RNA Wereld

RNA Wereld

 Bron: http://www.amc.nl/index.html?pid=1329&uitgaveid=25&contentitemid=203&itemid=101

 

Een definitie van leven die het meest aanvaard wordt en die we waarschijnlijk door alle biologen zullen horen verdedigen, stelt dat we kunnen spreken van levend materiaal vanaf de moment dat we een individuele cel hebben met daarin genetisch materiaal én proteïnen die gecodeerd worden door dat genetisch materiaal. Een eerste hypothese stelt . dat leven zou kunnen ontstaan zijn op basis van genetisch materiaal in een RNA-wereld en dat dat genetisch materiaal ook op zichzelf, aangezien het bepaalde processen kan uitvoeren, al als een vorm van leven kan worden beschouwd

 

Wanneer wij kijken naar een bestaande cel dan worden de aminozuren aanwezig in een cel steeds gecodeerd door de genen in die cel. Maar we weten dat de primitieve aarde aminozuren, de bestanddelen van proteïnen, mogelijk ook op zichzelf bestaan hebben ( Miller experimenten ) en dat die ook bepaalde reacties konden uitvoeren. Met als gevolg dat we dat ook leven zouden kunnen noemen, aangezien ze een vorm van metabolische reacties uitvoeren die vergelijkbaar zijn met de aminozuren in vandaag bestaande cellen.

 

Nu, er is al een aantal jaren een discussie of we nanobacteriën kunnen definiëren als leven en onlangs heeft de medische wereld uiteindelijk erkend dat ook nanobacteriën die zeer minuscule bacteriën zijn en een kleine hoeveelheid genetisch materiaal hebben, ook als leven begrepen kunnen worden en zelfs er kunnen voor zorgen dat bepaalde ziektes ontstaan in organismen."

 

Wat de oorspronkelijke replicators waren, weten we niet. Waarschijnlijk ging het om zeer eenvoudige en primitieve zelfreplicerende moleculen. Maar na verloop van tijd had zich, zo vermoeden veel deskundigen, een meer geavanceerd replicatiesysteem ontwikkeld dat gebaseerd was op de RNA-molecule (ribonucleïnezuur). Dit is de theorie van de “RNA-wereld”, die niet bewezen is, maar die zeer plausibel wordt.  Overal worden riboswitches aangetroffen. Dat maakt het bestaan van een complete RNA-wereld in de oersoep steeds waarschijnlijker.

 

Een andere mogelijkheid is PNA, peptide nucleic acid. Dit is een combinatie van erfelijk materiaal (vergelijkbaar met RNA en DNA) en aminozuren (bouwsteen van eiwitten) en zou daarmee de voorloper van de specialisatie van RNA / DNA / eiwit kunnen zijn. Het vormen van een cel (hokje) gebeurd natuurlijk door de afscheiding van de buitenwereld.Daarvoor is in eerste instantie een lipide dubbellaag nodig, maar deze ontstaat spontaan bij het oplossen van vetten in water.

 

Terug naar overzichtspagina
Terug naar menu Abiogenese
Forum