wereld

RNA Wereld

 Bron: http://www.amc.nl/index.html?pid=1329&uitgaveid=25&contentitemid=203&itemid=101

 

Een definitie van leven die het meest aanvaard wordt en die we waarschijnlijk door alle biologen zullen horen verdedigen, stelt dat we kunnen spreken van levend materiaal vanaf de moment dat we een individuele cel hebben met daarin genetisch materiaal én proteïnen die gecodeerd worden door dat genetisch materiaal. Een eerste hypothese stelt . dat....

De oorsprong van het leven

DE OORSPRONG VAN HET LEVEN

Auteur: Lennart de Nooijer

Bron: http://www.natuurinformatie.nl/.....i000265.html

 

Waar komen al de verschillende soorten op aarde vandaan? We weten allemaal dat nieuwe soorten kunnen ontstaan uit andere, zoals de moderne mens is ontstaan uit bepaalde mensapen. Het kan niet zo zijn dat er altijd al levende wezens op aarde geweest zijn; het leven zelf moet ...

Ontstaan van virussen

ONTSTAAN VAN VIRUSSEN

http://www.wetenschapsforum.nl/viewtopic.php?t=141

 

T.a.v. het ontstaan van virussen zijn er 3 opties:
a) virussen zijn net als alle andere levensvormen geëvolueerd uit de oersoep. Eigenlijk het minst waarschijnlijk/voorkomend, omdat virussen obligatoire parasieten zijn: ze kunnen niet buiten de gastheercel leven en zijn buitengewoon goed aangepast aan het leven in de cel. Het ligt dus voor de hand te veronderstellen dat ...

In den beginne

IN DEN BEGINNE
Piet Borst 09-09-2006

  

Bron: NRC-handelsblad.  9-9-2006
 

Inleiding
In den beginne was de aarde woest en ledig, maar lang duurde dat niet. Zo'n 4 miljard jaar geleden, toen de aarde voldoende was afgekoeld om zeeën te vormen, ontstonden de eerste levende organismen. Voor biologen is dat de ultieme puzzel: Hoe ontstaat leven uit...

Wat is abiogenese?

Wat is abiogenese?

Auteur: Captain Proton
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/584580

 

Inleiding
Abiogenese is een theorie die een verklaring geeft voor het spontane ontstaan van het eerste leven uit simpele anorganische moleculen. Hoewel dit een vooralsnog zeer speculatief onderwerp is en het daarom moeilijk is een goede samenvatting te geven, zal ik proberen ....

Overzichtspagina Abiogenese