Artikelen

Submarine Hot Springs Hypothesis

Submarine Hot Springs Hypothesis – Electrochemical Variant

Bron: http://library.thinkquest.org/C004367/be11.shtml

In this hypothesis, life is believed to have begun at the sites of warm submarine springs where chemical energy was focused and the mixing of spring water with seawater could lead to the precipitation of chemicals. The precipitation of chemicals on mixing of solutions can form a barrier preventing further mixing and precipitation. This barrier can also provide ....

Commentaar op abiogenese

Commentaar op abiogenese

Bron: http://www.forum.radicaalchristen.be/viewthread.php?tid=168

 

Inleiding
Het "onderzoek" naar het ontstaan van de eerste levende cel zonder hulp van een bovennatuurlijke intelligentie is geen geloof, maar een zoektocht naar een "mogelijkheid", waarop stof zich kan organiseren.
Zoals bekend hebben Miller en Urey experimenten uitgevoerd, waarbij ze onder een aantal aannames....

Cairns-Smith Crystal Matrix Hypothesis

Cairns-Smith Crystal Matrix Hypothesis

Bron: http://www.evcforum.net/cgi-bin/dm.cgi?action=msg&f=13&t=1&m=1

 

The chemist Alexander Cairns-Smith proposed that inorganic materials, rather than organic, represented the first replicators. The fundamental problem he was trying to address is the requirement that the first "life" (using the term very loosely) had to have been self-replicating. Cairns-Smith speculated that the earliest replicators were not organic at all, but rather were self-replicating crystals that were later....

Even wat gelovigen in de gordijnen jagen

Even wat gelovigen (1) in de gordijnen jagen
Simon Rozendaal

http://www.elsevier.nl/web/simonrozendaal/....htm

 

Sorry, ik kan het niet laten maar het is soms zo heerlijk om die steile types die denken dat je de bijbel dan wel de koran letterlijk moet nemen, in de gordijnen te jagen.

 

Daar gaat 'ie.

 

In C2W, het tweewekelijks vakblad voor chemici, staat een aardig artikel over de oersoep. U weet, ...

Abiogenesis

ABIOGENESIS
Han Zuilhof

 

Mensen associëren het begrip evolutie allereerst met biologie en met geologie. Dat is prima, want beide wetenschappen hebben veel te melden over evolutie. Maar het ontstaan van leven, het vormen van complexe moleculen, en het organiseren van die moleculen tot zelf-replicerende systemen met feedbackmechanismen, zoals uiteindelijk uitmondend in een levende cel, dàt is het terrein van de organische chemie. Het allereerste begin van het leven hoort bij ....

Evolutie en abiogenesis?

EVOLUTIE EN ABIOGENESIS?
Gert Korthof

http://evolutie.blog.com/

 

'het ontstaan van het leven' en 'het ontstaan van soorten' worden door veel creationisten (en sommige theistische evolutionisten) door elkaar gehaald!(*) Darwin( en de huidige evolutiebiologie ) had helemaal geen theorie over het ontstaan van het leven op aarde. Darwin gaf een theorie over het ontstaan van soorten. Niet over...

RNA Wereld

RNA Wereld

 Bron: http://www.amc.nl/index.html?pid=1329&uitgaveid=25&contentitemid=203&itemid=101

 

Een definitie van leven die het meest aanvaard wordt en die we waarschijnlijk door alle biologen zullen horen verdedigen, stelt dat we kunnen spreken van levend materiaal vanaf de moment dat we een individuele cel hebben met daarin genetisch materiaal én proteïnen die gecodeerd worden door dat genetisch materiaal. Een eerste hypothese stelt . dat....

De oorsprong van het leven

DE OORSPRONG VAN HET LEVEN

Auteur: Lennart de Nooijer

Bron: http://www.natuurinformatie.nl/.....i000265.html

 

Waar komen al de verschillende soorten op aarde vandaan? We weten allemaal dat nieuwe soorten kunnen ontstaan uit andere, zoals de moderne mens is ontstaan uit bepaalde mensapen. Het kan niet zo zijn dat er altijd al levende wezens op aarde geweest zijn; het leven zelf moet ...

Ontstaan van virussen

ONTSTAAN VAN VIRUSSEN

http://www.wetenschapsforum.nl/viewtopic.php?t=141

 

T.a.v. het ontstaan van virussen zijn er 3 opties:
a) virussen zijn net als alle andere levensvormen geëvolueerd uit de oersoep. Eigenlijk het minst waarschijnlijk/voorkomend, omdat virussen obligatoire parasieten zijn: ze kunnen niet buiten de gastheercel leven en zijn buitengewoon goed aangepast aan het leven in de cel. Het ligt dus voor de hand te veronderstellen dat ...

In den beginne

IN DEN BEGINNE
Piet Borst 09-09-2006

  

Bron: NRC-handelsblad.  9-9-2006
 

Inleiding
In den beginne was de aarde woest en ledig, maar lang duurde dat niet. Zo'n 4 miljard jaar geleden, toen de aarde voldoende was afgekoeld om zeeën te vormen, ontstonden de eerste levende organismen. Voor biologen is dat de ultieme puzzel: Hoe ontstaat leven uit...

