Evolutie en abiogenesis?

EVOLUTIE EN ABIOGENESIS?
Gert Korthof

http://evolutie.blog.com/

 

'het ontstaan van het leven' en 'het ontstaan van soorten' worden door veel creationisten (en sommige theistische evolutionisten) door elkaar gehaald!(*) Darwin( en de huidige evolutiebiologie ) had helemaal geen theorie over het ontstaan van het leven op aarde. Darwin gaf een theorie over het ontstaan van soorten. Niet over het "ontstaan" van de eerste levensvormen

 

Darwin had zelfs helemaal geen theorie over het ontstaan van het leven. Darwin verzamelde argumenten en feiten die voldoende waren om de constantheid van soorten te ondermijnen (Linnaeus), gemeenschappelijke afstamming van al het leven zeer waarschijnlijk te maken (common descent) en natuurlijke selectie als een hypothese voor het mechanisme aannemelijk te maken..

 

Dat is het fundament voor de evolutietheorie. Dat staat als een huis.

 

De biologische evolutietheorie staat los van het ontstaan van het leven. Darwin's theorie verklaart het ontstaan van soorten uit één of meerdere eerste levensvormen. De allereerste levensvorm wordt als uitgangspunt genomen. Het ontstaan van de eerste levensvormen is een apart probleem dat helemaal niets afdoet aan de adequaatheid van Darwin's evolutietheorie. Wat Darwin deed was gewoon "Grote vragen opsplitsen in kleinere brokjes" En dat geldt voor de huidige evolutietheorie net zo goed als die van Darwin. Natuurlijk is het ontstaan van het eerste leven een noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van alle andere levensvormen. Maar dat ondermijnt Darwin's evolutietheorie niet!

 

(*)
Door het dubbelzinnig gebruik van de term 'evolutietheorie' brengen deze mensen de onzekerheid over het ontstaan van leven over op de evolutietheorie in strikte zin. Ze doen dit bewust of onbewust.  Theistische evolutionisten vertellen af en toe dat ze in intelligent ontwerp "geloven ", zonder in "Intelligent Design als wetenschappelijke theorie "te geloven. Misschien dromen ze ook wel over de "ineenstorting van de evolutietheorie" ?

 

Terug naar overzichtspagina
Terug naar menu Abiogenese
Forum