Albert Vollbehr

'Hoe men in een bos verdwalen kan' door Albert Vollbehr

Hoofdstuk 9 van 'De God die ver te zoeken is.'

Door Albert Vollbehr.

"Nog nooit heb ik mij zo duidelijk geroepen geweten om een boek te schrijven."
Prof. Dr. Willem Ouweneel over zijn boek 'De God die is.'

In dit hoofdstuk, genaamd De boswachter en de spin, probeert Ouweneel God aan de man te brengen met behulp van een door hemzelf bedacht verhaaltje... of moet ik zeggen met behulp van uit genade van Hogerhand verkregen geïnspireerde wijsheid... Ouweneel noemt het -natuurwetenschapper als hij is- "een gedachte-experiment". Verhaaltjes en gelijkenissen ....