Even wat gelovigen in de gordijnen jagen

Even wat gelovigen (1) in de gordijnen jagen
Simon Rozendaal

http://www.elsevier.nl/web/simonrozendaal/evenwatgelovigenindegordijnenjagen.htm

 

Sorry, ik kan het niet laten maar het is soms zo heerlijk om die steile types die denken dat je de bijbel dan wel de koran letterlijk moet nemen, in de gordijnen te jagen.

 

Daar gaat 'ie.

 

In C2W, het tweewekelijks vakblad voor chemici, staat een aardig artikel over de oersoep. U weet, de meeste wetenschapsmensen denken dat de eerste organische bouwstenen voor het leven een paar miljard jaar geleden zijn ontstaan vanuit een levenloze oersoep. Uit die bouwstenen is toen een primitief virus of zo ontstaan en daarvandaan vervolgens de hele santenkraam.

 

Het tweede, biologische, deel van deze genesisversie is nog een gatenkaas, maar het eerste, chemische, deel is zelfs meer gat dan kaas. De oudste fossielen zijn cyanobacteriën van 3,5 miljard jaar oud en die bevatten al DNA. Daarvoor zit nog heel veel evolutie maar daarover tasten we in het duister. Maar toch, zo langzamerhand trekt de mist op.

 

De oceaan 
Stanley Miller en Harold Urey (2) lieten in de jaren vijftig twee liter water (de oceaan) koken onder een atmosfeer van methaan, ammoniak en waterstof. In het lab condenseerde de waterdamp in koelers en regende aldus terug in de oceaan. Bovenin bliksemde het: het gasmengsel werd blootgesteld aan ontladingen.

 

Na een week koken zaten er in de 'oceaan' hydroxyzuren en aminozuren, bouwstenen voor levende wezens. Aldus is het idee van een oersoep geboren.

 

Maar hoe kom je van aminozuren naar DNA, het 'levende molecuul'? Tegenwoordig denken de meeste onderzoekers dat het via RNA, een broertje van DNA, is verlopen. Maar ook die stap is nog veel te groot. RNA is te kwetsbaar.

 

Murchison-meteoriet
Er zijn allerlei hypothesen. Bijvoorbeeld dat RNA bij warmwaterbronnen in de diepzee ontstond en daar beschermd was tegen het uv-licht van de zon. Of dat de eerste organische moleculen ontstonden op het mineraal pyriet. Of (wat ze in Leiden denken) op roet. Of dat ze via meteorieten op aarde kwamen: op de beroemde Murchison-meteoriet zijn ooit de nucleïnezuren adenine, guanine en uracil (en dan kom je al in de buurt van DNA) aangetroffen en ruim zeventig aminozuren.Murchison-meteoriet

 

De Amerikaanse hoogleraar Jack Szostak is bezig om in de reageerbuis primitieve vormen van leven te maken, zogeheten protocellen. Hij heeft al levenloze bolletjes vetzuren die in staat zijn hun eigen groei te katalyseren. Anders gezegd: ze vertonen een primitieve vorm van voortplanting.

 

Het schiet op dus.

 

Ps. Waarde gelovigen, kom maar weer uit die gordijnen, hoor. Van mij kunt u vasthouden aan de opvatting dat er een opperwezen achter dit alles – dus ook de oersoep, de protocellen en het RNA – zat, maar zo langzamerhand kunt u er moeilijk meer omheen dat er miljarden jaren geleden zowel een chemische als een biologische evolutie is geweest.

 

NOTEN

 

(1) Geloof en wetenschap moeten maar beter uit elkaars buurt blijven. Bij geloof gaat het om subjectieve beleving, in de wetenschap om objectieve waarneming. Waar mensen de twee gaan mengen krijg je dwingende dogmata of pseudowetenschap.

 

Wetenschappers weten niet alles. Creationisten varen wel bij hiaten in onze kennis. Die gaten worden dan opgevuld door te wijzen op een of andere schepper (waar komt die vandaan?). Gaten in kennis worden als zwakte gezien. Ten onrechte. Juist datgene wat we niet weten, wordt onderzocht. Gelovigen doen zg. wetenschappelijk onderzoek om de gaten zo groot mogelijk te houden. Maar, er is geen houden aan. De aarde is rond. Evolutie zie je om je heen. God in geen velden of wegen te bekennen. Evolutie is geen toeval, maar een proces waarbij over geweldig lange tijd telkens kleine veranderingen plaatsgrijpen. De mens was er niet in 1 oogopslag. Dat heeft 3.5 miljard jaar geduurd.
Maar nu je eenmaal de vraag hebt gesteld, komt de wedervraag: bewijs onomstotelijk het bestaan van god. Lukt je dat, dan aanvaardt de wetenschap (en de atheist) dat!

 

In de wetenschap is al ontzettend veel "bewezen" buiten elke redelijke twijfel zodat allerlei religieuze prietpraat kon worden opgedoekt. Daarnaast bestaat er altijd nog zoiets als wetenschappelijke theoriën waarvoor men op zoek gaat/is naar" bewijzen."

 

Zolang die theoriën nog niet bewezen zijn, roepen gelovigen "Zie je wel? God bestaat want dit moet de hand van een schepper zijn." Ja, zo lust ik er ook nog een. Doe mij dan maar de nog te bewijzen theoriën. Een veel plausibeler uitgangspunt dan dat gekakel over een onstoffelijke tovenaar.

 

(2) Tegen de ooersoeptheorie op basis van de experimenten van Urey en Miller bestaan ook nogal wat bedenkingen. Zo veronderstelt dit experiment dat de dampkring reducerend moet zijn geweest. Het zou dus betekenen dat er zich waterstof in de dampkring zou hebben bevonden en dat is onwaarschijnlijk. Ook moet dan een onvoorstelbare hoeveelheid organisch materiaal zijn gevormd om in zee een "soep" te krijgen.

 

(3)Een andere theorie is die van de Duitse chemicus Gunther Wachtershauser.Die gaat uit van de vorming van pyriet en waterstof uit zwavelijzer en zwavelwaterstof. Dat pyriet katalyseert de vorming van carbonzuren (mierenzuur, azijnzuur, enz.). Via vorming van fosfoglyceriden komen we tot de micellen, membraanvormige structuren. Tenslotte ontstaat de prebiotische cel. En daarbinnen vinden verdergaande reacties plaats die leiden tot de vorming van RNA en daarna DNA.

 

Terug naar overzichtspagina
Terug naar menu Abiogenese
Forum