Ouweneel

Overzichtspagina Dwalingen van Ouweneel

DE DWALINGEN VAN OUWENEEL

(deze pagina wordt bijgewerkt zodra er nieuwe online artikelen komen)

De god die isEen overzicht van kritische reacties op het werk van Theoloog Willem Ouweneel, en dan met name gericht op zijn strijdschrift tegen het atheïsme 'De God die is. Waarom ik geen atheïst ben.'

Dwalingen van Ouweneel. In het maandblad van vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte is deze maand (october 2008) een artikel te lezen over een aantal missers van dhr. Ouweneel in diens boek 'De God die is. Waarom ik geen atheïst ben.' Zodra het artikel online te lezen is, zal op deze pagina...

Sterven zonder Jezus!

‘I am not the least afraid to die.’

Charles Darwin. (1809-1882)

 

Inleiding:
In zijn boek ‘De God die is’" vergelijkt Willem Ouweneel zijn christelijke geloof met het beluisteren van klassieke muziek, of het drinken van Bourgogne: ‘Mahler moet je leren beluisteren. Bourgogne moet je leren drinken. De Bijbel moet je leren lezen.
De atheïst vergelijkt hij met iemand die junkfood prefereert boven een vijfgangenmenu uit de haute cuisine: ‘De atheïst die zo eens even in de Bijbel geneusd heeft, om die vervolgens minachtend te bejegenen, doet me denken aan de jongen wiens lievelingsmenu bestaat uit junkfood en die dan een vijfgangenmenu uit de haute cuisine krijgt voorgeschoteld....

'.....daar zal geween zijn en knersing der tanden!'

‘I had rather live with the woman I love in a world full of trouble, than to live in heaven with nobody but men.’

Robert Green Ingersoll. (1833-1899)

 

Eén ding dat me is bijgebleven na het lezen van Willem J. Ouweneel’s boek (De God die is), is het feit dat hij weinig aandacht heeft voor het hiernamaals. De weinige keren dat er in het boek gesproken wordt over het hiernamaals, dan betreft het meestal citaten van anderen of Bijbelverzen. Het overgrote gedeelte van het boek bestaat uit persoonlijke verhalen van...