harun yahya

Harun Yahya ontmaskerd!

Voorwoord

 

Bij de term creationisme denken de meeste mensen al snel aan conservatieve Amerikaanse christenen. Maar ook in de islamitische wereld wint dit fenomeen aan populariteit. Het meest invloedrijk is de Turkse auteur Adnan Oktar die onder het pseudoniem Harun Yahya schrijft. Ondanks de groeiende propagandastroom op internet en via boeken en dvd’s, zijn er bar weinig sceptici die dit islamitische creationisme serieus nemen. Dit is heel vreemd want Harun Yahya doet zeer ferme uitspraken. Zijn boek ‘Het bedrog van de evolutieleer’ staat vol met citaten als: ‘De wortel van het terrorisme is niet een van de goddelijke religies, (jodendom, christendom en islam) maar het is het atheïsme, en een uiting van het atheïsme van onze tijd: 'Darwinisme' en 'materialisme'....

Er staat geen wetenschap in de Koran!

INLEIDING.

Thomas Henry Huxley, een groot Engels natuuronderzoeker en filosoof heeft eens gezegd: ‘Het is mijn taak mijn strevingen te leren zich naar de feiten te voegen, niet te trachten de feiten in overeenstemming te brengen met mijn strevingen.
Deze houding is kenmerkend voor de ware wetenschapper. Religieuze fanatici uit de meest uiteenlopende stromingen hebben echter bijna altijd het tegenovergestelde gedaan, en hebben getracht de inhoud van de religieuze geschriften in overeenstemming te brengen met de feiten uit de wetenschappen. De meest absurde claims op dit gebied komen op dit moment grotendeels uit het islamitische kamp.