Michel Onfray

Michel Onfray over Meslier

I. Over ene Jean Meslier

Is het niet verbazingwekkend dat de gangbare geschiedschrijving geen enkele plaats inruimt voor een atheïstische priester ten tijde van het bewind van Lodewijk XIV? Hij was meer dan dat, hij was een revolutionaire communist en internationalist, door en door materialist, een overtuigde hedonist, een oprecht hartstochtelijke en wrekende, anti-christelijke vervloeker, maar ook, en vooral, een filosoof in de volle en ware zin des woords, een filosoof die...

Michel Onfray - Atheologie

Michel Onfray

De Franse filosoof Michel Onfray publiceert een controversieel boek onder de titel Atheologie, waarin hij de grondslagen van de drie monotheïstische godsdiensten frontaal aanvalt. Aanrader!


Atheologie
Michel Onfray

 

Michel Onfray:
De hoofdzonden van jodendom, christendom en islam. Een toegankelijk boek voor lezers die informatie wensen over de positie van 'het niet geloven in een godheid' gezien...