Boeken en DVD's

Ruth Hurmence Green - The born again skeptic's guide to the bible

Ruth Hurmence Green

The born again skeptic's guide to the bible

The born again skeptic's guide to the bible
ISBN 1-877733-01-6
http://www.amazon.com/gp/product/1877733016

 

“Many theists are taught only selected portions of the Bible. They conveniently gloss over the more horrific aspects. Ruth takes all passages into account, those where God is shown to be grand and those where he’s spiteful, cruel and morally repugnant.” — Anonymous Amazon.com Review

Richard Dawkins - 'God als misvatting' en 'Verhaal van onze voorouders'

Richard Dawkins

GOD als misvatting<br>Richard Dawkins
GOD als misvatting
Richard Dawkins

 

Beschrijving:
In zijn onnavolgbare, pakkende, soms geestige stijl richt Richard Dawkins zijn scherpzinnige pijlen op het geloof in een bovennatuurlijke god. Dawkins bekritiseert het godsidee in al zijn vormen, van de door seks geobsedeerde tiran van...

Robert Ingersoll - Diverse boeken

Robert Ingersoll

Some Mistakes of Moses<br>Robert G. Ingersoll
Some Mistakes of Moses
Robert G. Ingersoll

 

Some Mistakes of Moses.
There was a time when a falsehood, fulminated from the pulpit, smote like a sword; but, the supply having greatly exceeded the demand, clerical misrepresentation has at last become almost an innocent amusement. Remembering that only a few years ago men, women, and even children, were imprisoned, ...

Oriana Fallaci - 'De kracht van de rede' en 'De woede en de trots'

Oriana Fallaci

De kracht van de rede<br>Oriana Fallaci
De kracht van de rede
Oriana Fallaci

 

Beschrijving
Twee jaar na de dertigste druk van De woede en de trots, waarvan in Italië meer dan een miljoen exemplaren werden verkocht, wilde Oriana Fallaci een postscriptum schrijven naar aanleiding van de nietsontziende kritiek en de doodsbedreigingen die zijn ontving. Maar toen ze klaar ...

John Polkinghorne - Quantumtheorie

John Polkinghorne

Quantumtheorie<br>John Polkinghorne
Quantumtheorie
John Polkinghorne

 

Beschrijving:
`De ontdekking van de moderne quantumtheorie in het midden van de jaren ´20 van de 20e eeuw bracht de grootste ommekeer in ons denken over het wezen van de fysische werkelijkheid teweeg sinds de tijd van Isaac Newton. Hoewel voor een gedetailleerde beschrijving van de theorie....

Stephen Hawking - Een korte geschiedenis van de tijd

Stephen Hawking

Een Korte Geschiedenis van de Tijd<br>S.W. Hawking & L. Mlodinov
Een Korte Geschiedenis van de Tijd
S.W. Hawking & L. Mlodinov

 

Beschrijving:
De afstand van de planeten en de sterren tot de aarde is moeilijk voor te stellen. De oude Chinezen bouwden stenen torens om de sterren van dichtbij te kunnen bekijken. Een natuurlijke reactie als je bedenkt dat wij gaan ervaring hebben met de enorme afstanden in de ruimte...

Michel Onfray - Atheologie

Michel Onfray

De Franse filosoof Michel Onfray publiceert een controversieel boek onder de titel Atheologie, waarin hij de grondslagen van de drie monotheïstische godsdiensten frontaal aanvalt. Aanrader!


Atheologie
Michel Onfray

 

Michel Onfray:
De hoofdzonden van jodendom, christendom en islam. Een toegankelijk boek voor lezers die informatie wensen over de positie van 'het niet geloven in een godheid' gezien...

