Artikelen

Vrijdenken is ideologiekritiek

Door Victor Onrust 

Een oude kreet uit de jaren 70, daar moeten we voorzichtig mee zijn. Wat versta ik onder ideologiekritiek. Of beter eerst de vraag: wat is ideologie?

Ideologie is het stelsel van ideeën waarmee individuen hun leven beleven; hun plaats in de (maatschappelijke) wereld definiëren. In de kern draait het om uitspraken als "Ik ben katholiek", "Ik ben socialist" maar het zou ook kunnen zijn "Ik ben een strijder van het dierenbevrijdingsfront" of "Ik ben maar een eenvoudige boerenlul" (Sjef van Oekel/Wim T Schippers). Een ideologie is het algemene antwoord waarvoor iemand gekozen heeft (of waar iemand in grootgebracht is) op levensvragen. De praktische invloed ...

De staart van het staarten verhaal

Na darwin logo 

Creationist Peter Scheele bekritiseert in een artikel op zijn website dat het staartbeentje, de embryonale staart en menselijke staarten bewijsmateriaal vormen voor evolutie. In deze reactie zal ik op de hoofdpunten van zijn kritiek ingaan.
Elk embryo ontwikkelt in de loop van de zwangerschap een staart met somieten, neurale buis en chorda dorsalis, die vervolgens weer afgebroken wordt.
Over het exacte aantal coccygale somieten is enige discrepantie in de literatuur. Bij dieren met een staart ontwikkelt deze staart zich uit hetzelfde weefsel en grofweg op dezelfde manier als bij het menselijk...

Joachim Fest - Ik niet

Joachim Fest – Ik niet

De bezige bij, 348 pagina’s

 

Joachim Fest, historicus en schrijver van gedenkwaardige biografieën over Hitler en Albert Speer heeft na lang aarzelen gehoor gegeven aan het door velen geuite verzoek zijn herinneringen aan zijn jeugd op papier te zetten. Gelukkig maar, want het is een prachtig boek over een afschuwelijke geschiedenis geworden. Eigenlijk is dit boek vooral een ode aan...

Die Leiden des alten Werther?

Er is veel te doen de laatste dagen over het als voltooid ervaren leven. De meningen duikelen over elkaar heen en je struikelt over alle ingenomen posities. En hoe men er ook over denken mag, duidelijk is dat de hedendaagse mens zich een mening aan het vormen is ook over de dood. Het burgerinitiatief verdient onzes inziens alle steun maar er zijn wel degelijk enkele kritische kanttekeningen bij te plaatsen. Belangrijkste punt van kritiek is dat de leeftijdsgrens wel erg arbitrair is. Maar het is goed dat het onderwerp hulp bij zelfdoding zo nadrukkelijk op onze agenda is verschenen. Ook al moeten we ons weinig illusies maken want er zijn voldoende procedures en regeltjes om een plenaire behandeling in de Tweede Kamer te vermijden. Het confessionele volksdeel zal daarvan gretig ...

Evolutie met een staartje

Na darwin logo 

tijdschrift “Versus, Tijdschrift voor Fysiotherapie” onder een andere titel. Om het artikel toegankelijker te maken voor een breder publiek dat niet medisch onderlegd is en het meer toe te spitsen op de evolutie-creatiediscussie, is het artikel aangepast. In het artikel zal de wetenschappelijke benaming, die veelal uit het Latijn komt, gebruikt worden omdat sommige woorden geen Nederlandse vertaling hebben. Ik heb geprobeerd deze termen zo goed mogelijk uit te leggen.

 

De vingerafdruk van evolutie

Na darwin logo 

Haal je hand eens van je muis en neem een ogenblik om de palmzijde te bestuderen. Als je goed kijkt zul je je een patroon van fijne, parallellopende lijntjes gewaarworden die allerlei bochten en spiralen vormen. Je moet ze niet verwarren met de rimpels in je hand die zich vormen waar je hand vaak buigt; het is een heel specifiek oppervlaktestructuur op de gehele hand. Ze zijn het duidelijkst te zien op de vingertoppen, waar ze een concentrisch patroon vormen: de vingerafdrukken.

God als misvatting en Zeeman die uit de bocht vloog. Een recensie.

