Artikelen

'Brieven verzonden vanaf de aarde' door Marc Twain (1909)

Mark TwainMark Twain, pseudoniem van Samuel Langhorne Clemens, (30 november 1835 - 21 april 1910) was een Amerikaans romanschrijver, satiricus en essayist. Hij werd vooral bekend door zijn boeken The Adventures of Tom Sawyer (1876) en The Adventures of Huckleberry Finn (1884), die beide klassiekers van de Amerikaanse literatuur geworden zijn. In 1909 schreef hij "Letters from the Earth", dat hij waarschijnlijk tijdens zijn leven zelf niet uit durfde te geven. In 1962 gaf zijn dochter alsnog toestemming voor publicatie...

 

De God die niet is

DE GOD DIE NIET IS!
(Inleiding van een kritische beschouwing op het boek, ‘De God die is’, van Willem J. Ouweneel.)

 

INLEIDING.

Christelijk Nederland wrijft zich weer in de handen na het verschijnen van het nieuwste boek van Prof. Willem J. Ouweneel (‘De God die is, Waarom ik geen atheïst ben’.) Wie de inhoud van het boek kent en de discussies op het internet volgt, zal gemerkt hebben dat het boek populair is onder de gelovigen. Reden voor mij om er een uitgebreide reactie op te geven.

Cremo's rariteitenkabinet

Forbidden Archeology by Cremo and ThompsonInleiding

In het rijtje van creationistische lectuur is het boek van Michael A. Cremo en Richard L. Thompson, genaamd Forbidden Archeology, wel weer een bijzondere. In tegenstellingen tot bijvoorbeeld Kent Hovind, Peter Scheele of Harun Yahya pleiten deze schrijvers niet voor het creationisme vanuit Christelijk of Islamitisch perspectief, nee, beiden zijn aanhangers van de 'Internationale Gemeenschap voor Krishna-bewustzijn' en zij baseren hun ideologie op de leringen van de in 1977 overleden guru A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada en zijn interpretatie van Hindoegeschriften als de Bhagavad Gita en de Veda's. Volgens deze interpretatie is de menselijke soort....

'Waarom ik een agnost ben' door Robert Ingersoll (1896)

Robert Green IngersollVoor het overgrote deel erven wij onze meningen. We zijn de erfgenamen van gebruiken en mentale gewoonten. Onze overtuigingen, net als de manier waarop we ons kleden, hangen af van waar we zijn geboren. We zijn gevormd en gemodelleerd door onze omgeving.

 

Omgeving is een beeldhouwer, een schilder.

 

Als we waren geboren in Constantinopel....

'Huxley en agnosticisme' door Robert Green Ingersoll (1899)

Robert IngersollIn de februari editie van de Ninetheenth Century, 1889, is een artikel te lezen van Professor Huxley, getiteld ‘Agnosticism.’ Het schijnt dat er in oktober, 1888, een kerkelijk congress is gehouden in Manchester, en dat het hoofd van het King’s College het onderwerp 'Agnosticisme' aan het publiek voorlegde en het volgende verklaarde:

Voor een mens is het, om te ontkomen aan dit geloofsartikel, niet relevant om te bepleiten dat hij geheel geen wetenschappelijke kennis heeft van een onzichtbare wereld,...

Harun Yahya ontmaskerd!

Voorwoord

 

Bij de term creationisme denken de meeste mensen al snel aan conservatieve Amerikaanse christenen. Maar ook in de islamitische wereld wint dit fenomeen aan populariteit. Het meest invloedrijk is de Turkse auteur Adnan Oktar die onder het pseudoniem Harun Yahya schrijft. Ondanks de groeiende propagandastroom op internet en via boeken en dvd’s, zijn er bar weinig sceptici die dit islamitische creationisme serieus nemen. Dit is heel vreemd want Harun Yahya doet zeer ferme uitspraken. Zijn boek ‘Het bedrog van de evolutieleer’ staat vol met citaten als: ‘De wortel van het terrorisme is niet een van de goddelijke religies, (jodendom, christendom en islam) maar het is het atheïsme, en een uiting van het atheïsme van onze tijd: 'Darwinisme' en 'materialisme'....