Marie en Irene Curie

Marie & Irene Curie

Marie & Irene Curie<br>G. Noordenbos
Marie & Irene Curie
G. Noordenbos

 

Beschrijving
In 1903, precies honderd jaar geleden, ontving Marie Curie als eerste vrouw de Nobelprijs voor de Wetenschap, gevolgd door een tweede Nobelprijs in 1911. Ook haar dochter Irène Joliot-Curie kreeg de Nobelprijs voor de wetenschap in 1935. Marie & Irène Curie schetst....

Marcel Hulspas - En de zee spleet in tweeën

Marcel Hulspas

En de zee spleet in tweeën
M. Hulspas

 

Beschrijving:
Dit unieke werk is bestemd voor iedereen die zich werkelijk interesseert in de geschiedenis van het ontstaan van het Oude Testament. Verstokte atheïsten, kritische denkers en oprecht nieuwsgierige, intelligente gelovigen zullen dit boek, stampvol met nieuwe feiten, verslinden.

Maarten 't Hart - 'Wie god verlaat heeft niets te vrezen' en 'De schrift betwist'

Maarten 't Hart

 Wie God verlaat heeft niets te vrezen<br>Maarten 't Hart
Wie God verlaat heeft niets te vrezen
Maarten 't Hart

 

Beschrijving:
Dat de inhoud van preken en bijbeloverdenkingen vaak niet strookt met datgene wat je in de bijbel leest, wist Maarten 't Hart als kind al. Over de twijfel die hij van jongsaf aan gekend heeft, onder andere door verbazingwekkende ontdekkingen in de Schrift, heeft hij een serie alternatieve bijbeloverdenkinen voor de krant...

Hans Jansen - 'Nieuwe Inleiding tot de Islam' en 'Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten'

Johannes (Hans) J.G. Jansen 

Nieuwe inleiding tot de islam / druk 2<br>J.J.G. Jansen
Nieuwe inleiding tot de islam / druk 2
J.J.G. Jansen

 

Recensie(s): NBD|Biblion:
Deze inleiding tot de islam is met name bedoeld voor lezers die zich bezighouden met teksten die geschreven zijn door moslims en die uitgaan van een zekere voorkennis van bepaalde islamitische uitgangspunten, en voor mensen die te maken krijgen met islamitische standpunten en die willen weten...

Ibn Warraq - Why I am not a muslim e.a.

Ibn Warraq
Why I am not a muslim

Why I Am Not a Muslim<br>Ibn Warraq
Why I Am Not a Muslim
Ibn Warraq

 

Warraq is a pseudonym for a Pakistan former zealot, who does not claim to be a scholar or specialist himself, but quotes and paraphrases those who are, to augment the account of his own experiences and beliefs. This is a reprint of a 1995 publication. Annotation (c) Book News, Inc., Portland, OR (booknews.com).  ISBN 0-87975-984-4

Herman Philipse - Diverse boeken

Herman Philipse

Atheistisch manifest & De onredelijkheid van religie<br>Herman Philipse
Atheistisch manifest & De onredelijkheid van religie
Herman Philipse

Atheistisch manifest & De onredelijkheid van religie.
Een herziene, zeer vermeerderde druk van een veelbesproken boek. Je kunt aan het woord god geen beschrijvende inhoud geven zonder in tegenspraak te komen met de rede en met onze wetenschappelijke kennis, toont Philipse aan; het woord is betekenisloos, althans 'in bepaalde contexten'. Deze contexten...

Guus Kuijer - 'Hoe een klein rotgodje God vermoordde' en 'Het boek van alle dingen'

Guus Kuijer

Hoe een klein rotgodje God vermoordde<br>Guus Kuijer
Hoe een klein rotgodje God vermoordde
Guus Kuijer

 

Beschrijving:
Hoe vallen de daden van God en andere bijbelfiguren nog te rijmen met de moraal van de (eenen)twintigste eeuw? Hoe kunnen wij vandaag de dag nog goedkeuren dat een vader zijn zoon offert? Had Abraham God geweigerd zijn zoon naar de berg te brengen als hij even met zijn vrouw had overlegd? Op dit soort vragen...

Pagina's