Hans Jansen

De egoïst Max Stirner door Hans Jansen

De egoïst max stirnerPleitbezorger van het ‘egoïsme’

 

Onbegrepen, verguist, vergeten, eeuwig dissident; tot deze kwalificaties veroordeeld, bleef het werk van filosoof Max Stirner voor velen onbekend. Als pleitbezorger van het ‘egoïsme’ werd Stirner jarenlang doodgezwegen omdat hij in zijn boek De enkeling en zijn eigendom de grondgedachten van alle populaire ideologieën resoluut naar het rijk der sprookjes verwees. Nu in het westen het tijdperk van deze grote stromingen aan belang hebben ingeboet, vinden Stirners opvattingen steeds meer weerklank...

Hans Jansen - 'Nieuwe Inleiding tot de Islam' en 'Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten'

Johannes (Hans) J.G. Jansen 

Nieuwe inleiding tot de islam / druk 2<br>J.J.G. Jansen
Nieuwe inleiding tot de islam / druk 2
J.J.G. Jansen

 

Recensie(s): NBD|Biblion:
Deze inleiding tot de islam is met name bedoeld voor lezers die zich bezighouden met teksten die geschreven zijn door moslims en die uitgaan van een zekere voorkennis van bepaalde islamitische uitgangspunten, en voor mensen die te maken krijgen met islamitische standpunten en die willen weten...