Ontstaan van virussen

ONTSTAAN VAN VIRUSSEN

http://www.wetenschapsforum.nl/viewtopic.php?t=141

 

T.a.v. het ontstaan van virussen zijn er 3 opties:
a) virussen zijn net als alle andere levensvormen geëvolueerd uit de oersoep. Eigenlijk het minst waarschijnlijk/voorkomend, omdat virussen obligatoire parasieten zijn: ze kunnen niet buiten de gastheercel leven en zijn buitengewoon goed aangepast aan het leven in de cel. Het ligt dus voor de hand te veronderstellen dat virussen uit andere levensvormen evolueren. Er zijn minder en minder mensen die de oersoep hypothese als juist ervaren: De belangrijkste reden is dat ze niet geloven dat de concentratie hoog genoeg kon zijn om organische moleculen te doen ontstaan. Optie hier is dat ze ontstaan in plaatsen die sporadisch droog komen te staan of op kleien. Deze klei theorie vind ik het leukst en redelijk aanneembaar. Deze theorie stelt dat de kleien dienden als templates voor organische molecules. Dit is mogelijk omdat kleien vele ladingen dragen waar kleine moleculen kunnen aan aan hechten en dan met klei als katalysator kunnen reageren met elkaar. Andere hypothesen zijn er ook nog,

 

b) virussen zijn geevolueerd uit gemuteerde bacteriën
Niettegenstaande dat er sterke aanwijzingen zijn dat enkele virussen een bacteriële oorsprong hebben (omdat ze een typisch bacterieel onderdeel hebben: Een virus is enkel een proteïne kapsel met DNA of RNA: Bacterieel RNA zit ook in sommige virussen hetgeen niet moeilijk is aangezien virussen (bacteriofagen) zich voortplanten in bacteriën en dus makkelijk eens een stukje genoom kunnen lenen, lijkt het feit dat er slechts enkele 'tussenvormen' tussen virussen en bacteriën bestaan (mycoplasma,
chlamydia, ricketssiae) ook deze optie b) in het algemeen erg onwaarschijnlijk te maken.

 

c) Een virus is een stukje DNA of RNA dat zich in een proteïne kapsel bevindt en bij binding of endocytose in een cel binnen komt, waarna het virusgenoom verscheidene malen verdubbeld, of gewoon latent aanwezig blijft of zich gaat inschrijven/inbouwen/invoegen in het genoom van de cel (waarbij bijkomende "instructies" (programma's = informatie) in het gastheer-genoom zelf worden ingevoerd).

 

Wat zit er in een virus?
een genoom(DNA of RNA), en soms eiwitten.: Dit alles zit in een kapsel.

 

Wat moet er aan eigenschappen aanwezig zijn?
-het genoom moet zich kunnen verdubbelen, dus er moet minimum een promotor aanwezig zijn die compatibel is met de polymerases van de gast cel.
-dit alles moet in een of andere soort kapsel zitten.
-op het genoom moeten dus genen zitten die coderen voor de onderdelen van het kapsel en genen die coderen voor chaperon eiwitten die het kapsel maken en het
genoom inbrengen .

 

Plasmiden
zijn stukjes DNA die genen bevatten en zichzelf kunnen repliceren, transposons kunnen dit ook. Beide kunnen terug in het genoom binnen gebracht worden.

 

Werkhypothese/speculatie?
Op een gegeven moment is er in een cel een plasmide die door de cel niet aanvaard wordt (het wordt afgevoerd en/of afgestoten). Deze plasmide zou dan in een " isolerend kapsel"( een soort vuilniszak die de afgeschreven plasmide makkelijker laat afvoeren) gebracht kunnen worden om dan via exocythose naar buiten gebracht te worden.
Als nu de genen voor dat kapsel aanwezig zijn in de plasmide krijgt men toch een virus die zowel de genen bevat om te verdubbelen als de genen die coderen voor het kapsel.

 

Ik denk dat: virussen eerder stukken genoom zijn die ooit zijn vrijgekomen/losgelaten /uitgestoten als "afvalprodukten" en "slakken " ipv cellen die al hun metabolische eigenschappen hebben verloren. Uit de 'oerbacterie' is al snel een 'oervirus' ontstaan.
Vervolgens zijn alle bacterien die wij kennen uit deze oerbacterie ontstaan en alle virussen uit het oervirus.
Een middenweg tussen opties a) en b) dus.

c) virussen zijn geevolueerd uit gemuteerde gastheercellen (van hogere levensvormen zoals de mens) : het meest waarschijnlijk/voorkomend.
Gezien de perfecte aanpassing van de meeste virussen aan het parasitaire leven in de gastheercel, is deze optie c) volgens mij nog altijd de meest
populaire. Maar ik heb moeite om een concrete voorstelling te maken hoe een lichaamscel muteert (degenereert?) tot virus...

 

Een oplossing zou zijn een combinatie van b) en c) Alles wat je nodig hebt om een virus te maken is DNA/RNA en een gastheercel. Het is het meest logisch dat eerst een specifieke DNA/RNA-streng is ontstaan in een cel, waaruit vervolgens een virus is ontstaan. Vanuit deze theorie zijn de virussen dus geëvolueerd uit levende cellen, maar dan indirect (via DNA/RNA).

 

Terug naar overzichtspagina
Terug naar menu Abiogenese