Christendom

De Rehabilitatie van Lucifer

heaven and hell

Deel 1: De moordenaar van den beginne.

Het oude testament is een geschrift waar veel moderne christenen niet graag over praten. Natuurlijk kent men alle verhalen over de zondeval, de toren van Babel en de zondvloed. Maar echt diep er in duiken doet men liever niet, hetgeen niet zo verwonderlijk is daar Jahwe, de god van het oude testament, vaak niet voldoet aan het godsbeeld van de liefdevolle Vader, dat velen menen te kennen uit het nieuwe testament....

Pagina's