Dan Barker

'Wat is een vrijdenker?' (Dan Barker)

What is a Freethinker? - Dan Barker

vrij-den-ker n. een persoon die zich een mening over religie vormt op basis van de rede, onafhankelijk van traditie, autoriteit, of gevestigd geloof. Tot de vrijdenkers behoren ook de atheïsten, agnosten en rationalisten.

Iemand die zich conformeert aan een bijbel, geloofsovertuiging, of Messias kan geen vrijdenker zijn. Voor een vrijdenker zijn openbaring en geloof ongeldig en orthodoxie is geen garantie voor waarheid.

 

'Atheïsme kan levens veranderen' door Dan Barker (de predikant die atheïst werd)

Dan Barker, de predikant die atheïst werd

I came to the point of encounter where I realized I was no longwinced at the lier a Christian. I was a brand new baby atheïst – born again! Having emerged from the warm comfrorts of the womb I ght and shivered at the cold. But I was alive, it was worth the trauma.’

(Dan Barker. Ex-predikant.)

‘De kwestie van theïsme of atheïsme is niet een kwestie van rationele argumenten alleen, maar een diep existentiële zaak’, verklaart Willem J. Ouweneel in het tweede hoofdstuk van zijn boek ‘De God die is’.

'Waarom Jezus?' door Dan Barker (1993)

Jezus is altijd in ere gehouden door zowel Christenen als niet Christenen. Of hij wel of niet heeft bestaan, of goddelijk was, doet daar niets aan af, velen hebben verklaart dat de nieuw testamentische Christus het grootste voorbeeld was voor een hoogstaande moraal. Velen geloven dat zijn onderwijs, mits goed begrepen en nagevolgd, deze wereld zal verbeteren.

Is dat waar? Verdient Jezus de wereldwijde aanbidding die hij heeft ontvangen? Laten we eens kijken wat hij heeft gezegd en gedaan.