Artikelen

'De Joden' door Robert G. Ingersoll

Een aanklacht tegen het Christelijke antisemitisme. Door Robert G. Ingersoll. (1833-1899)

Robert G. IngersollToen ik een kind was, werd mij geleerd dat de Joden buitengewoon hardvochtige en wrede mensen waren, en dat zij zó verstoken waren van de fijnere gevoelens, dat zij kort voor die tijd de enige volmaakte mens die ooit op de aarde was verschenen hadden gekruisigd; dat deze volmaakte mens tevens een volmaakte God was, en dat de Joden waarlijk hun handen hadden bezoedeld met het bloed van de Oneindige....

Er staat geen wetenschap in de Koran!

INLEIDING.

Thomas Henry Huxley, een groot Engels natuuronderzoeker en filosoof heeft eens gezegd: ‘Het is mijn taak mijn strevingen te leren zich naar de feiten te voegen, niet te trachten de feiten in overeenstemming te brengen met mijn strevingen.
Deze houding is kenmerkend voor de ware wetenschapper. Religieuze fanatici uit de meest uiteenlopende stromingen hebben echter bijna altijd het tegenovergestelde gedaan, en hebben getracht de inhoud van de religieuze geschriften in overeenstemming te brengen met de feiten uit de wetenschappen. De meest absurde claims op dit gebied komen op dit moment grotendeels uit het islamitische kamp.

Waarom angst voor de Islam gerechtvaardigd is!

Islam will dominate the worldWanneer mensen kritiek leveren op de islam, roepen de pleitbezorgers en steunbetuigers van dat geloof meestal in koor: ‘Islamofobie!’ Het is niet voor niets dat de gelovigen en hun steunbetuigers gekozen hebben voor een term die lijkt op een psychische aandoening. Het is een bewuste strategie om de critici neer te zetten als gestoorden, als mensen met een zieke geest, waarbij men dan hoopt dat niemand meer naar hen zal luisteren. Dat de critici wel eens gelijk....

Allah bestaat niet!

ALLAH BESTAAT NIET!

 

allah bestaat nietTelkens wanneer fundamentalisten in de naam van Allah ongelovigen onthoofden, afvalligen stenigen, en telkens wanneer hysterische ayatollahs, extremistische imams en andere pleitbezorgers van dit barbarisme, vanuit hun moskeeën fatwa’s uitroepen tegen de ongelovigen die het wagen om de Islam te bespotten of te bekritiseren, vraag ik mij af: ‘wat is de oorzaak van...

Eurabia - The Euro-Arab Axis

‘EURABIA’

The Euro-Arab axis.
Bat Ye’or.

‘Eurabia’ is de naam van een krantje dat in 1975 werd uitgegeven door het ‘Europees Comité voor Coördinatie van de Vriendschapsbetrekkingen met de Arabische Wereld’, in samenwerking met diverse Arabische en islamitische organisaties. Dit comité werd in het leven geroepen door leden van wat destijds nog de EEG (Europese Economische Gemeenschap) werd genoemd, maar dat we nu kennen als de EU (Europese Unie). De in Egypte geboren historica Bat Ye’or onderbouwt in haar boek ‘Eurabia: ...

De Rehabilitatie van Lucifer

heaven and hell

Deel 1: De moordenaar van den beginne.

Het oude testament is een geschrift waar veel moderne christenen niet graag over praten. Natuurlijk kent men alle verhalen over de zondeval, de toren van Babel en de zondvloed. Maar echt diep er in duiken doet men liever niet, hetgeen niet zo verwonderlijk is daar Jahwe, de god van het oude testament, vaak niet voldoet aan het godsbeeld van de liefdevolle Vader, dat velen menen te kennen uit het nieuwe testament....

Eurabia - The Euro-Arab Axis

EURABIA

The Euro-Arab axis.
Bat Ye’or.

‘Eurabia’ is de naam van een krantje dat in 1975 werd uitgegeven door het ‘Europees Comité voor Coördinatie van de Vriendschapsbetrekkingen met de Arabische Wereld’, in samenwerking met diverse Arabische en islamitische organisaties. Dit comité werd in het leven geroepen door leden van wat destijds nog de EEG (Europese Economische Gemeenschap) werd genoemd, maar dat we nu kennen als ....

Uit het oog uit het hart

Uit het oog uit het hart
Hoe gemakzucht het denken regeert

 

Forumdiscussie

Auteur: R.Lameijer

 

Elk jaar met name ten tijde van Kerst worden we met beelden uit de hongerende ontwikkelingslanden geconfronteerd. We worden aangespoord om geld te geven. En elk jaar worden er duizenden klinkende munten binnengehaald voor diverse ‘goede doelen’ waarmee menigeen zijn schuldgevoel afkoopt. Ik noem het afkopen want sinds het ontstaan van ontwikkelingslanden tot nu toe zijn geen significante veranderingen opgetreden in deze landen.....

Pagina's