God als misvatting en Zeeman die uit de bocht vloog

Een recensie

 

god delusionEinsteinbeschimpfung
Dawkins begint zijn betoog in zijn omvangrijke studie God als misvatting door zich van het Einsteiniaanse geloof te ontdoen. Hij betoogt dat Einstein ondubbelzinnig heeft aangegeven niet te geloven in een persoonlijke god en dat zijn opmerkingen over religiositeit – “ik ben een diep religieuze ongelovige” – vooral gezien moeten worden als ...

Darwin, de biografie. Adrian Desmond & James Moore (boekbespreking door Enno Nuy).

ADRIAN DESMOND EN JAMES MOORE - Darwin, de biografie.  

Uitgeverij Nieuw Amsterdam 1991, 817 pagina’ s

DarwinOp een koude en winderige dag in januari 2009 bezocht ik Westminster Abbey in London om het graf van Darwin te bezoeken en er in weerwil van de verbodsbordjes toch enkele foto’ s van te maken. Darwin ligt er gebroederlijk naast zijn confrater Herschel . 

Ik kan u een bezoek aan deze kerk aanbevelen, juist vanwege ...

De intellectuele plicht om atheïst te zijn

Ik las gister een artikel van Richard Rorty, getiteld ‘Religious Faith, Intellectual Responsibility and Romance’uit ‘Philosophy and social hope’, waarin hij een argument van William James bespreekt over het intellectuele recht op religieus geloof. Hierin wordt een neopragmatisch perspectief op religie ontwikkeld, dat geheel nieuw voor me was, maar wat ik interessant genoeg vond om eens over door te discusseren op dit forum. Hieronder parafraseer ik een deel van de argumentatie. Het is een artikel van iets meer dan 16 pagina’s, en ik pretendeer niet dat ik het uitputtend heb ...

The ultimatum game: experimenten met billijkheid (forumdiscussie)

The ultimatum game: experimenten met billijkheid (forumdiscussie)

 

Tot kortgeleden waren de theorieën over het menselijk bestaan - missschien het  meest complexe wat het universum heeft voortgebracht - verrassend simplistisch.  Het sociobiologische credo dat  mensen worden gedreven door zelfzucht en geweld, ging samen met het kapitalistische credo dat financieel voordeel de motor van alle economisch leven is.

De laatste jaren zijn ...

'De vrije wil' door Ferdinand Domela Nieuwenhuis

Ferdinand Domela NieuwenhuisIn een vroeger hoofdstuk zeiden wij dat uit de schipbreuk van het godsdienstig geloof drie dogma’s gered waren, naar men meende, n.1.: 1e. het bestaan van God; 2e. de vrijheid van den menschelijken wil en 3e. de onsterfelijkheid der ziel. Wat nu het eerste punt betreft: wij zijn er getuigen van geweest, hoe netjes Kant de bewijzen van het godsbestaan heeft uiteengerafeld, zoodat er niets van overbleef en als hij dan tenslotte de wanhopige poging doet om de realiteit van dat bestaan te redden door een nieuw, te weten...

On The Origin of Species

Op  24 november 2009, is het 150 jaar geleden dat het bekendste werk van Charles Darwin werd gepubliceerd: On the Origin of Species. Hierin ontvouwt Darwin in ‘een lang argument’ de evolutietheorie die vanaf de publicatie tot de dag van vandaag zoveel opschudding heeft veroorzaakt.
 

Dat is nooit een echte geweest/vrijdenkende hypocrisie. CXT.

Het is een vrij standaard zinnetje: "Was je wel echt christen?" Je moet oppassen je bekeringsverhaal van christen naar atheïst te vertellen aan een christen, want dan krijg je die vraag met redelijke waarschijnlijkheid te horen. Bij veel christenen wilt het er niet in dat je God kunt verliezen als je echt gelooft. God laat zijn kinderen namelijk niet los, dus wie niet meer gelooft, was nooit echt christen. Dan gaat men er al snel van uit dat je jezelf wel christen noemde, maar God nooit echt hebt ervaren, of nooit echt zijn woord hebt begrepen...

N.T. Wright. De Opstanding van de Zoon van God.

N.T. Wright. The Resurrection of the Son of God.

