Baron d'Holbach - Diverse boeken

Paul Henri Thiry, Baron d'Holbach (1723-1789)

The System of Nature, Vol. 1<br>Baron D'Holbach
The System of Nature, Vol. 1
Baron D'Holbach

 

Paul-Henri Thiry (1723-1789), beter bekend als "Baron d'Holbach" heeft een groot aantal werken nagelaten, waaronder zijn beroemde "Système de la Nature" het meest bekende is. alsacem Hierbij komen nog een 500-tal artikelen die hij als medewerker van de "Encyclopédie" , een monumentaal werk dat onder de leiding van de Franse schrijver Denis Diderot in 1750 werd ondernomen, uit het Duits heeft vertaald. Paul Heinrich was immers een Duitser van geboorte, die op jeugdige leeftijd naar Frankrijk was gekomen. Daar vervoegde hij zijn oom Franciscus Adam d'Holbach (1680-1753), die ettelijke jaren voordien al naar Frankrijk was uitgeweken en er in 1722 voor zijn verdienste aan het land in de adelstand verheven. Paul-Henri Thiry zou later zijn titel en een groot gedeelte van zijn bezittingen erven. Meer op de site van de Holbach vereniging, waar ook enkele in het Nederlands vertaalde hoofdstukken van "Het systeem van de Natuur" zijn te vinden.

 

The system of nature volume 1

The System of Nature
Baron D'Holbach

In wat experimentele filosofen hebben benoemd als de DRIE RIJKEN VAN DE NATUUR, dat wil zeggen het rijk van de mineralen, het rijk der planten en het dierenrijk, hebben zij een transmigratie, een uitwisseling, een continue circulatie van deeltjes materie vastgesteld, met behulp van beweging. De natuur bedient zich híer van toeval, voor die deeltjes die, voor even, dáár heeft geplaatst. Deze deeltjes, laten elkaar meer of minder gemakkelijk los, lossen op, nadat ze door bepaalde combinaties te vormen, wezens hebben gevormd die met bepaalde essentiële eigenschappen zijn toegerust, met voorbestemde wijzen van ageren; en door op een nieuwe manier te combineren, vormen ze nieuwe wezens..

 

Good Sense
Paul Henri Thiry d'Holbach

 

Paul Henri Thiry, Baron D ‘Holbach (1723-1789) was een vooraanstaand figuur van de Franse Verlichting en kende o.a. Diderot, Rousseau en David Hume. Hij leverde veel bijdragen aan wetenschappelijke artikelen in Diderots beroemde Encyclopedie. Hij was niet alleen een behoorlijk rijk man met veel invloed, maar was ook gul, en stond onder zijn vrienden bekend als de “gastheer van de filosofie”, omdat hij zo vaak bekende filosofen en intellectuelen van die tijd bij zich thuis onderhield. Maar toen hij zijn radicale denkbeelden over religie publiceerde, voelde hij zich gedwongen om pseudoniemen te gebruiken. Hij propageerde een filosofie van atheïstisch materialisme, en sloeg wild om zich heen door alle religieuze interpretaties van het leven bijgeloof van de eerste orde te noemen, daarbij speciaal zich richtend op de christelijke wereldvisie van die dagen. Dit werk, oorspronkelijk gepubliceerd in 1772, was bedoeld als een populaire samenvatting van de meer uitgewerkte en ontwikkelde filosofie die Holbach in zijn magnum opus, La Système de la Nature (The System of Nature, 1770), had gepresenteerd. In 206 zeer korte paragrafen presenteert Holbach systematisch de atheïstische uitdaging aan de religie; daarbij levert hij puntsgewijs kritiek op alle inhoudelijke beweringen die religie doet, zoals de aard van God, het bestaan van de ziel, het geloof in wonderen, hemel en hel, de goddelijke rechten van vorsten, de rol van de priesters, en vele andere dogma’s en tradities. Hoewel het extreme materialisme en determinisme (voorbestemdheid) van zijn filosofie zelfs sommige van zijn collega’s stoorde (Voltaire beschuldigde Holbach van het beroven van de mensheid van troost en hoop), bleef Holbachs werk invloedrijk ook na zijn dood invloedrijk, en lijkt het in vele opzichten een voorbode van veel filosofie van deze tijd.

 

Forum