'Ben ik een atheïst, of ben ik een agnost?' door Bertrand Russell (1947)

Bertrand RussellIk spreek als degene die door mijn vader was voorbestemd om opgevoed te worden als een rationalist. Hij was in even hoge mate een rationalist dan ik ben, maar hij stierf toen ik drie jaar oud was, en het hooggerechtshof besloot dat ik de voordelen van een christelijke opvoeding zou genieten.

Waarschijnlijk heeft het Hooggerechtshof spijt van deze beslissing. Het heeft niet zo goed uitgepakt als ze hadden...

'Waarom ik geen christen ben' door Bertrand Russel (1927)

Bertrand RussellIntroductie.
Deze lezing werd door Russell gehouden op 6 maart 1927 voor de Zuid-Londense afdeling van de National Secular Society, in de Battersea Town Hall. De lezing werd nog hetzelfde jaar in de vorm van een pamflet uitgegeven, en kreeg hernieuwde bekendheid door de uitgave van Paul Edward’s editie van Russel’s boek Why I am not a Christian. And other essays on religion and related subjects. (ISBN 0 661 20323 1)

'De dood van David Hume' door Adam Smith

David HumeSterfbedscène’s waarin heidense en ongelovige denkers doodsangsten uitstaan voor het hellevuur of zich bekeren tot het Christelijke geloof, spreken bij veel gelovigen nog steeds erg tot de verbeelding. Bij sommigen zo erg dat ze zelf een verhaal verzinnen, en dit gebruiken als evangelisatiepropaganda. Onder andere Charles Darwin, Thomas Hobbes, Thomas Paine en Voltaire zijn slachtoffers geworden van deze goedkope manier van evangeliseren, maar één van de meest schokkende gevallen is wel de hoax rond het sterfbed van de Schotse filosoof David Hume (1711-1776). Volgens de lasteraars zou de filosoof...

'Wat is een agnost?' door Bertrand Russell

 Bertrand RusselWat is een agnosticus?

Een agnost is van mening dat het onmogelijk is om de waarheid te kennen omtrent de zaken waar het Christendom en andere religies zich mee bezig houden, zoals God en het hiernamaals. Of, zo niet onmogelijk, in ieder geval onmogelijk op dit moment.

Zijn agnostici atheïsten?
Nee. Een atheist, net als een Christen, huldigt het standpunt dat we kunnen weten of er wel of geen God is. De Christen is van mening dat we kunnen weten dat er een God is; de atheïst, dat we kunnen weten dat er die er niet is. De agnost stelt ....

'Waarom Jezus?' door Dan Barker (1993)

Jezus is altijd in ere gehouden door zowel Christenen als niet Christenen. Of hij wel of niet heeft bestaan, of goddelijk was, doet daar niets aan af, velen hebben verklaart dat de nieuw testamentische Christus het grootste voorbeeld was voor een hoogstaande moraal. Velen geloven dat zijn onderwijs, mits goed begrepen en nagevolgd, deze wereld zal verbeteren.

Is dat waar? Verdient Jezus de wereldwijde aanbidding die hij heeft ontvangen? Laten we eens kijken wat hij heeft gezegd en gedaan.

Het zoetwateraquarium van Noach

Wie kent niet het wonderlijke verhaal van Noach; de man die ongeveer vijfenveertighonderd jaar geleden, na door God gewaarschuwd te zijn, een enorm houten schip bouwt om zichzelf, zijn familie en alle diersoorten op aarde, te redden van een wereldwijde overstroming. Men denkt al snel dat alleen hele kleine kinderen nog geloof hechten aan dit bizarre verhaal. Na vele discussies op diverse internetforums heb ik echter moeten vaststellen dat dit beeld niet klopt. Des te meer een reden voor mij om een aantal feitjes op een rijtje te zetten....

Jahwe en Zijn Ashera

Asherah. Israel. 9de eeuw v.c.

