Overzichtspagina Historische Documenten

Anton Constandse (1899-1985)

Stirner en het soevereine ik
Ludwig Feuerbach en zijn wijsbegeerte van het Atheïsme

 

 

Clarence Darrow (1857-1938)

Het waanidee van ontwerp en doelmatigheid

 

Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919)

Atheïsme (1922)
De onsterfelijkheid der ziel (1922)
Vrij denken en vrijdenken (1922)
Vrijdenkers en het militarisme (1922)
De bewijzen van het Godsbestaan (1922)
Het teleologisch godsbewijs (1922)
Nog eenige aangevoerde godsbewijzen (1922)

 

 

Thomas A. Edison (1847-1931)

De filosofie van Thomas Paine (1925)

 

Epicurus (341-271 VC)

Citaten van Epicurus Enkele citaten van Epicurus; Een verkeerd begrepen filosoof

 

Robert G. Ingersoll (1833-1899)

Ingersoll's redevoering tegen de slavernij uit 1867
'De Joden'  Een aanklacht tegen het christelijke antisemitisme, door Robert G. Ingersoll (1833-1899)
Over de heilige Schrift Robert Ingersoll. (1894)
Over het doden van rivalen Een nog altijd actueel vertoog van Robert Ingersoll tegen eerwraak en het doden van rivalen
'Waarom ik een agnost ben'  Robert G. Ingersoll (1896)
'Huxley en agnosticisme'  Robert Ingersoll (1889)
'Voltaire'  Redevoering van Robert Ingersoll. Gehouden voor de Chicago Press Club op 8 Oct. 1892

 

Julien Offray de Lamettrie (1709-1751)

De mens een machine (1748)

 

 

P.H. van Moerkerken in 'de vrije bladen' Februari 1948

Adriaan Koerbagh - Een strijder voor het vrije denken (Een biografie van Adriaan Koerbagh  (1632-1669), schrijver van Nederlands enige verboden woordenboek.)

 

 

Bertrand Russell (1872-1970)

Waarom ik geen christen ben
Ben ik een atheïst, of ben ik een agnost?
Wat is een agnost?
De nachtmerrie van de theoloog

 

Adam Smith  (1723-1790)

De dood van David Hume - Een artikel van ons met daarbij een vertaling van de brief van Adam Smith over de laatste dagen van David Hume.

 

Max Stirner (1806-1856)

De enige en zijn eigendom (1844)
 

Mark Twain (1835-1910)

Brieven verzonden vanaf de aarde
Kleine Betsie
Het verdoemde mensengeslacht

 

Misschien wel de meest radicale tekst van de Verlichting 1777

Vertoog over de drie bedriegers