Wat is abiogenese?

Wat is abiogenese?

Auteur: Captain Proton
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/584580

 

Inleiding
Abiogenese is een theorie die een verklaring geeft voor het spontane ontstaan van het eerste leven uit simpele anorganische moleculen. Hoewel dit een vooralsnog zeer speculatief onderwerp is en het daarom moeilijk is een goede samenvatting te geven, zal ik proberen ....

Overzichtspagina Abiogenese

Evangelisten aan de schandpaal

tractaat eeuwigheidGodloochenaren die vrezen voor de eeuwige pijniging; vrijdenkers en verlichtingsfilosofen die in doodsangst verkeren en hysterisch zijn aan het einde van hun leven; het spreekt nog steeds erg tot de verbeelding van evangelisten en andere verspreiders van de 'blijde boodschap'. Dat veel van die verhalen aantoonbaar verzonnen zijn is voor sommige mensen blijkbaar geen reden om die mythen uit het repertoire te verwijderen ( Hier en hier worden de sterfbedmythen weerlegd).

 

Pius XII en de vernietiging van de joden. Dirk Verhofstadt

Pius XII en de vernietiging van de joden

Dirk Verhofstadt

 

Pius XII en de vernietiging van de JodenIn zijn nieuwste boek 'Pius XII en de vernietiging van de joden' probeert Dirk Verhofstadt een beeld te schetsen van een van de meest controversiele pausen uit de geschiedenis, Pius XII. Dit was de paus die de katholieke kerk door de Tweede Wereldoorlog heeft geloodst. Hoewel het pontificaat van ...

God de Vader. CXT.

GodWe worden menigmaal geconfronteerd met de christelijke visie van God: de liefdevolle Vader die zijn kinderen wilt bereiken. Jezus die zijn leven over had voor jou en mij. Onze ondankbaarheid, eigenlijk, dat we die liefde niet aan willen nemen en God gewoon 'negeren'. Sommigen gaan zelfs zo ver te zeggen dat we eigenlijk arrogant zijn te denken dat we het zonder God kunnen stellen.

Ik kan me geen arrogantere houding voorstellen dan ervan overtuigd te zijn de volle waarheid te bezitten en deze aan anderen op te moeten leggen. Niets is arroganter dan je eigen overtuiging doordrukken en die van anderen negeren....

'Nog eenige aangevoerde godsbewijzen' door Ferdinand Domela Nieuwenhuis

Als men eenmaal het bewijs heeft geleverd van een stelling en het is deugdelijk bevonden, dan is het overtollig naar nieuwe bewijzen te zoeken, die halve of kwart bewijskracht hebben. Het heeft dan den schijn alsof men door de hoeveelheid de hoedanigheid vergeet. En daarbij komt dat twee halves of vier kwart-bewijzen nog geen heel bewijs vormen. Dit geldt ook ― en wel in hooge mate ― van de bewijzen voor het godsbestaan. Had men er een dat afdoend was, dan was men klaar en al de anderen konden wegvallen. Maar men gevoelde zelf, dat men zoo'een bewijs niet had en daarom trachtte men door...

 

'Het teleologisch godsbewijs' door Ferdinand Domela Nieuwenhuis

Wij zijn genaderd tot het derde bewijs, het Teleologische of fysiko~theologische, dat volgens Kant altijd met achting moet worden genoemd ,,als het oudste, duidelijkste en meest passende voor het gewone menschen-verstand.”

 

Het Teleologische bewijs (Telos beteekent doel, dus doel of doelmatigheidsleer) mist daarom reeds alle kracht, omdat het steunt op het kosmologische en dit bezit zelf geen overtuigende kracht.

Het gaat uit van de onderstelling dat in de natuur alles doelmatig is ingericlit en dus waar een doel is op te merken, daar moet ook een denkend en ordenend verstand zijn. Sprak niet reeds Anaxagoras...

'Het kosmologische godsbewijs' door Ferdinand Domela Nieuwenhuis

Als de godsdienst, welks inhoud is de erkenning van een hoogere macht, die invloed uitoefent op den mensch, bestaat, dan is dat het bewijs, dat hij hetzij werkelijk hetzij vermeend, voldoet aan zekere behoefte. Maar er moet een bepaalde bron zijn, waaruit hij opwelt.

Wij zeiden reeds dat vrees, gevolg van onkunde, den mensch een gevoel van afhankelijkheid schonk en dat afhankelijkheidsgevoel, tegenover de natuur in haar woeste en verwoestende uitingen, bracht hem tot aanbidding. Dit is een algemeen verschijnsel, want het wordt aangetroffen zoo al niet bij alle, dan toch bij verreweg de meeste volkstammen. Dus de godsdienst is een gevoelszaak.

Pagina's