 

In het oude testament komt Asherah van alle godinnen het meest frequent voor: 40 keer. De bijbelteksten zijn getuigen van een vileine afkeer tegen deze godin. De beledigingen vonden vaak in de meervoudsvorm plaats. Men sprak dan van de Ashera’s.

 

Deze uitdrukkingswijze zette godsdiensthistorici langdurig op het verkeerde been. Men dacht oorspronkelijk aan een boom of een heilige paal. Ook koppelde men het begrip Asherah’s aan Baäl. In 1963 was er al een auteur Yamashita die opmerkte dat deze aanvallen vanuit één bron kwamen....

Zondvloed volgens Gilgamesh

De grote vloed die de aarde trof, kom je tegen in diverse beschrijvingen. In de Koran bijvoorbeeld; waar Noeh, de rechtvaardige profeet is, die zijn tijdgenoten tevergeefs oproept om van hun kwade wegen om te keren. Een fragment uit de Sura (71:5-7). ‘Maar telkens als ik hen opriep, opdat U hun zou vergeven, stopten zij hun vingers in hun oren, bedekten zich met hun kleren en bleven stijfkoppig en hoogmoedig.’

In de statenvertaling staat: ‘Toen de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde en al het gedichtsel van de gedachten zijns harten te allen dage alleen broos was.’ Gen 6:5....

Donner en de Shari'a

Shari'a

Weet u, beste lezer, wat waarschijnlijk de grootste bedreiging is van onze vrije wereld? Niet de tirannen en de terroristen, en niet de ayatollahs en hun beulen, maar onze eigen naïviteit wanneer we als een struisvogel onze kop in het zand steken zodra de tekenen van onheil zich aandienen.
Vandaag (13-09-2006) lees ik op de voorpagina van het NRC deze woorden van minister Donner: ‘Radicale moslims....

Hitler was geen atheïst! Deel 2

In het vorige deel van deze serie, hebben we door middel van citaten uit Mein Kampf, aangetoond dat Hitler geen atheïst was. Christelijke en sommige islamitische fundamentalisten beweren in hun evangelisatie en propagandalektuur dat Hitler een atheïst was, en het Nazisme een atheïstische beweging. Zij gebruiken dat als argument om atheïsme en secularisme in een kwaad daglicht te stellen. Wie na het lezen van de diverse citaten uit toespraken en Mein Kampf nog niet overtuigd is, hebben we nog een aantal ‘fraaie’ plaatjes. Overduidelijke conclusie: Adolf Hitler was geen atheïst, en het Nazisme was geen atheïstische beweging.

Hitler was geen atheïst! Deel 1

Wanneer religieuze fundamentalisten worden geconfronteerd met de bloedige geschiedenis van hun geloof, verweren ze zich soms met het argument dat atheïstische wereldbeschouwingen meer leed hebben veroorzaakt. Als voorbeeld wordt dan vaak het fascisme van Adolf Hitler genoemd. Deze aanname is niet gebaseerd op feiten. De feiten wijzen namelijk uit dat Adolf Hitler een diep religieus mens was, met een afkeer van atheïstische ‘joden’ partijen, zoals hij ze noemde: ‘ons tegenwoordige politieke Christendom acht het niet beneden zijn waardigheid om bij de verkiezingen te bedelen om Joodse stemmen, en om later te trachten met atheïstische Jodenpartijen politieke zwendelzaken op touw te zetten.’ (Mein Kampf. Blz. 381.)

De hypocrisie van de woedende moslim

Woedende moslimsAls moslims in een discussie geconfronteerd worden met de misstanden en excessen binnen hun eigen gelederen, zoals terrorisme, eerwraak, mishandeling en verminking van vrouwen en vervolging van joden, homoseksuelen, polytheïsten en ongelovigen, dan wordt er vaak gezegd dat de mensen die zich hier schuldig aan maken geen echte moslims zijn. ‘De Islam predikt vrede en verdraagzaamheid’, wordt er dan geroepen . Overal op het Internet, in krantenartikelen en in boeken en brochures vinden we dit soort leuzen....

Pagina's