(Ook wel: How Mr. Wright can be so utterly Wrong)

Inleiding

Ik houd van uitdagingen. Toen iemand mij dan ook in een discussie voorstelde het boek van N. T. Wright over de opstanding van Jezus erbij te betrekken en ik las dat het bijna 800 bladzijden leesvoer omspant, was ik er meteen voor te vinden. Ik heb nooit iets van deze man gelezen, maar af en toe heb ik de naam Wright voorbij zien komen. Hij is een figuur die –net als Bart Ehrman-, graag via de media meedoet. Op YouTube is Tom Wright ongeveer 150 maal te beluisteren.

Richard Dawkins: 'Het grootste spektakel ter wereld.'

Richard Dawkins: "Het grootste spektakel ter wereld"

 

Richard Dawkins. The greatest show on earth.Richard Dawkins is niet alleen een befaamd bioloog. Hij heeft bekendheid verworven als verdediger van de evolutietheorie, het meest recente wetenschappelijk inzicht dat te kampen heeft met tegenkanting uit godsdienstige hoek. Zijn laatste boek, "The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution" is een antwoord op deze tegenkanting. Het toont de....

Bits of Freedom

Persbericht

Waakhond digitale burgerrechten Bits of Freedom is terug.

Amsterdam, 14 augustus 2009 - Bits of Freedom gaat opnieuw digitale burgerrechten verdedigen. Veel mensen maken zich zorgen over de toenemende verzameldrift en beperking van hun digitale vrijheid door de overheid en het bedrijfsleven. Zij constateren dat hun burgerrechten daarbij onvoldoende serieus worden genomen. Bits of Freedom is terug, en zal zich door het voeren van een constructieve lobby en actieve campagnes inzetten voor de verdediging van de digitale grondrechten van de Nederlandse burger.

EU subsidieert Big Brother-software.

beveiliging

Onderstaand artikel is afkomstig van: http://webwereld.nl/nieuws/63746/eu-subsidieert-big-brother-software.html
Dit is een gevaarlijke ontwikkeling. Wanneer dergelijke technieken in verkeerde handen vallen, is het gedaan met de vrijheid. Ieder subversief of kritisch geluid kan onmiddelijk opgespoord en in de kiem gesmoord worden. 
Hier kunt u de discussie op het forum vinden: http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=12&t=6919

Lezing Darwinism and the Divine door Alister McGrath

De wereldberoemde Britse theoloog Alister McGrath begon zijn carrière als moleculair bioloog. Hij publiceerde aanvankelijk vooral over geschiedenis van de theologie. De laatste tijd is hij het meest bekend als opponent van Richard Dawkins. In Nederland publiceerde hij onder meer Geloof en natuurwetenschap: een introductie (Kampen: Kok, 2006) en Dawkins als misvatting: wat er mis is met het atheïstisch fundamentalisme (Kampen: Ten Have, 2008) en 2000 jaar christendom: een introductie (Kampen: Kok, 2000).

Tetrapoden ten voeten uit.. Tim Spaan

na darwin banner

 

In 1837 kreeg de meest gerespecteerde anatoom en paleontoloog van Engeland, Richard Owen ('Sir' moest hij nog worden op dat moment.), in zijn laboratorium een geconserveerd exemplaar van een vis die was gevangen in Gambia in West-Afrika onder ogen. In zijn natuurlijke leefomgeving groef dit dier zich tijdens het droge seizoen in in de modder, en bleef daar maandenlang zitten in een hol van een halve meter diep. Het dier had een normaal visselijf, een zwemstaart en tamelijk lange, sliertachtige vinnen. Na deze oppervlakkige observatie ging 

M. Plantaris door Bart Klink

 

De spier M. plantaris loopt van het bovenbeen (condylus lateralis femoris) via de achillespees (tendo calcaneus) naar de hak van de voet (tuber calcanei). De spier heeft een kleine spierbuik van zo’n 7 tot 10 centimeter. De spier maakt deel uit van de spiergroep M. triceps surae. Deze spiergroep bestaat naast de M. plantaris nog uit de twee grote twee grote kuitspieren: de M. gastrocnemius en de M. soleus. De functie van de spiergroep M triceps surae is het buigen (flexie) van....

Pagina's