Ingersoll

'Over het doden van rivalen' door Robert Ingersoll (1833-1899)

Robert Green IngersollIs het gerechtvaardigd voor een man of vrouw om rivalen te doden?

Is het gerechtvaardigd voor een man om de minnaar van zijn vrouw te doden?

Is het gerechtvaardigd voor een vrouw om de maîtresse van haar man te doden?

Deze drie vragen komen in feite op hetzelfde neer, en één antwoord zal genoeg zijn om al deze vragen te beantwoorden.

In de eerste plaats zullen we inzicht moeten krijgen in de ware relatie die bestaat, of zou moeten bestaan, tussen man en vrouw.

'Over de Heilige Schrift' door Robert G. Ingersoll (1894)

Robert IngersollIemand zou de waarheid moeten vertellen over de Bijbel. De predikanten durven het niet, omdat ze verjaagd zouden worden van hun kansels. De professoren in universiteiten durven het niet, omdat ze hun baan kwijt zouden raken. Politici durven het niet. Zij zouden stemmen verliezen. Redacteuren durven het niet. Zij zouden abonnees kwijtraken. Handelaren durven het niet, want zij zouden klanten verliezen. Beroemdheden durven ...

Ingersoll's redevoering tegen de slavernij (1867)

Robert IngersollInleiding van de redactie:  Deze redevoering uit 1867 van Robert Ingersoll maakt deel uit van een aantal historische documenten die wij naar het Nederlands hebben vertaald of nog zullen vertalen.

 

Vrijdenkers hebben altijd vooropgelopen in de strijd tegen onderdrukking en uitbuiting, en Robert Ingersoll heeft zich in zijn essay's en toespraken altijd uitgesproken tegen de wreedheden van de slavernij en de ongelijkwaardige behandeling van vrouwen. Desondanks vind ik dat Ingersoll door sommige...

'Voltaire' Een redevoering van Robert Ingersoll (1892)

VoltaireInleiding van de redactie:

 

Bij deze lezing van Robert Ingersoll willen we een paar kanttekeningen zetten. Voor zover ons bekend bevat het artikel geen onwaarheden, maar naar ons idee wordt Voltaire door Ingersoll wél te eenzijdig opgehemeld. Er moet gezegd worden dat Voltaire uitspraken heeft gedaan die voor veel mensen uit deze tijd primitief overkomen. Zo noemde hij de joden ooit een barbaars en verwerpelijk volk, en geloofde hij dat mensen boven de negers staan, zoals negers boven de apen staan...

'Waarom ik een agnost ben' door Robert Ingersoll (1896)

Robert Green IngersollVoor het overgrote deel erven wij onze meningen. We zijn de erfgenamen van gebruiken en mentale gewoonten. Onze overtuigingen, net als de manier waarop we ons kleden, hangen af van waar we zijn geboren. We zijn gevormd en gemodelleerd door onze omgeving.

 

Omgeving is een beeldhouwer, een schilder.

 

Als we waren geboren in Constantinopel....

'Huxley en agnosticisme' door Robert Green Ingersoll (1899)

Robert IngersollIn de februari editie van de Ninetheenth Century, 1889, is een artikel te lezen van Professor Huxley, getiteld ‘Agnosticism.’ Het schijnt dat er in oktober, 1888, een kerkelijk congress is gehouden in Manchester, en dat het hoofd van het King’s College het onderwerp 'Agnosticisme' aan het publiek voorlegde en het volgende verklaarde:

Voor een mens is het, om te ontkomen aan dit geloofsartikel, niet relevant om te bepleiten dat hij geheel geen wetenschappelijke kennis heeft van een onzichtbare wereld,...

'De Joden' door Robert G. Ingersoll

Een aanklacht tegen het Christelijke antisemitisme. Door Robert G. Ingersoll. (1833-1899)

Robert G. IngersollToen ik een kind was, werd mij geleerd dat de Joden buitengewoon hardvochtige en wrede mensen waren, en dat zij zó verstoken waren van de fijnere gevoelens, dat zij kort voor die tijd de enige volmaakte mens die ooit op de aarde was verschenen hadden gekruisigd; dat deze volmaakte mens tevens een volmaakte God was, en dat de Joden waarlijk hun handen hadden bezoedeld met het bloed van de Oneindige....